فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

مقررات ایام قاعدگی

دوران قاعدگی دو مشخصه دارد: یکی آلودگی جسمی و دیگری ناراحتی روحی.
دین مقدس اسلام برای هر دو مشخصه ها، تدابیری اندیشیده است.
1. زن با آلودگی جسمی که دارد از برخی حریم ها دور کرده است مثلا کارهایی که بر جنب حرام است بر او نیز حرام کرده است.
2. زن را با ناراحتی روحی که دارد از برخی عبادات موقتا یا به طور کلی معاف داشته است مثلا نماز را به طور کلی از عهده او برداشته است. همچنین او را از روزه گرفتن معاف داشته ولی قضای آن روزها را بر او واجب کرده است.(55)
زن در ایام قاعدگی نسبت به شوهر وظایفی دارد که می توان به رجوع به رساله توضیح المسائل آنها را فرا گرفت.(56)

پایان قاعدگی

زن پس از پایان یافتن ایام قاعدگی به حالت عادی بر می گردد، ولی برای انجام عبادات و وظایف شرعی باید نخست غسل حیض را انجام دهد.
1. غسل حیض مانند بقیه غسلها انجام می گیرد، تنها نیت آن فرق می کند.
2. پس از غسل حیض، برای نماز باید وضو بگیرد.(57)

9. دوره نفاس

و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرهه و وضعته کرها.(58)
و انسان را به نیکی به پدر و مادر سفارش کردیم؛ مادرش با تحمل رنج و سختی بر او باردار شده و با تحمل رنج و سختی او را به دنیا آورد.
سرانجام پس از نه ماه و چندین روز، همراه با شیرینی انتظار، کودک پا به دنیای تازه می گذارد. مادر با دیدن او همه سختی های دوران بارداری و وضع حمل را به فراموشی می سپارد.
با به دنیا آمدن نوزاد در محل اتصال جفت در رحم، پس ساز خارج شدن جفت، زخم های سطحی باقی می ماند که به زودی پس از زایمان التیام می یابند و ترشحاتی که بر اثر این زخم ها حاصل می شود در اوایل، خون آلود و سپس قهوه ای رنگ می باشد و کم کم درد اثر التیام کم رنگ تر و بالاخره طبیعی می شود.(59)
به خونی که هنگام زایمان و پس از آن بیرون می آید خون نفاس می گویند. البته ممکن است خون نفاس یک لحظه و گاهی تا ده روز دیده شود. اما خونی که پس از ده روز دیده می شود خون نفاس نیست.(60)