فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

وطن

در وطن که هستیم نمازمان کامل است و روزه هم باید بگیریم ولی بعضی وقت ها نمی دانیم وطن ما کجاست؟
وطن ما کجاست؟
زادگاه پدر و مادر آنجاست من هم در همان جا به دنیا آمده ام ولی بزرگ شده آن جا نیستم، حالا نمی دانم وطن من همان جاست یا نه؟
پدرم در آنجا خانه شخصی دارد، زادگاه او نیز همان جا بوده چند سالی به آنجا رفته ام ولی خودم بزرگ شده جای دیگری هستم، وطنم کجاست؟
پدر و مادرم می گویند ما از وطن خود، اعراض کرده ایم، یعنی برای همیشه آنجا را ترک کرده ایم، هر وقت آن جا می روند نمازشان را شکسته می خوانند، نمی دانم وظیفه من چیست؟
بعضی ها می گویند تا وقتی ازدواج نکرده ای، وطن تو همان وطن پدر و مادر توست از آن به بعد حق اتنخاب وطن داری!
می گویند دختران بعد از ازدواج، وطن آنها همان خانه شوهرشان است، آیا واقعیت دارد؟
وطنم کجاست؟
تشخیص وطن کار دشواری نیست، به این امور توجه کنید:
1. زادگاه شما وقتی وطن شماست که بزرگ شده آنجا هم باشید.(101)
2. زادگاه پدر و مادر شما وطن شما نیست.(102)
3. زادگاه همسر شما وطن شما نیست.(103)
4. جایی که پدر و مادر یا همسر شما به عنوان وطن انتخاب کرده اند وطن شما نیست.
بعضی شما در انتخاب وطن و یا اعراض از وطن تابع دیگران نیستید، باید به تکلیف خود عمل کنید(104) یعنی وطن شما اینجاست:
1. زادگاه شما که در آنجا بزرگ شده اید.(105)
2. جایی که بعد از بالغ شدن، برای اقامت همیشکی برمی گزینید.(106)
ما بعضی وقت ها به سفر می رویم. ولی بعضی شغلشان مسافرت است مانند راننده قطار و راننده ماشین های برون شهری، خلبانان و ملوانان، وظیفه این گروه چیست؟
1. در سفرهایی که شغل آنهاست چنین عمل می کنند:
در سفر اول هر چند طول بکشد، نمازشان شکسته است.
در سفرهای بعدی نمازشان کامل است.(107)
2. در سفرهایی که مربوط به شغل آنها نیست مانند سفر زیارتی سیاحتی نمازش شکسته است.(108)
بعضی از دانش آموزان دانش جویان، معلمان، کارمندان، کارگران و... شغلشان مسافرت نیست ولی محل تحصیل و خدمت و یا شغل آنان جای دیگری است و به آنجا آمد و رفت می کنند حکم آنان چیست؟ به فتوای امام خمینی قدس سره این گروه حکم مسافر دارند و باید مقررات آن را در نظر بگیرند. البته به فتوای مقام معظم رهبری (دام ظله) و برخی از مراجع بزرگوار دیگر این گروه مانند کسانی که شغلشان مسافرت است، نمازشان تمام است با توجه به این سه مساله:
1. برای کارشان در کمتر از ده روز به محل کارشان سفر کنند.
2. سفر به آنجا برای شغل و کارشان باشد نه به جهت دیگری.
3. سفر برای تحصیل وقتی حکم سفر برای شغل دارد و مشمول این حکم است که تحصیل، در حکم کار و شغل باشد مانند کسانی که در سپاه و ارتش و ادارات، برای تحصیل مامور می شوند. بنابراین شامل همه دانش آموزان و دانش جویان نمی شود.(109)

قصد ده روزه

تازه به آنجا آمده ایم، می گویند قصد ده کرده اید یا نه؟ یکی می گوید در این دو هفته ای که در این جا هستم من قصد نمی کنم، نظر شما چیست فکر می کنید چگونه باید قصد کرد؟
همین که می دانید یا قصد دارید که ده روز و یا بیشتر در آنجا بمانید در این مدت از حد ترخص آنجا خارج نشوید، قصد ده روزه شما شکل گرفته، باید نمازهایتان را تمام بخوانید و اگر ماه مبارک رمضان است، روزه بگیرید.(110)
از روزی که به آنجا آمده ایم هنوز نمی دانیم ده روز کامل اینجا می مانیم یا نه، تا کنون سی روز بلاتکلیف مانده ایم وظیفه ما چیست؟
تا روز سی ام نمازتان شکسته است پس از سی روز هر چه بمانید نمازتان تمام است.(111)
از ابتدا که این جا آمدیم قصد جدی داشتیم ده روز کامل بمانیم، حالا تصمیم ما عوض شده است یعنی می خواهیم کمتر از ده روز بمانیم و یا بلاتکلیف مانده ایم وظیفه ما چیست؟
1. اگر پیش از خواندن یک نماز چهار رکعتی تصمیم شما عوض شده است نمازهایتان را باید شکسته بخوانید.
2. اگر پس از خواندن یک نماز چهار رکعتی تصمیم شما عوض شده تا هر وقت که آنجا بمانید نمازهایتان تمام است.(112)

نیت نماز شکسته

می خواهم نماز شکسته بخوانم نمی دانم چگونه نیت کنم، بگوییم مثلا چهار رکعت نماز ظهر، شکسته می خوانم یا بگویم دو رکعت نماز ظهر شکسته می خوانم؟
فرقی ندارد، اصلا نیت به گفتن و یا خطور دادن در قلب نیست همین که تصمیم داری نمازت را شکسته یعنی دو رکعتی بخوانی کافی است.