فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

کیفیت وضو

اگر از ما بپرسند چگونه وضو می گیرید به طور خلاصه می توان گفت: ابتدا صورت آنگاه دست راست و پس از آن دست چپ خود را می شوئیم سپس با رطوبتی که از شستن کف بر دست مانده است سر را مسح می کنیم سپس پای راست و سپس پای چپ را مسح می کنیم.
این تصویر کلی از وضو است ما به برخی از نکته های مهم درباره وضو اشاره می کنیم:

شستن اعضای وضو

هنگام وضو لازم نیست اعضای وضو دستها خشک باشد ولی اگر پیش از وضو دست ها را شسته ایم باید هنگام وضو از آرنج تا نوک انگشتان را بشوییم وگرنه وضو، باطل است.(75)

اعضای مسح

1. اعضای مسح باید خشک باشند.
2. اگر یک بار مسح کشیدیم و شک کردیم که مسح ما کامل بوده یا نه می توانیم آن محل را خشک کنیم و از نو مسح کنیم. اما نباید فاصله مسح اول و دوم به قدری باشد که از حالت وضو خارج شود.
3. احتیاط آن است که وقتی دست رطوبت دارد از سایر اعضای وضو رطوبت نگیریم، مثلا دست به صورت نکشیم و سپس مسح کنیم.(76)