فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

دفاع همگانی

و لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا لینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز.(157)
اگر خدا بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمی کرد، صومعه ها و کلیساها و کنیسه ها و مساجدی که نام خدا در آنها بسیار برده می شود، سخت ویران می شد، و قطعا خدا به کسی که (دین) او را یاری می کند، یاری می دهد، چرا که خداوند سخت نیرومند و شکست ناپذیر است.
دشمنان اسلام شب و روز نقشه می کشند که نور اسلام را خاموش کنند ولی خداوند نور اسلام را عالم گیر خواهد کرد و این با دفاع و مبارزه مسلمانان واقعی محقق خواهد شد.
بنابراین اگر دشمن به کشور اسلامی ما هجوم آورد بر همه افراد مملکت، چه مرد و چه زن، چه بزرگ و چه کوچک واجب است دفاع کنند.
اگر دیروز دشمن به خاک اسلامی کشور اسلامی ما حمله کرده بود ما شجاعانه او را عقب راندیم، امروز به شکل پیچیده تری به مرزهای ایمان و عقیده ما حمله کرده است.
ترویج فساد و ابتذال و صوق دادن پسران و دختران به بی بندوباری اخلاقی از بارزترین نشانه های حمله دشمن است.
ردپای دشمن را فیلم های مستحجن، عکسها، و برنامه های مبتذل بیابیم؛ دشمنی که می کوشد با برداشتن مرزهای حیا و عفاف، دختران و بانوان را به زشت ترین شکل، به صحنه اجتماع بکشاند و تمام حیثیت و شرافت یک زن و دختر ایرانی را به غارت ببرد. پس برای دفاع آماده باشیم و فریب خودباختگی فرهنگ غرب را نخوریم.

19. گل پاک

ان المراه ریحانه.(158)
حضرت علی علیه السلام فرمود: زن (مانند) گل است.
یکی بامدادان به فصل بهار - جوانی به باغی فتادش گذار
به شاخی، گلی دید خوش رنگ و بو - که از جان و دل گشت مشتاق او
گلویش بیفشرد و کردش جدا - ز گلهای دیگر به جور و جفا
چو آن گل جدا شد ز شاخ آن درخت - بیفتاد به دست آن تیره بخت
بکرد از طریق تحسر نگاه - به یاران و از دل برآورد آه
بگفتا که ای خواهران عزیز - برای شما هست این روز نیز
گذارید آرایش خود کنار - بگیرید در زیر برگی قرار
نمایید خود را از این دم نهان - که مانید ایمن ز غارتگران
اگر گل در پس برگها مخفی نشود،
اگر گل مراقبت باغبان را نپذیرد، و اگر گل بر بیگانگان جلوه گری نماید، به غارت خواهد رفت.
گل، ظرافت ها، لطافت ها و جلوه گریهای خود را باید برای یک قهرمان نگه دارد.
او امانتدار لطافت ها و ظرافت هاست و آنگاه است که می تواند با این خود نگه داریها یک قهرمان را به آستان خود بکشاند و در دست یک قهرمان قرار گیرد نه در زیر پای غارت گران!
زن، گل است و یک گل دانا و پاک هرگز نمی پسندد چهره و نگاه و موی و اندام خود را در اختیار نگاههای هوس آلود قرار دهد؛ در پس برگهای حجاب و حیا می ماند و حیثیت و شخصیت خود را پاسبانی می کند. غنچه تا در پرده است از دست گلچین ایمن است گر صیانت از جفا خواهی حیا می بایدت

مصونیت نه محدودیت

حجاب مصونیت است نه محدودیت!
زن با خود نگه داری و خودداری های خود نه تنها شخصیت خود را حفظ می کند که به مرد نیز شخصیت می دهد.
متفکر و اندیشمند فرزانه استاد شهید مطهری در این زمینه می نویسد:
مرد، بسیاری از هنر نمایی ها و شجاعت ها و دلاوریها و نبوغ ها و شخصیت های خود را مدیون زن و خودداریهای ظریفانه زن، مدیون حیا و عفاف زن می داند.
زن همیشه مرد را ساخته و مرد اجتماع را، آنگاه حیا و عفاف و خودداری زن از میان برود و زن بخواهد در نقش مرد ظاهر شود اول به زن مهر باطله می خورد و بعد مرد مردانگی خویش را فراموش می کند و سپس اجتماع منهدم می گردد.(159)
حضرت امام رحمة الله علیه این انسان شناس و اسلام شناس بزرگ قرن می فرماید:
زن مربی جامعه است... زن با تربیت صحیح خودش انسان درست می کند و با تربیت صحیح خودش کشور را آباد می کند.(160)