فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

اختلاط دختر و پسر

پیامبر خود از اختلاط زن و مرد جلوگیری می کرد، به دستور ایشان در ورودی زنان به مسجد از در ورودی مردان مجزا شد.
پیامبر برای اینکه برخورد و استکاکی پیش نیاید دستور می داد مردان از وسط و زنان از کنار کوچه ها بروند؛ زیرا فتنه از اختلاطها بر می خیزد.(174)
پیامبر خطاب به جامعه اسلامی می فرمایند:
نگذارید بین مردان و زنان اختلاط برقرار شود، چه آنکه اگر بین آنان اختلاط و آمیختگی باشد دردی بی درمان شما را فرا خواهد گرفت.(175)
جامعه اسلامی به ویژه دانشگاها باید به این سمت سوق داده شوند که از اختلاط زن و مرد بکاهند. اختلاط اگر مفاسد دینی و اخلاقی به همراه داشته باشد زیانبار است.
حضرت امام خمینی رحمه الله علیه درباره ادامه تحصیل دختران می فرمایند:
ادامه تحصیل در رشته های حلال اشکالی ندارد ولیکن تستر(176) از جانب و خودداری از اختلاط با آنها لازم است و اگر ادامه تحصیل مستلزم اختلاط با اجانب باشد و مفاسد دینی و اخلاقی در بر داشته باشد ترک کند.(177)

خلوت با نامحرم

جاذبه جنسی بین زن و مرد، و دختر و پسر آنقدر نیرومند است که غلبه بر آن در هنگام خلوت با نامحرم، تقوایی در حد معصومین علیه السلام می خواهد.
اگر دختر و پسر و یا زن و مرد در محل خلوتی باشند که کسی در آنجا نباشد و دیگری هم نمی تواند به آنجا وارد شود چنانچه بترسد که به حرام بیفتد باید از آنجا بیرون برود.(178)

مکالمه با نامحرم

قرآن به بانوان و دختران هشدار می دهد که با صدای نازک و ناز و کرشمه با نامحرم سخن نگویند مبادا بیمار دلی به آنان طمع ورزد.(179)
بنابرابن مستحب است در مواقعی که ضرورتی ندارد، با نامحرم سخن نگوییم باید با متانت و سنگینی و در فضای سالم دور از هوس سخن بگوییم و از شوخی و خنده بپرهیزیم و در عین حال به نامحرم خیره نشویم و پوشش کامل را در برابر او حفظ کنیم.