فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

8. پدیده قاعدگی

یسئلونک عن المحیض قل هو اذی(50)
(ای پیامبر صلی الله علیه و آله) از تو درباره عادت ماهیانه (زنان) می پرسند، نگو: آن یک نوع رنج است.
صدای گریه نوزاد، تبسم های نمکین، چنگ زدن ها و خوشمزگی هایش؛
همه چیزش زیبا و دوست داشتنی است.
او یک روح لطیف نیاز دارد تا زیبایی هایش را درک کند.
یک عاطفه عالی که او را با مهر بپروراند.
و یک احساس سرشار که خواسته هایش را لمس کند.
او یک مادرنیاز دارد.
این مادر است که با عشق و علاقه، رنج و زحمت و بارداری او را تحمل می کند.
عادت ماهیانه یا قاعدگی، اعلان آمادگی برای پرورش جنین و مادر شدن است.
این پدیده تازه و کاملا معمولی در سن 12 تا 13 سالگی برای دختران پیش می آید سطح داخلی رحم کنده می شود؛ ابتدا عروق منقبض و سپس منبسط و خونریزی شدید آغاز می شود و لایه ها در اثر نداشتن خون و از پا در آمدن کنده و خارج می گردد؛ اما خونی که لخته نمی گردد و به طور متوسط تا روز چهارم زیاد است، حرارت بدن در نیمه دوم قاعدگی بیشتر ولی فشار خون کمتر است.
در این ایام زن، بیمار نیست ولی ممکن است کم خون و عصبانی باشد و نتواند به خوبی کارهایش را انجام دهد. او نیاز به عواطف پدرانه و مادرانه دارد.(51)
البته چنانچه او به این حقیقت آگاه باشد که قاعدگی هرگز حالت بیماری نیست بلکه کاملا طبیعی و برای بدن او لازم است، بی شک می تواند طبق معمول و بدون ناراحتی و نگرانی به کار خود ادامه دهد بدون آنکه اطرافیان او متوجه شوند، ولی توجه به نظافت و جلوگیری از کارهای سنگین و خسته کننده در دوران قاعدگی بیش از هر زمان ضرورت دارد.(52)
به خونی که در ایام قاعدگی دیده می شود خون قاعدگی یا خون حیض گفته می شود. این خون دارای نشانه های زیر است:
1. سرخ و بعضی اوقات مایل به سیاه است.
2. غالبا گرم بوده و با فشار و سوزش همراه است.
3. مدت آن از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نیست.
4. خونریزی در سه روز اول به طور مستمر می باشد.
5. فاصله دو حیض حداقل ده روز می باشد.
6. حداقل سن برای قاعدگی 9 سال قمری و حداکثر سن برای بانوان سیده 60 سال قمری و برای دیگران 50 سال قمری است.(53)

تشخیص کامل

زن خونریزی های دیگری نیز دارد مانند خون استحاضه و خون نفاس از این رو برای تشخیص کامل خون حیض باید دقت های زیر را به کار بندند:
چهار گروه از بانوان باید دقت کنند اگر خونی را می بینند که نشانه خون حیض را داراست باید آن را حیض به حساب آورند، وگرنه حیض نیست.
1. کسانی که برای اولین بار خونریزی آنها شروع شده است.
2. کسانی که خونریزی آنها سابقه دارد ولی هنوز تعداد روزها و زمان آن مشخص و منظم نیست.
3. کسانی که تنها تعداد روزهای خونریزی آنها مشخص و معین است.
4. کسانی که خونریزی آنها مشخص و معین بوده ولی تاکنون آن نظم را فراموش کرده اند.
دو گروه دیگر از بانوان، باید از ابتدای خونریزی آن را حیض به حساب آورند.
1. کسانی که تعداد و روزها و زمان خونریزی آنها مشخص و معین است.
2. کسانی که تعداد روزهای خونریزی آنها مشخص نیست ولی وقت آن منظم است.(54)

مقررات ایام قاعدگی

دوران قاعدگی دو مشخصه دارد: یکی آلودگی جسمی و دیگری ناراحتی روحی.
دین مقدس اسلام برای هر دو مشخصه ها، تدابیری اندیشیده است.
1. زن با آلودگی جسمی که دارد از برخی حریم ها دور کرده است مثلا کارهایی که بر جنب حرام است بر او نیز حرام کرده است.
2. زن را با ناراحتی روحی که دارد از برخی عبادات موقتا یا به طور کلی معاف داشته است مثلا نماز را به طور کلی از عهده او برداشته است. همچنین او را از روزه گرفتن معاف داشته ولی قضای آن روزها را بر او واجب کرده است.(55)
زن در ایام قاعدگی نسبت به شوهر وظایفی دارد که می توان به رجوع به رساله توضیح المسائل آنها را فرا گرفت.(56)