فهرست کتاب


ازدواج موفق

عباس رحیمی‏

مهریه زیاد خوشبختی نمی آورد

شاید بعضی ها تصور کنند هر چه مهرشان بیشتر باشد شأن و ارزش آن ها بیشتر می شود، در صورتی که از نظر اسلام چنین نیست. در حالی که اصل مهر، مورد پذیرش اسلام است و شرط صحت عقد می باشد؛ ولی مقدار آن بر عهده زن و توافق او گذاشته شده و هر مقدار تعیین شد، چه کم و چه زیاد، مرد بدهکار است و اگر بدهکاری خود را ندهد ظالم و زناکار است؛ ولی مهر زیاد از نظر اسلام، ناپسند و مهر کم، پسندیده است و هر چه مهر کمتر باشد، محبت و صمیمیت بیشتر است و به موفقیت در ازدواج کمک می کند.
پیامبر خدا (علیه السلام) فرمود: خیر الصداق ایسره؛(28)
بهترین مهر، آسان ترین آن است.
همچنین فرمود: من یمن المرئه تیسیر خطبها و تیسیر صداقها و تیسر رحمها؛(29)
از خوشی یمنی و مبارکی زن، خواستگاری آسان (زود جواب بدهد )، آسانی مهریه و آسان زاییدن اوست.
و فرمود: بهترین زنان امت من کسی است که از همه زیباتر و مهرش از همه کمتر باشد.
خانمی نزد خضرت رسول خدا (علیه السلام) آمد و عرض کرد: مرا به ازدواج مردی درآور. حضرت فرمود: چه کسی حاضر است با این زن ازدواج کند؟ مردی برخاست و عرض کرد: من. حضرت فرمود: آیا مال داری که مهر او قرار دهی؟ گفت: هیچ ندارم. خضرت فرمود: قرآن بلدی؟ عرض کرد: آری! حضرت فرمود: مهریه او را تعلیم قرآن قرار بده و حضرت او را به ازدواج آن مرد در آورد.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: اما شوم المراه فکثره مهرها و عقوق زوجها؛(30)
از شومی زن، زیادی مهر و راضی نبودن شوهرش است.
بنابراین، مهریه زیاد که امروز شکل یک مسابقه زشت را به خود گرفته و به شکل سرسام آوری بالا رفته و رقابت و چشم وهم چشمی، آن را به یک خیانت تبدیل کرده است نه تنها مایه خوشبختی و موفقیت در ازدواج نیست، بلکه بسا مایه جدایی و کینه و دشمنی نیز می شود. ضمناً مهریه سنگین، هرگز قابل پرداخت نیست و فقط روی کاغذ و دفترچه ثبت ازدواج نوشته می شود و در حقیقت، دختر بدون مهریه ازدواج می کند.

همسر خوب را چگونه بشناسیم؟

راه های گوناگونی برای شناخت همسر خوب وجود دارد:
الف. شناخت خانوادگی: اگر فامیل باشد و رفت و آمد خانوادگی داشته باشند، بسیار راحت می توانند نسبت به اخلاق و رفتار یکدیگر شناخت پیدا کنند و با چشم باز شریک خود را انتخاب نمایند.
ب.شناخت کاری: ممکن است در محیط کار، دانشگاه و مانند آن در اثر ارتباط کاری شناخت پیدا کرده باشند.
ج. شناخت مشورتی: در صورتی که خود شخص شناخت نداشته باشد، می تواند با تحقیق و مشورت با کسانی که اطلاعات کافی دارند، شناخت پیدا کنند. محیط مدرسه، محیط کار و کسانی مانند مدیر و استاد و... راه های خوبی برای تحقیق و شناخت هستند. و دوستان او نیز راه مناسب برای شناخت اخلاق و روحیات اوست. اینکه با چه گروهی و چه تیب دوستانی رفت و آمد دارد بهترین و بزرگترین راه برای شناخت است تا جایی که گفته اند: هرگاه خواستی کسی را بشناسی نام پنج نفر از دوستان او را از او بپرس.
ه. شناخت حضوری: دختر و پسر می توانند برای شناخت بهتر، یکدیگر را ببینند، با هم حرف بزنند و شرایط خودشان را برای یکدیگر بازگو کنند و به این وسیله شناخت پیدا کنند.

نقش استخاره

استخاره در ازدواج جایگاه زیادی ندارد. آنچه مهم است، خیر از خدا است (که معنای واقعی استخاره هم همین است). نقل شده کسی که می خواهد ازدواج کند، دو رکعت نماز بخواند و سپس به سجده رود و صد مرتبه استخیر الله برحمته بگوید و آن گاه هر چه به دل او خطور کرد عمل کند؛ زیرا وقتی صد مرتبه از خداوند طلب راهنمایی کرد خدا او را به آن سمتی که صلاح باشد، هدایت می کند.
ولی استخاره اصطلاحی چه تا قرآن و چه با تسبیح، فقط وقتی جایز است که پس از فکر و تحقیق و مشورت، انسان به نتیجه مطلوب نرسد یا در در انتخاب یکی از چند نفر مردد باشد، در آن صورت، با استخاره خود را از سر گردانی می رهاند و یک مورد را با استخاره انتخاب می کند؛ ولی در صورتی که بتواند با کمک عقل و مشورت به نتیجه برسد، یا شناخت کافی داشته باشد، هرگز جایی برای استخاره نیست و متأسفانه بعضی ها با این که شناخت دارند و هیچ ترددی ندارند، باز هم دوست دارند استخاره کنند، در صورتی که در این گونه موارد جایی برای استخاره نیست؛ چه بسا با استخاره، مورد دلخواه را از دست می دهند و پشیمان هم می شوند. مانند ستاره بینی، فال بینی و سر کتاب باز کردن و سایر امور که هیچ کدام مایه و اساس درستی ندارند.