فهرست کتاب


ازدواج موفق

عباس رحیمی‏

یار غمخوار در دین و دنیا باشد

در حدیث امام صادق (علیه السلام) به صفات دیگری نیز توجه شده است که فرمود:فامرئة ولود، ودود، تعین زوجها علی دهره، لدنیاه و آخرته و لا تعین الدهر علیهد(34)
خانمی باشد بکر (شوهر نکرده باشد)، فرزند بیاوریم (عقیم و نازا نباشد)ت مهربان باشد (خون گرم، خوش طبع)باشد، شوهر را در کار روزگار چه دنیایی و آخرت و دینی کمک کار و یار باشد و هیچ گاه سختی بر او تحمل نکند (مشکلات زندگی را افزایش ندهد، مشکل زا نباشد).

زن خوب از طلا بهتر است

امام رضا (علیه السلام) فرمود: زن گردنبند مرد است. پس دقت کن که چه نوع گردنبندی را بر خود آویزان می کنی؟ زن دارای قیمت نیست نه خوب آن و نه بد آن؛ زیرا بد آن را از خاک هم بی ارزش تر است و خوب آن ها هم قیمت ندارد؛ زیرا از طلا هم بهترند و چیزی معادل قیمت آنها نیست.

پاکدامنی و شوهر دوستی

رسول خدا (علیه السلام) فرمودند:ان خیر نسائکم الوالد، الوالد، العفیفة، العزیزة فی اهلها الذلیلة مع بعلها، المتبرجة مع زوجها، الحصان علی غیره، التی تسمع قوله و تطیع امره و اذا خلی بها بذلت له ما یرید منها؛(35)
بهترین زنان شما آنهایی هستند که شوهر دوست باشند، پاکدامن باشند، در خانواده خودشان عزیز و مورد احترام باشند؛ ولی در برابر شوهر، کوچک و تسلیم او باشد، عشق باز با شوهر و پاکدامن با بیگانه باشد، از شوهر حرف شونده باشد، فرمان شوهر را اطاعت کند و هرگاه با شوهر خلوت کردند، دربست در اختیار او باشد (از لذت بردن شوهر جلوگیری نکند).
ده ویژگی برای زن خوب در حدیث فوق شده است که مایه گرمی زندگی می شود.