فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

شرایط امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر در مورد مستحبات و مکروهات، واجب نیست بلکه در مورد بلکه در مورد واجبات و محرمات واجب است و آن، در صورتی است که شرایط زیر محقق باشد:
1. ابتدا معروف (واجب) و منکر (حرام) را بشناسیم.
2. اقدام ما بی نتیجه نباشد، لااقل احتمال تاثیر بدهیم.
3. گنهکار در صدد ادامه و تکرار آن کار باشد.
4. اقدام ما ضرر جانی، آبرویی یا مالی قابل توجه برای خودمان یا نزدیکان یا یاران و همراهانمان و یا سایر مومنان نداشته باشد؛ مگر آنکه مساله، خطیر و حساس باشد.(154)

فرهنگ امر و نهی

وا داشتن دیگری به کاری یا باز داشتن او از کاری، ذوق، سلیقه، هنر و ابتکار می طلبد.
این لطافت روحی، ملایمت و نرمی و در عین حال صلابت و کوتاه نیامدن ماست که می تواند ما را به هدف مقدس مان نزدیک کند بنابراین توجه به نکته های زیر کارساز است:
1. به جای تحقیر و توهین، ترغیب و تحسین کنیم.
2. برای جلوگیری از منکر، خود دچار منکر نشویم.
3. به جای پرخاش و عیب جویی، مهر و رافت به خرج دهیم.
4. مصلحت طرف را نادیده نگیریم.
5. از خود خواهی و خود ستایی بپرهیزیم.
6. تنها خشنودی خدا را در نظر داشته باشیم.
7. خود را منزه از گناه و برتر از گناهکار نبینیم.
8. این را بدانیم که چه بسا گناهکار دارای صفات و اعمال نیک بسیاری نیز باشد.
9. در صورت نیاز، امر به معروف و نهی از منکر را تکرار کنیم.(155)

مراحل امر به معروف و نهی از منکر

حجابش خدا پسند نیست، در برابر نامحرم جلوه گری و خود نمایی می کند، زینت و آرایش خود را از نامحرم، نمی پوشد و یا نسبت به نماز کاهلی می کند، حلال و حرام را رعایت نمی کند، و یا مبتلا به گناهان دیگری است.
گناهکار را باید امر به معروف و نهی از منکر کرد اما از آن مهمتر این است که کار ما منظم و منطقی باشد و مراحل زیر را یکی پس از دیگری اجرا کنیم:
1. در مرحله نخست با گناهکار به گونه ای برخورد می کنیم که بفهمد این طرز برخورد ما تنها به خاطر گناه اوست. مثلا از او چهره برگردانیم و یا با چهره گرفته و بر افروخته با او مواجه شویم و یا رفت و آمد خود را با او قطع کنیم.
2. اگر از رفتارهای ما متاثر نشد به گفتار رو می آوریم و با زبان او را امر و نهی می کنیم و البته با نرمی و رعایت ادب و احترام اما با قاطعیت و صلابت.
3. مرحله بعد را به عهده ماموران قضایی و انتظامی می گذاریم تا در جامعه هرج و مرج نشود.(156)