ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

بلوغ ازدواج

مسئله نخست که مورد توجه قرار می گیرد این است که دختر و پسر (دو طرف ازدواج)باید از بلوغ عقلی و زندگی برخوردار باشند (یعنی با مفهوم ازدواج و مسؤولیت زندگی آشنا شده باشند)ممکن است بسیاری از جوانان بلوغ جنسی پیدا کرده باشند، ولی بلوغ زندگی را پیدا نکرده باشند.
لذا همین که از نظر جنسی به نتیجه رسیدند و اشباع شدند، دیگر نیازی به ادامه گرمی و صمیمیت نمی بینند، ادامه زندگی برایشان اهمیت ندارد، بوالهوسانه آمده اند و بوالهوسانه می روند، بهانه گیری های بچه گانه آغاز می گردد و کارهای نابخردانه تداوم پیدا می کند و زندگی شیرین را با کارهای نامعلوق خود تلخ می کنند و از هم می پاشند، در صورتی که زندگی و ازدواج یک مسئولیت و تعهد است و هر کدام از دو طرف، نخست باید با مسئولیت خود آشنا شود و ازدواج را آغاز یک زندگی بداند و نه فقط وسیله ای برای خاموش کردن آتش شهوت، که در آن صورت با خاموش شدن آن، چراغ زندگی خاموش می شود.
بنابراین، یکی از شرطهای موفقیت ازدواج این است که هر یک از دو طرف خود را متعهد در برابر دیگری بداند و به تعهدات خود تا آخر پایبند باشد و به ازدواج با دید رسالت و مسؤولیت بنگرد تا مردانه برای ادامه آن تلاش کند و با همه وجود از متلاشی شدن آن جلوگیری نماید، در این صورت به سادگی سخن از طلاق و جدایی به میان نمی آورند و زندگی را دست کم و شوخی نمی دانند.

شناخت کافی و اطلاعات هر یک از دیگری

یکی از دلایل نا موفق بودن بسیاری از ازدواجها، عدم شناخت درست از یکدیگر است.
ازدواجهایی که از روی احساسات جوانی یا عشق های نابخردانه و لحظه ای به وجود می آید، نتیجه خوبی در پی نخواهد داشت و پس از اینکه آبها از آسیاب افتاد و عشق ها فروکش کرد و احساسات خاموش شد، اختلاف و ناسازگاریها آغاز می گردد؛ آن ازدواجی که بر اساس یک لبخند و یا اشاره یا نامه یا تلفنی باشد، بدون شک نمی تواند ازدواج موفقی باشد.
ازدواج های کامپیوتری که اخیراً به بازار آمده از هم اکنون پایان آن روشن است که چه خواهد شد!
اطلاع از ویژگی های همسر و خصوصیات روحی و جسمی او شرط ازدواج موفق است؛ یک دختر باید همسر آینده خود را از روی شناخت درست انتخاب کند، به همین دلیل اسلام ازدواج تحمیلی را مردود می داند و پسر و دختر باید خودشان تصمیم بگیرند.
هر یک از طرفین می تواند با تحقیق و مشورت و صحبت کردن با طرف مقابل او و اطلاع از طرز تفکر او، تعهد و گذشت، اخلاق اجتماعی و اخلاق خانوادگی او را به دست آورد؛ چنان که یک جوان باید با چشم باز و بصیرت، همسر آینده خود را انتخاب کند و با اطلاع از خصوصیات شخصی و خانوادگی و اخلاقی، به دنبال او برود تا فردا پشیمان نشود و دچار تضاد نگردد.

معیارهای انتخاب

مهمترین موضوع که باید به آن توجه نمود معیارهای انتخاب است؛ کدام جوان مرد زندگی است و کدام دختر همسر شایسته است؟ معیارهای برحسب دید و تفکر افراد و خانواده متفاوت می باشد. برخی ثروتمند بودن را معیار می دانند، گروهی زیبایی را ملاک انتخاب می دانند، بعضی سواد و در آمد کافی را دلیل انتخاب خوب می دانند، عده ای هم نام و شهرت و مقام را دلیل انتخاب خود می دانند و... .
شاید معیارهای یاد شده هر کدام در جای خود بتواند تا حدودی آرزوهای طرف مقابل را از ازدواج بر آورده سازد، ولی هیچ کدام تعهد آور نیست تا بتواند به دوام زندگی و موفقیت و کامیابی آن کمک کند، به همین دلیل هر کدام از آن معیارهای دچار تزلزل گردید، یا معیار دیگری جایگزین آن شد، زندگی را دچار تزلزل می کند، زیرا صفات و صمیمیت و محبت محصول هیچکدام از معیارهای یاد شده نیست.