فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

ج: اموال و دارایی

خانه و اموال و دارایی شوهر به امانت در دست زن قرار می گیرد. همسر باید مقررات و احکام امانت داری را مراعات کند و در حفظ و نگهداری آنها بکوشد و از اسراف و زیاده روی در مصرف بپرهیزد، و از هرگونه تصرفی که بدون رضایت شوهر است دوری کند و با رضایت شوهر در اموال او تصرف کند.

3.فرمانبری

تردیدی نیست که باید بین اعضای یک خانواده تفاهم کامل و تعاون و همکاری وجود داشته باشد لیکن مسوولیت اداره منزل باید بر عهده یک نفر باشد وگرنه اوضاع منظم و رضایت بخشی نخواهد بود، خداوند حکیم و سنجیده مسوولیت این کار بزرگ را بر دوش شوهر نهاده است.
پیامبر فرمود:
زن خوب، به حرف شوهرش گوش می دهد و مطابق دستوراتش عمل می کند.
همچنین فرمود:
بدترین زنها، زن لجباز و یک دنده است.(203)
فرمانبری زن از شوهر باعث گرمی و صفای کانون خانواده است.

شغل بانوان

روحیه نازک و لطیف زن برای خانه داری، همسرداری، و تربیت فرزند متناسب است. او با این کارها هم به غریزه خدادادی خود پاسخ مثبت می دهد و هم شالوده سرای آخرت خویش را می ریزد.
بانوان خوش سلیقه و فداکار می توانند خانه را به صورت بهشت برین و مهد پرورش کودکان خوب و استراحتگاه شوهران مجاهد و پرتلاش خویش درآورند.
رسول خدا فرمود: جهاد زن، خوب شوهرداری است.(204)
ام سلمه از رسول خدا پرسید: کار کردن زن در خانه چه مقدار فضیلت دارد؟
فرمود: هر زنی که به منظور اصلاح امور خانه چیزی را از جایی بردارد و در جای دیگر بگذارد خدا او را مورد مرحمت خواهد و هر کس که مورد مرحمت خدا واقع شد به عذاب الهی گفتار نخواهد شد.
ام سلمه عرض کرد: ای رسول خدا پدر و مادرم به قربانت برای زنان ثواب های بیشتری بفرمایید:
فرمود: هنگامی که زن آبستن می شود خدا به او اجر کسی را می دهد که با جان و مالش در راه خدا جهاد می کند، هنگامی که بچه اش را بر زمین نهاد به او خطاب می رسد: گناهانت آمرزیده شد، اعمالت را از سر بگیر و هنگامی که بچه اش را شیر می دهد در برابر هر مرتبه شیر دادن ثواب آزاد کردن یک بنده در نامه عملش نوشته می شود.(205)
بنابراین شغل اصلی و اساسی زن، خانه داری، همسرداری و تربیت فرزند است. خانم خانه داری که به خوبی از عهده این مهم برآید در فرهنگ اسلام بانوی مترقی، با فرهنگ و سرفراز و با شخصیت است. جامعه سالم از افراد سالم و با فرهنگ شکل می گیرد و افراد سالم در خانه توسط بانوان پرورش می یابند.
بنابراین یک زن خانه دار در تمام جامعه نقش فعال دارد اگر چه حضور فیزیکی نداشته باشد.