فهرست کتاب


ازدواج موفق

عباس رحیمی‏

مقدمه:

زن و شوهر جوانی که در آغاز زندگی اند و هنوز بسیاری از فراز و نشیب های آن را پشت سر نگذاشته اند، باید اصولی خاص را رعایت کنند تا دچار لغزش و اشتباه در زندگی مشترک نگردند.
زندگی تلخ و ناکام، که گاهی منجر به مشاجره و احیاناً جدایی می شود، وقتی ریشه یابی شود، آشکار می گردد که هر دو طرف یا یکی از آن دو به پاره ای از اصولی که در کتاب حاضر از آن سخن خواهیم گفت، عمل نکرده اند و سرانجام به جایی ختم شده است که نباید، برای این که زندگی شیرین و عاشقانه به زندگی ای تلخ و ناگوار تبدیل شود، باید از همان روزهای نخست به مقررات زندگی آشنا شد و به آن ها پایبند بود؛ به عبارت دیگر، ازدواج، قبول یک مسؤولیت است. اگر کسی به مقررات این زندگی و اهمیت آن مسؤولیت آگاه نباشد، شایسته ازدواج نیست.
در این کتاب، یک سلسله مسائل اصولی را که در تداوم زندگی مشترک و موفقیت آن نقشی حیاتی دارند، به صورت خلاصه و ساده بیان می کنیم و مطالعه آن را در آغاز زندگی به همه زوجهای جوان و یا جوانهای در حال ازدواج، که خواهان ازدواج موفق هستند، توصیه می کنیم.
مطالب این کتاب در چند فصل خلاصه می شود:
فصل نخست اصل ازدواج و ویژگی های ازدواج موفق
فصل دوم وظائف کلی زن و شوهر
فصل سوم وظائف شوهر یا حقوق زن
فصل چهارم وظائف زن یا حقوق شوهر
فصل پنجم آداب عقد و عروسی
فصل ششم فرزندان
مطالعه فصل های مختلف این کتاب، زوج های جوان را به داشتن ازدواج موفق راهنمایی می نماید.
انتظار می رود همه کسانی که به نشر فرهنگ اسلام و اصلاح جامعه علاقه مند می باشند، این کتاب را به زوج های جوان که خواهان ازدواج موفق هستند، معرفی نمایند.
و کسانی که توان دارند آن را خریداری و به زوج های جوان اهداء کنند و دفاتر ثبت ازدواج اگر این کتاب را تهیه و همراه با دفترچه عقد ازدواج تحویل زوجین بدهند خدمت بزرگی کرده اند. از این کار خیر خود را محروم نفرمایید.

فصل نخست ازدواج و ویژگی های ازدواج موفق

در این فصل امور کلی مربوط به ازدواج، خواستگاری و ویژگی های ازدواج موفق مورد برسی قرار گرفته است.

ازدواج، سنتی اجتناب ناپذیر

قرآن کریم، زوجیت را لازمه تمام هستی می داند من کل شی خلقنا زوجین....؛(1) ما از هر جنس دو جفت آفریدیم؛ زوجیت در تمام هستی حاکم است و در نباتات و حیوانات، از جمله انسان به وضوح دیده می شود برای تولید مثل در نباتات، باید لقاح صورت گیرد. خداوند توسط حشرات و باد و ارسلنا الریاح لواقح(2)عمل لقاح در نباتات و درختان را انجام می دهد تا منشأ اثر شوند. حیوانات و حشرات نیز برای تولید مثل، دارای نر و ماده هستند. تکلیف انسان هم روشن است و تفاوت مهمی که انسان با سایر موجودات دارد در این است که زوجیت در انسان باید با ضوابط و مقررات خاص واقع شود تا قداست و حرمت خانواده حفظ شود.
زن و شوهر باید طبق مقررات شرعی به ازدواج هم در آیند. مجرد زیستی و گریز از انتخاب همسر بر خلاف سنت انبیاء فطرت و خلقت انسان است؛ زیرا در انسان مسئله ازدواج، غیر از ارضاء غریزه جنسی تولید مثل، به صورت شرعی و قانونی ضرورت جهان خلقت است.
رسول خدا (علیه السلام) فرمود: ما من شاب تزوج حداثه الا عج شیطانه، یا ویله، یا ویله، عصم منی ثلثی دینه فلیتق الله العبد فی الثلث الباقی؛(3) هر جوانی در سن کم ازدواج کند، شیطان او ناله کند و گوید: (وای بر من، وای بر من، وای بر من دو سوم دین خود را از دست من حفظ کرد.)پس باید مراقب یک سوم دیگر باشد.
رسول خدا (علیه السلام) می فرماید:
شرار موتاکم العزاب؛(4)
بدترین مردگان شما مجردها هستند.
و نیز فرمود: شرارکم عزابکم رکعتان من متاهل خیر من سبعین رکعه من غیر متاهل؛(5)
بدترین شما مجردها هستند. دو رکعت نماز از شخص متأهل، بهتر از هفتاد رکعت از غیر متأهل است.
امام رضا (علیه السلام) فرمود: خانمی خدمت امام باقر (علیه السلام) آمد و گفت من قصد ندارم هیچ گاه ازدواج کنم. حضرت فرمود: برای چه قصد نداری ازدواج کنی؟ گفت: به خاطر ثوابش. فرمود: اگر این کار خوب بود فاطمه زهرا از تو (بر آن کار)سزاواتر بود.
رسول خدا از مردی پرسید: ازدواج کرده ای، عرض کرد: خیر، حضرت فرمود: پول داری، عرض کرد: آری، حضرت فرمود: تزوج و الا فانت من المذنبین؛ ازدواج کن وگرنه تو از گناهکاران خواهی بود.
همچنین فرمود: من تزوج فقد احرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الباقی؛(6)
هرکه ازدواج کند نصف دین او کامل شده، پس مراقب نصف دیگر باشد.
و فرمود: من احب ان یلقی الله طاهراً مطهر فلیله بزوجه؛(7)
هر که دوست دارد خدا را پاک و پاکیزه ملاقات کند، او را در حال داشتن همسر ملاقات نماید.
و فرمود: المتزوج النائم افضل عند الله من الصائم القائم العزب؛(8)
آدم متأهل بهتر از عبادت آدم مجرد است. و در حدیث دیگر فرمود: ازدواج نیمی از عبادت است.