فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

4. دوری از گناهان

در مسسیر قله تقوا، راهزنانی کمین کرده اند تا قله پیمایان را با وعده های شیرین و کاذب خود از مسیر برگردانند. راهزنان قله تقوا؛ شیطان، هوای نفس و دوستان ناباب هستند که راهیان قله تقوا را به گناه دعوت می کنند.
کسی که می خواهد به قله تقوا برسد باید از لذت ها و شیرینی های زودگذر گناهان به راحتی صرف نظر کند و روح پاک خود را به آنها نیالاید.
کسی که از هوس ها و لذت ها و گناهان دوری می گزیند، کم کم قلب او نورانی و با صفا می گردد و با چشیدن لذت هایی که نصیب او می گردد، راحت تر و آسان تر و با عشق و علاقه بیشتری به سوی قله تقوا حرکت می کند. روزه گرفتن ما را در این راه، یاری می دهد.
فوائد روزه گرفتن بیشتر از اینهاست که ذکر شد: برخوردار شدن از صحت جسمی، همدردی با محرومان، یادآوری گرسنگی و تشنگی روز قیامت و ده ها فوائد دیگر.
برای روزه گرفتن نیت می کنیم یعنی تصمیم می گیریم برای اطاعت از فرمان خدا از اذان صبح تا اذان مغرب از کارهایی که روزه را باطل می کند پرهیز کنیم. عمده آنها عبارتند از:
1. خوردن و آشامیدن
2. رساندن غبار غلیظ به حلق
3. فرو بردن تمام سر در آب
4. قی کردن
5. باقی ماندن در جنابت تا اذان صبح
6. نسبت دادن دروغ به خدا و پیغمبر و جانشینان او(137)

اقسام روزه

روزه گرفتن گاهی واجب است و گاهی حرام، مستحب و یا مکروه.
روزه های واجب مانند، روزه های ماه مبارک رمضان، روزه قضا روزه کفاره، روزه ای که به سبب نذر یا سوگند برای انسان واحب می شود.(138)
روزه های حرام مانند، روزه عید فطر و عید قربان روزه مستحبی فرزند که سبب اذیت و آزار پدر و مادر شود، و بنابر احتیاط واجب روزه مستحبی زن که شوهر از آن نهی کرده باشد.(139)
روزه های مستحبی مانند: روزه پنجشنبه اول و آخر ماه و هر جمعه، روز مبعث و عید غدیر و عید نوروز.

جبران گذشته

کسی که در ماه مبارک رمضان روزه نگرفته است بر اساس انگیزه و شرایطی خاصی که داشته باشد باید آن را جبران کند گاهی باید آن را قضا کند، گاهی علاوه بر قضا، کفاره نیز بر او واجب می شود، گاهی هم باید کفاره جمع بدهد و در برخی موارد مقداری طعام نیز باید به فقیر بپردازد.