ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

اصالت خانواده

یکی از موضوعاتی که در ازدواج موفق نقش دارد، توجه کردن به اصالت و سلامت خانواده است؛ زیرا ریشه سالم، میوه سالم می دهد.
رسول خدا (علیه السلام) فرمود:
تزوجوا فی الحجز الصالح فان العرق دساس؛(22)
ازدواج را در خانواده و دامن های شایسته ببرند؛ زیرا ریشه خانوادگی اثر گذار است.
و نیز فرمود: برای نسل و فرزندان (آینده خود)مادر خوب انتخاب کنید. فانکحوا الاکفا و انکحوا فیهم و اختاروا لنطفکو.(23)
و نیز فرمود: تخیروا لنطفکم نان النساء یلدن اشباه اخواتهن و اواتهن؛(24)
برای نسل خود مادر خوب انتخاب کنید؛ زیرا مادران، فرزندانی شبیه برادران و خواهران خود به دنیا می آورند و فرزندان ما از نظر روحی و اخلاقی به دایی و خاله خود می روند.

خانواده سالم

ازدواج با افراد که فساد اخلاقی دارند از عوامل شکست در ازدواج است.
امام رضا (علیه السلام) فرمود: ایاک ان تزوج شارب الخمر فان زوجته فکانما قدت الی الزنا؛(25)
مبادا دختر به شراب خوار بدهی؛ زیرا مانند این است که اقدام زنا نموده ای.
آدم شرابخوار که فاسق است و به حکم خدا گردن ننهاده و بنده خدا نیست، نمی تواند دختر را خوشبخت کند؛ هر چند گنج قارون و زیبایی یوسف داشته باشد.
حسن بشار می گوید به امام موسی بن جعفر (علیه السلام) عرض کردم: من فامیل نزدیکی دارم که از دخترم خواستگاری کرده ولی اخلاق و رفتار او خوب تیست، حضرت فرمود: لا تزوجه ان کان سیی الخلق؛(26)
اگر اخلاق و رفتارش بد است دخترت را به ازدواج او در نیاور.
مقصود از اخلاق در احادیث رفتار و کردار است؛ یعنی عمل و رفتار و بر خود و روابطش اسلامی باشد. حسود نباشد، تنبل نباشد، بد دهن و دشنام گو نباشد، دست زدن نداشته باشد، در برابر زن احساس مسئولیت کند و... .
رسول خدا (علیه السلام) فرمود: ایاکم و خضراء الدمن؛(27)
از سبزی های روییده در زمین بد دوری کنید.
سؤال شد: مقصود از خضراء الدمن چیست؟ فرمود: زن نیکویی که در خانواده بد زندگی می کند.

مهریه زیاد خوشبختی نمی آورد

شاید بعضی ها تصور کنند هر چه مهرشان بیشتر باشد شأن و ارزش آن ها بیشتر می شود، در صورتی که از نظر اسلام چنین نیست. در حالی که اصل مهر، مورد پذیرش اسلام است و شرط صحت عقد می باشد؛ ولی مقدار آن بر عهده زن و توافق او گذاشته شده و هر مقدار تعیین شد، چه کم و چه زیاد، مرد بدهکار است و اگر بدهکاری خود را ندهد ظالم و زناکار است؛ ولی مهر زیاد از نظر اسلام، ناپسند و مهر کم، پسندیده است و هر چه مهر کمتر باشد، محبت و صمیمیت بیشتر است و به موفقیت در ازدواج کمک می کند.
پیامبر خدا (علیه السلام) فرمود: خیر الصداق ایسره؛(28)
بهترین مهر، آسان ترین آن است.
همچنین فرمود: من یمن المرئه تیسیر خطبها و تیسیر صداقها و تیسر رحمها؛(29)
از خوشی یمنی و مبارکی زن، خواستگاری آسان (زود جواب بدهد )، آسانی مهریه و آسان زاییدن اوست.
و فرمود: بهترین زنان امت من کسی است که از همه زیباتر و مهرش از همه کمتر باشد.
خانمی نزد خضرت رسول خدا (علیه السلام) آمد و عرض کرد: مرا به ازدواج مردی درآور. حضرت فرمود: چه کسی حاضر است با این زن ازدواج کند؟ مردی برخاست و عرض کرد: من. حضرت فرمود: آیا مال داری که مهر او قرار دهی؟ گفت: هیچ ندارم. خضرت فرمود: قرآن بلدی؟ عرض کرد: آری! حضرت فرمود: مهریه او را تعلیم قرآن قرار بده و حضرت او را به ازدواج آن مرد در آورد.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: اما شوم المراه فکثره مهرها و عقوق زوجها؛(30)
از شومی زن، زیادی مهر و راضی نبودن شوهرش است.
بنابراین، مهریه زیاد که امروز شکل یک مسابقه زشت را به خود گرفته و به شکل سرسام آوری بالا رفته و رقابت و چشم وهم چشمی، آن را به یک خیانت تبدیل کرده است نه تنها مایه خوشبختی و موفقیت در ازدواج نیست، بلکه بسا مایه جدایی و کینه و دشمنی نیز می شود. ضمناً مهریه سنگین، هرگز قابل پرداخت نیست و فقط روی کاغذ و دفترچه ثبت ازدواج نوشته می شود و در حقیقت، دختر بدون مهریه ازدواج می کند.