فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

مسح سر

1. قسمت بالای سر که بالی پیشانی قرار دارد محل مسح سر می باشد.
2. لازم نیست مسح بر پوست سر باشد ولی اگر موهای جلوی سر به قدری بلند است که اگر آنها را شانه کنیم روی صورت می ریزند، باید موهای سر را کنار بزنیم و پوست ها و یا بیخ موها را مسح کنیم.
3. به موهایی که از سایر قسمت های سر به جلو سر آورده ایم نمی توان مسح کرد.
4. هنگام مسح سر، اگر مسح را تا پیشانی بکشیم و دستمال به رطوبت پیشانی برخورد کند وضو، باطل نمی شود ولی با این رطوبت نمی توان پا را مسح کرد بلکه باید از رطوبت سایر قسمت های کف دست کمک گرفت.(77)

مسح پاها

1. مسح پاها لازم نیست از نوک انگشتان بزرگ شروع شود بلکه از هر یک از انگشتان که شروع شود صحیح است.
2. مسح بر روی جوراب هر چند که نازک باشد و رطوبت بر پا برسد، صحیح نیست.(78)

بطلان وضو

هفت چیز وضو را باطل می کند که با بیشتر آنها آشنا هستید. ما به دو مورد از آن اشاره می کنیم:
1. کاری که باید برای آن غسل کرد.
2. استحاضه.(79)