فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

تشهد

اشهد ان لا اله الا الله، وحده لا شریک له؛
گواهی می دهم که معبودی جز خدا نیست. یکتاست و او را شریکی نیست.
اشهد ان محمدا عبده و رسوله؛
و گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده اوست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد؛
بار خدایا بر محمد و خاندان او درود بفرست!
نمازگزار با آن که در اذان و اقامه به توحید و نبوت پیامبر شهادت داده است باز در پایان نماز به این دو حقیقت بزرگ اعتراف می کند سپس بر پیامبر و خاندان پاک او صلوات و درود می فرستد.
او اعتراف می کند که پیامبر در پرتو عبودیت و بندگی خدا به آن همه عظمت دست یافته است و این راه را به روی خود باز می یابد و تصمیم می گیرد همین راه را بپیماید.
سلام
السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته؛
ای پیامبر خدا! بر تو درود، و رحمت و برکات خدا بر تو باد!
السلام علینا و علی عباد الله الصالحین؛
درود بر ما و بر بندگان شایسته خدا!
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته؛
درود بر شما (مومنین) و رحمت و برکات خدا بر شما باد!
نمازگزار که از مردم جدا شده است و به پیشگاه خدابار یافته لحظاتی با او گرم راز و نیاز بوده و اکنون که می خواهد دوباره به سوی او باز گردد هنگام بازگشت ابتدا به پیامبرش سپس به نمازگزاران و بندگان شایسته او آنگاه به خلق خدا سلام می کند.
او به سمت خدا رفته و قلب خود را صیقل داده و از کینه و کدورت پاک شده و اینک به سوی مردم آمده است. او پیام صلح و صفا، و درود و سلام آورده است.

احکام فراموش شده ها در نماز

با احکام نماز پیش از این آشنا شده اید. ما در اینجا به ذکر احکام فراموش شده ها بسنده می کنیم.
برای فراگیری این مطلب یادآوری این مطلب لازم است که واجب نماز یازده تا هستند که عبارتند از:
صفحه 97 کتاب
واجبات نماز:(89)
واجبات رکنی عبارتند از:
1. نیت
2. قیام
3. تکبیره الاحرام
4. رکوع
واجبات غیر رکنی عبارتند از:
1. قرائت
2. ذکر
3. تشهد
4. سلام
5. ترتیب
6. موالات

قاعده کلی

با فراگیری این قاعده کلی، می توانید تمامی مسائل این بخش را حل کنید، قاعده کلی این است که:
1. گاهی واجب رکنی را فراموش می کنیم. در اینجا دو صورت پیدا می کند:
الف: وارد رکن بعدی می شویم. در اینجا نماز باطل است.
مثلا رکوع را فراموش می کنیم و پس از رفتن به سجده متوجه می شویم.(90) ب: وارد رکن بعدی نشده ایم نماز، باطل نمی شود.
باید برگردیم واجب را به جا آوریم و نماز را ادامه دهیم.
مثلا رکوع را فراموش کردیم و روانه سجده شدیم ولی قبل از آن سر بر زمین بگذاریم متوجه شدیم، در این صورت باید برگردیم و به طور کامل بایستیم و به رکوع و سپس به سجده برویم و نمازمان صحیح است.(91)
2. گاهی واجب غیر رکنی را فراموش می کنیم. باز در اینجا دو شکل پیدا می کند:
الف: وارد رکن بعدی شده ایم اینجا نماز، صحیح است و نماز را ادامه می دهیم. مثل آن که سوره را فراموش کرده و مشغول ذکر رکوع هستیم.(92)
ب: وارد رکن بعد نشده ایم، در اینجا نیز نماز، صحیح است برمی گردیم واجب را به جا می آوریم و نماز را ادامه می دهیم.(93)
با حفظ این قاعده می توانید وظیفه نمازگزار را در حالت های زیر مشخص کنید:
1. سوره حمد را فراموش کرده و مشغول خواندن سوره توحید است.
2. تشهد را فراموش کرده و مشغول سلام دادن است.
3. دو سجده را فراموش کرده و تشهد بعد از آن را به جا می آورد.