فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

برطرف کردن موانع

اگر یقین داریم که مانعی از رسیدن آب به اعضای وضو هست یا شک داریم که این چیزی که در اعضای وضو هست مانع است یا نه - واجب است آن را بر طرف کنیم، آنگاه وضو بگیریم بنابراین:
1. اگر بر اعضای وضو، لاک، کرم و مواد آرایشی باشد در صورتی که جرم دارند و یا در اثر چربی مانع از رسیدن آب به اعضای وضو هستند و یا شک داریم که مانع هستند یا نه، واجب است آنها را بر طرف کنیم.
2. برخی ناخن های خود را بلندتر از حد معمول می گذارند، این افراد باید توجه داشته باشند که هنگام وضو در زیر آنها مقدار اضافی چرک هست واجب است آن را بر طرف کنیم .(74)

محل وضوی بانوان

دختران و بانوان باید دور از چشم نامحرم وضو بگیرند و باید از وضو گرفتن در محل هایی که مردها آمد و شد دارند اجتناب کنند.
به این نکته توجه کند که نامحرم، نامحرم است چه غریبه باشد چه آشنا و فامیل. بنابراین باید در خانه این نکته را نیز رعایت کرد؛ و از وضو گرفتن در برابر چشمان نامحرمان خودداری کرد.

کیفیت وضو

اگر از ما بپرسند چگونه وضو می گیرید به طور خلاصه می توان گفت: ابتدا صورت آنگاه دست راست و پس از آن دست چپ خود را می شوئیم سپس با رطوبتی که از شستن کف بر دست مانده است سر را مسح می کنیم سپس پای راست و سپس پای چپ را مسح می کنیم.
این تصویر کلی از وضو است ما به برخی از نکته های مهم درباره وضو اشاره می کنیم: