فهرست کتاب


ازدواج موفق

عباس رحیمی‏

خوش بو و کدبانو

امام رضا (علیه السلام) در حدیث دیگری در صفات زن خوب فرمود:خیر نسائکم الطیبه الریح، الطیبه الطبیخ، التی اذا انفقت انفقت بمعروف و اذا امسکت امسکت بمعروف فتلک عامل من عمال الله و عامل الله لا یخیب و لا یندم؛(36)
بهترین زنان شما کسی است که خوش بو باشد، خوش طبخ باشد (غذای خوب و خوش مزه بپزد)، در زندگی و خرج خوش سلیقه باشد، اسراف کار و ولخرج و خسیس و نظر تنگ نباشد. و زنی که دارای صفات نیک باشد. از کارگران خدا به حساب می آید و هرگز از لطف خدا ناامید و از کرده خود پشیمان نمی شود.

صبور و سپاسگذار

خیر نسائکم التی ان اعطیب شکرت و ان منعت رضیت؛(37)
بهترین زنان شما کسی است که هرگاه به خواست او عمل شود، تشکر کند و هرگاه از رسیدن به خواسته اش جلوگیری شود ناراحت نشود، بلکه خشنود و راضی باشد.

امانت دار

امام باقر (علیه السلام) از رسول خدا (علیه السلام) نقل کردند که فرمود: خداوند فرموده هرگاه بخواهیم خیر دنیا و آخرت را به فرد با ایمان بدهیم، به او دلی خاشع و خدا ترس عطا می کنم و زبانی ذاکر که به یاد خدا باشد بدنش را در مقابل بلا صبور کنم و همسر با ایمان به او بدهم که چون به او نگاه کند، شادمان گردد و مال و ناموس او را در غیاب شوهر حفتظ نماید.