فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

محل وضوی بانوان

دختران و بانوان باید دور از چشم نامحرم وضو بگیرند و باید از وضو گرفتن در محل هایی که مردها آمد و شد دارند اجتناب کنند.
به این نکته توجه کند که نامحرم، نامحرم است چه غریبه باشد چه آشنا و فامیل. بنابراین باید در خانه این نکته را نیز رعایت کرد؛ و از وضو گرفتن در برابر چشمان نامحرمان خودداری کرد.

کیفیت وضو

اگر از ما بپرسند چگونه وضو می گیرید به طور خلاصه می توان گفت: ابتدا صورت آنگاه دست راست و پس از آن دست چپ خود را می شوئیم سپس با رطوبتی که از شستن کف بر دست مانده است سر را مسح می کنیم سپس پای راست و سپس پای چپ را مسح می کنیم.
این تصویر کلی از وضو است ما به برخی از نکته های مهم درباره وضو اشاره می کنیم:

شستن اعضای وضو

هنگام وضو لازم نیست اعضای وضو دستها خشک باشد ولی اگر پیش از وضو دست ها را شسته ایم باید هنگام وضو از آرنج تا نوک انگشتان را بشوییم وگرنه وضو، باطل است.(75)