ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

نقش استخاره

استخاره در ازدواج جایگاه زیادی ندارد. آنچه مهم است، خیر از خدا است (که معنای واقعی استخاره هم همین است). نقل شده کسی که می خواهد ازدواج کند، دو رکعت نماز بخواند و سپس به سجده رود و صد مرتبه استخیر الله برحمته بگوید و آن گاه هر چه به دل او خطور کرد عمل کند؛ زیرا وقتی صد مرتبه از خداوند طلب راهنمایی کرد خدا او را به آن سمتی که صلاح باشد، هدایت می کند.
ولی استخاره اصطلاحی چه تا قرآن و چه با تسبیح، فقط وقتی جایز است که پس از فکر و تحقیق و مشورت، انسان به نتیجه مطلوب نرسد یا در در انتخاب یکی از چند نفر مردد باشد، در آن صورت، با استخاره خود را از سر گردانی می رهاند و یک مورد را با استخاره انتخاب می کند؛ ولی در صورتی که بتواند با کمک عقل و مشورت به نتیجه برسد، یا شناخت کافی داشته باشد، هرگز جایی برای استخاره نیست و متأسفانه بعضی ها با این که شناخت دارند و هیچ ترددی ندارند، باز هم دوست دارند استخاره کنند، در صورتی که در این گونه موارد جایی برای استخاره نیست؛ چه بسا با استخاره، مورد دلخواه را از دست می دهند و پشیمان هم می شوند. مانند ستاره بینی، فال بینی و سر کتاب باز کردن و سایر امور که هیچ کدام مایه و اساس درستی ندارند.

ستاره بینی و سر کتاب

متأسفانه برخی آدمهای خرافاتی در اثر جهل از دیرباز به سراغ امور غیر واقعی خرافی می رفته اند که اکنون نیز یافت می شود، در صورتی که مسئله ستاره بینی و فال و سرکتاب از خرافات است و نابخردانه است که سرنوشت دو جوان را به دست خرافات بسپاریم و آنها را از سعادت خود محروم سازیم.
بنابراین، یک ازدواج موفق همان است که بر اصول و معیارهای تقوی و اخلاق و خرد استوار باشد و به اصول ازدواج که در فصل های آینده مطرح خواهیم کرد عمل شود.

ازدواج فامیلی بلی یا خیر

ازدواج فامیلی را نه مطلفاً می توان مردود و نه تأیید کرد. موارد متفاوت است و ازدواج های بسیاری بوده که با فامیل درجه یک مانند پسر عمو و دختر عمو و... صورت گرفت، مانند: ازدواج علی (علیه السلام) و زهرا (علیه السلام) و ازدواج امام سجاد (علیه السلام)با دختر امام حسن (علیه السلام)، که هیچ مشکلی پیش نیامده؛ ولی به دلیل کثرت آن و افزایش جمعیت و تغیرات ژنتیکی، دقت پیامبر (علیه السلام) نقل شده است که آن را نهی کرده و دلیلی هم که در آن بیان شده با یافته های علمی روز کاملا سازگار است که باید این حدیث را مانند هزاران سخن دیگر از مجاورت پیامبر دانست.
حضرت فرموده اند:لا تنکحوا القیبة فان الواد یخرج ضاویا یعنی نحیفا؛(31)
ازدواج با فامیل بسیار نزدیک دوری کنید؛ زیرا باعث لاغری و ضعیفی فرزند می شود.
و فرمود:اغتربوا و لا تضووء؛ ازدواج را بین افراد غریب و غیر خویشان ببرید و باعث نشوید فرزندان (در اثر ازدواج فامیلی)لاغر و ضعیف شوند.
هر چند از روایت دیگر استفاده می شود که اگر به قصد صله رحم با فامیل ازدواج کند بسیار پسندیده است و مورد اجر و پاداش خداوند قرار می گیرد.
امام سجاد (علیه السلام) فرمودند:من تزوج لله و لصله الرحم توجه الله تعالی بتاج الملک؛(32)
کسی که برای رضای خدا و برای انجام صله رحم (با فامیل)ازدواج کند خداوند تاج شاهی بر سر او می نهد.
بنابراین، موارد مختلفی است و نمی توان به طور کلی، ازدواج فامیلی را مردود دانست، بلکه در بسیاری موارد نیز بهتر است ولی نکات بهداشتی و ژنتیکی باید رعایت شود.