فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

سجده سهو

گاهی اوقات باید پس از تمام شدن نماز، دو سجده به جا آوریم که به آن سجده سهو می گویند.
در دو مورد زیر سجده سهو واجب می شود: 1. در بین نماز ناخودآگاه حرف بزنیم، یا مثلا آخ یا آه بگوییم.
2. یک سجده را فراموش کنیم و پس از وارد شدن به رکوع رکعت بعد یادمان بیاید.
و در دو مورد زیر، احتیاط واجب به جا آوردن سجده سهو است.
1. بی جا سلام دوم یا سلام سوم یا هر سه سلام را با هم بگوییم. مثلا در رکعت دوم نماز ظهر و عصر و عشاء.
2. تشهد را فراموش کنیم.(95)

طریقه به جا آوردن سجده سهو

پس از پایان یافتن نماز، فوری نیت سجده سهو می کنیم و بدون گفتن تکبیرةالاحرام به سجده می رویم و می گوییم:
بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آنگاه می نشینیم و دوباره به سجده می رویم و ذکر بالا را می گوییم پس از آن می نشینیم و تشهد و سلام می گوییم.(96)
ولی چنانچه تشهد یا یک سجده را فراموش کرده بودیم، پس از نماز باید ابتدا قضای آن تشهد یا سجده را به جا آوریم و بعد از آن دو سجده سهو را.

13. سیر و سفر

قل سیروا فی الارض فانظروا و کیف بدا الخلق ثم الله ینشی النشاة الاخرة ان الله علی کل شی قدیر.(97)
(ای پیامبر) بگو: در زمین بکردید و بنگرید چگونه (خدا) آفرینش را آغاز کرده است؟ سپس (باز) خداست که جهان آخرت را پدید می آورد، خداست که بر هر چیز توانا است.
از دوستان و آشنایان خداحافظی می کنیم، از آنان حلالیت می طلبیم، اثاث و وسایل خود را بر می داریم. می خواهی به مسافرت برویم. قرآن بارها ما را به سیر و سفر دعوت کرده است:
در زمین بنگرید و ببینید که چگونه (خدا) آفرینش را آغاز کرده است؟
(عنکبوت / 20) در زمین، بگردید و آنگاه بنگرید که فرجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است؟
(انعام / 11)
در زمین بگردید و بنگرید فرجام گناهکاران چگونه بوده است.
(نمل / 69)
در زمین بگردید و بنگرید فرجام کسانی که پیشتر بوده و بیشترشان مشرک بودند چگونه بوده است.
(روم / 42)
آیا در در زمین گردش نکرده اند تا دلهایی داشته باشند که با آن بیندیشند و یا گوشهایی که با آن بشنوند.
(حج / 46)
فراوان فوائدی که برای سیر و سفر و گردش و مسافرت هست، ما را گاهگاهی وا می دارد تا به مسافرت برویم.
برای ایمنی از حوادث، صدقه می دهیم، و با نام و یاد خدا و توکل بر او حرکت می کنیم، می خواهیم رفت و برگشت ما 45 کیلومتر(98) و یا بیشتر از آن باشد، اسلام برای ما تخفیف ویژه ای قرار داده است؛ نمازهای چهار رکعتی ما کوتاه (نصف) می شود و روزه گرفتن هم از عهده ما (در سفر) برداشته می شود.
اسلام با این حکم حمایت خود را از مسافرین اعلام کرده است ولی هرگز با گناه موافق نیست، از این رو اگر سفر، حرام باشد مانند فرار از جبهه و یا سفر بدون رضایت والدین و یا سفر برای کار حرام، مانند سرقت، هیچ تخفیفی شامل مسافر نمی شود.(99)
کم کم از اقامت گاه خود دور می شویم، دیگر به نقطه ای رسیده ایم که دیگر دیوارهای آنجا را نمی بینیم و صدای طبیعی اذان آن جا را نمی شنویم یعنی به حد ترخیص با مرز مسافر رسیده ایم،(100) از این جا به بعد، حکم مسافر داریم، نماز خود را شکسته می خوانیم. و هنگام بازگشت وقتی به این نقطه رسیدیم از این جا تا اقامتگاه، حکم مسافر نداریم و باید نمازمان را کامل بخوانیم.