فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

2. عزت نفس

کسی که نزد دیگران خوار و ذلیل است و چشم طمع به دیگران دوخته است برای رسیدن با نان برده این و آن می شود، یا به حقه بازی و فریب دیگران روی می آورد، او هرگز نمی تواند به سوی قله تقوا حرکت کند. او چون کبوتری است که در دست این و آن اسیر است.
انسان با روزه گرفتن تا اندازه ای قلبش صاف و زلال می شود و به عظمت خود پی می برد و به خوبی در می یابد که نباید بنده شکم باشد. باید عزت و شکوه خود را نگه داشت و از تنگناهای مالی با تحمل گرسنگی و سختی ها پیروز و سر بلند بیرون آمد.

3. فروتنی

برای رسیدن به قله تقوا، باید از پرتگاه خود بزرگ بینی و غرور و تکبر دور شد. انسان مغرور، همیشه تنهاست، هیچ کس دوست ندارد با او رفت و آمد کند؛ چرا که کسی حاضر نیست فخر فروشی او را تحمل کند و خود را نزد او کوچک نماید.
انسان مغرور، چون کسی است که از جمع قله پیمایان کنار گرفته و به عقب بر می گردد و حرف هیچ کس را گوش نمی دهد. او هرگز قله را فتح نخواهد کرد . روزه او را از غرور دور و به سوی کمال قله پرهیز کاری رهنمون می سازد.

4. دوری از گناهان

در مسسیر قله تقوا، راهزنانی کمین کرده اند تا قله پیمایان را با وعده های شیرین و کاذب خود از مسیر برگردانند. راهزنان قله تقوا؛ شیطان، هوای نفس و دوستان ناباب هستند که راهیان قله تقوا را به گناه دعوت می کنند.
کسی که می خواهد به قله تقوا برسد باید از لذت ها و شیرینی های زودگذر گناهان به راحتی صرف نظر کند و روح پاک خود را به آنها نیالاید.
کسی که از هوس ها و لذت ها و گناهان دوری می گزیند، کم کم قلب او نورانی و با صفا می گردد و با چشیدن لذت هایی که نصیب او می گردد، راحت تر و آسان تر و با عشق و علاقه بیشتری به سوی قله تقوا حرکت می کند. روزه گرفتن ما را در این راه، یاری می دهد.
فوائد روزه گرفتن بیشتر از اینهاست که ذکر شد: برخوردار شدن از صحت جسمی، همدردی با محرومان، یادآوری گرسنگی و تشنگی روز قیامت و ده ها فوائد دیگر.
برای روزه گرفتن نیت می کنیم یعنی تصمیم می گیریم برای اطاعت از فرمان خدا از اذان صبح تا اذان مغرب از کارهایی که روزه را باطل می کند پرهیز کنیم. عمده آنها عبارتند از:
1. خوردن و آشامیدن
2. رساندن غبار غلیظ به حلق
3. فرو بردن تمام سر در آب
4. قی کردن
5. باقی ماندن در جنابت تا اذان صبح
6. نسبت دادن دروغ به خدا و پیغمبر و جانشینان او(137)