ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

خوش اخلاق

اخلاق و رفتار نیک و برخورد شایسته با شوهر از صفات خوب یک همسر شایسته است. شخصی حضور امام صادق (علیه السلام) رسید و عرض کرد: همسرم که بسیار با من همراه و موفق بود، فوت شده و تصمیم به ازدواج مجدد گرفته ام.
حضرت فرمود: اگر ناچار هستی (همسری انتخاب کنی)دقت کن چه کسی را به عنوان شریک برای زندگی ات انتخاب می کنی و می خواهی او را در مال و اسرارت شریک و مطلع سازی و چه کسی را شریک دین خود می کنی؟ کسی را انتخاب کن که خوشنام (مؤمن)بکر(دوشیزه)و دارای حسن رفتار و اخلاق شایسته باشد.

یار غمخوار در دین و دنیا باشد

در حدیث امام صادق (علیه السلام) به صفات دیگری نیز توجه شده است که فرمود:فامرئة ولود، ودود، تعین زوجها علی دهره، لدنیاه و آخرته و لا تعین الدهر علیهد(34)
خانمی باشد بکر (شوهر نکرده باشد)، فرزند بیاوریم (عقیم و نازا نباشد)ت مهربان باشد (خون گرم، خوش طبع)باشد، شوهر را در کار روزگار چه دنیایی و آخرت و دینی کمک کار و یار باشد و هیچ گاه سختی بر او تحمل نکند (مشکلات زندگی را افزایش ندهد، مشکل زا نباشد).

زن خوب از طلا بهتر است

امام رضا (علیه السلام) فرمود: زن گردنبند مرد است. پس دقت کن که چه نوع گردنبندی را بر خود آویزان می کنی؟ زن دارای قیمت نیست نه خوب آن و نه بد آن؛ زیرا بد آن را از خاک هم بی ارزش تر است و خوب آن ها هم قیمت ندارد؛ زیرا از طلا هم بهترند و چیزی معادل قیمت آنها نیست.