فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

7. پاک سازی بدن

و الله یحب المطهرین.(39)
و خدا کسانی را که خواهان پاکی اند دوست می دارد.
بهشت سراسر پاکی و قداست است و بهشتیان پاکند آنان پاکی را از این دنیا به ارمغان برده اند. میل به طهارت و پاکی امری فطری است، همه و به ویژه دوشیزگان و بانوان دوست دارند پاک و پاکیزه باشند.
اگر آدمی در همین اندام و دنیا خلاصه می شد، پاکیزگی او همین شستشوی عادی بود؛ ولی او علاوه بر اندام، روح لطیف و پاک خواه دارد و زندگی او با پایان یافتن دنیا به شکلی زیباتر، لطیف تر و برتر ادامه می یابد از این رو می باید برای تحصیل طهارت و پاکی همه جانبه عمل کند تا روح او نیز پاک گردد و گسترده پاکیزگی او آخرت را نیز فرا گیرد.
اسلام که به خوبی انسان و نیازهای فطری او را می شناسد، برای پاکیزگی روح و اندام او راههایی ارائه داده است که یکی از آنها غسل است. غسل تنها شستن اندام نیست بلکه یک امر معنوی و عبادی است از این رو باید همراه با نیت اطاعت دستور خداوند باشد.

غسلهای واجب

غسلهای واجب دو دسته اند:
1. غسلهایی که برای دختران و پسران واجب می شود که عبارتند از: غسل جنابت، غسل مس میت و غسل میت.
2. غسل هایی که ویژه دختران و بانوان است که عبارتند از: غسل حیض، غسل استحاضه و غسل نفاس.(40)

غسل مس میت

با قدم نهادن به دوران بلوغ جنسی دنیای شیرین، لذیذ و در عین حال شگفت و رویا گونه در برابر چشمان نوباوگان ظاهر می شود. در این دوره ویژگی های جنسی و ترکیب و تناسب اندام کاملا مشخص و نمایان می گردد.
میل و غریزه جنسی که خداوند آن را برای تشکیل یک خانواده گرم و صمیمی، در انسان به ودیعت نهاده است، شکوفا و شکوفاتر می گردد.
در این دوران حساس و مواظبت و مراقبت از آرزوها، و میل ها و خواسته ها در پرتو تعالیم نجات بخش اسلام، لازم و ضروری است.
چه بسا دخترانی که تحت تاثیر محیط آلوده و برنامه های فسادانگیز قرار گرفته و کرامات خود را فراموش کرده و به پشیمانی ابدی دچار گشته اند.
غرب که می کوشد فرهنگ و تمدن خود را بر جوانان ما غالب کند، دختران و دوشیزگان را به دنیای پر از تیرگی ها و سرگردانی ها کشانیده است و خود نیز به این معترف است.
اسلام از ما می خواهد به خصوص در این ایام از هر گونه برنامه و خیالی که غریزه جنسی را تحریک می کند به شدت بپرهیزیم.
اسلام از دختران پاک و معصوم می خواهد که در اولین وقت ممکن ازدواج کنند و از حوادث ناگوار روزگار خود را نجات دهند.