ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

صبور و سپاسگذار

خیر نسائکم التی ان اعطیب شکرت و ان منعت رضیت؛(37)
بهترین زنان شما کسی است که هرگاه به خواست او عمل شود، تشکر کند و هرگاه از رسیدن به خواسته اش جلوگیری شود ناراحت نشود، بلکه خشنود و راضی باشد.

امانت دار

امام باقر (علیه السلام) از رسول خدا (علیه السلام) نقل کردند که فرمود: خداوند فرموده هرگاه بخواهیم خیر دنیا و آخرت را به فرد با ایمان بدهیم، به او دلی خاشع و خدا ترس عطا می کنم و زبانی ذاکر که به یاد خدا باشد بدنش را در مقابل بلا صبور کنم و همسر با ایمان به او بدهم که چون به او نگاه کند، شادمان گردد و مال و ناموس او را در غیاب شوهر حفتظ نماید.

آرامش زندگی

قرآن کریم، نتیجه ازدواج را آرامش زندگی می داند چنان فرمود:خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها؛(38)
برای شما از بین خودتان همسرانی آفریدیم که مایه آرامش شما باشند.
امام صادق (علیه السلام) نیز زن خوب را مایه آرامش زندگی می داند، آنجا که فرمود:ثلاثه للمومن فیه راحة... و امرئة صالحة تعینه علی امر لدنیا و الاخرة...؛(39)
سه چیز مایه آرامش مؤمن است؛ از جمله همسر شایسته که در کار و آخرت، کمک کار شوهر باشد.