فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

17. از سر اخلاص

و اعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه و للرسول ولذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل ان کنتم امنتم بالله.(146)
و بدانید هر چیزی را که به غنیمت گرفتید (و یا از راههای دیگر به دست آوردید) یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و از آن خویشاوندان او و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است اگر به خدا ایمان آورده اید.
حیران و سر گردان ایستاده بودم و به کوچه های مدینه نگاه می کردم. از نیشابور، این همه راه را با پای شوق آمده بودم؛ شوق دیدار امام.
ایستاده بودم و به شیعیان نیشابور فکر می کردم، به لحظه های به یاد ماندنی خداحافظی و بدرقه آنان. یادم آمد که چگونه از سر شوق (یک پنجم) اموالشان را به من می دادند و در حالی که چهره هایشان از عشق به امام می درخشید می گفتند این ناقابل را تقدیم امام کن و سلام ما را به ایشان برسان.
پاکت های نامه هایشان که پرسش هاشان را در آن نوشته و آن را مهر کرده بودند به من می دادند تا من پاسخ آنها را از امام بگیرم و برای آنان بیاورم.
این کار همه ساله آنان بود. ولی این بار خدا به من توفیق داده بود که به نمایندگی از آنان به محضر امام شرفیاب شوم.
ایستاده بودم و از فکر شطیطه بیرون نمی رفتم. یک پارچه آورده بود که به دست خودش رشته بود با یک درهم.
گفتم: ای بانوی بزرگوار! من خجالت می کشم که این ناچیز را خدمت امام ببرم. اشک در چشمانش حلقه زد و گفت:
آنچه بر عهده من هست همین مقدار است و نباید در عمل به احکام خدا حیا کرد.
از صداقت و ایمان او شگفت زده شدم و آن ناچیز را از او تحویل گرفتم.
هنوز ایستاده بودم که نگاهم به پسر بچه ای افتاد که به من می گوید: بیا خانه امام را به تو نشان بدهم. وقتی بر امام کاظم علیه السلام وارد شدم فرمود: پاسخ نامه ها را در کنار پرسش ها نوشته ام. آنگاه قبل از آنکه از شیعیان نیشابور سخنی به میان آورد، نشانی های درهم و پارچه شطیطه را داد و آنها را از من مطالبه کرد. وقتی درهم و پارچه را برداشت، همان جمله ای را که شطیطه همراه با اشک دیدگانش گفته بود تکرار کرد.
آنگاه فرمود: سلام من را به شطیطه برسان سپس چهل درهم با پارچه ای به من داد و فرمود این پارچه، پنبه اش از قریه صیدا قریه فاطمه زهرا علیه السلام است و خواهرم حلیمه آن را رشته، اینها را از جانب من به شطیطه هدیه کن.(147)

ادای تکلیف

خمس نه فقط بر مردان و پسران که بر بانوان و دختران نیز واجب است. از آن زمان که آدمی پا به سن بلوغ می گذارد و نماز و روزه بر او واجب می شود باید اهل حساب و کتاب باشد و برای اموال و در آمد خود سال خمسی معین کند و سالی یک بار بر اساس قانون خمس، یک پنجم سود اموالش را حساب کند و به دفتر مرجع تقلید خود و یا نماینده او تحویل دهد، و از کم بودن مبلغ آن نباید خجالت بکشد.
البته دختران. بانوانی که کار شغل و در آمدی از خود ندارند و پدر و مادر خرج آنان را می پردازند، خمس بر آنها واجب نیست.

تهیه جهیزیه

جهیزیه باید بر اساس ضوابط سال خمسی تهیه شود و اگر پدر و مادر و دیگران نیز در تهیه آن سهیم هستند آنها نیز باید سال خمسی داشته باشند و بر اساس سال ضوابط سال خمسی آن را تهیه کنند.
همچنین مصارف شخصی، هدیه ها، چشم روشنی ها و کادوها همه بر اساس ضوابط سال خمسی باشند.