غربت در کوچه بنی هاشم

نویسنده : مهدی مهدوی

غنچه نشکفته

ای گل مینوی کوثر محسنم - یاس خونین، رنگ حیدر محسنم
ای خزان گلشن جان علی - میوه قلب پیمبر محسنم
ای بهار آرزوهای دلم - غنچه نشکفته پرپر محسنم
چشم تا بشگوده رفتی از برم - تا عروج اوج باور محسنم
تا بگیری جا در آغوش خدا - پر کشیدی سوی داور محسنم
داده ای ای طوطی باغم دلم - جان به جانان، دل به دلبر محسنم
بر شفای سینه من شد عجین - خون تو با اشک حیدر محسنم
پشت در تو پیش مرگ شدی - ای به مادر یاور و یاور محسنم
با شهادت تو هم آغوشی کنی - با گل سرخ برادر محسنم
هر دو منشور شفاعت می شوید - هم تو ششماهه اصغر محسنم
هر دو بال ولایت پر زنید - در فضای باغ کوثر محسنم
هر دو ظاهر ذبیح کوچکید - لیک قربانی اکبر محسنم
او فدای راه بابا می شود - تو شهید راه مادر محسنم
دستهای کوچکت وا می کند - بس گره از کار محشر محسنم
بی تو خم شد سرو طوبای ارم - بی تو شد یک سوم سادات کم
کاش بودی تا پناهم می شدی - در سپهر عشق، ماهم می شدی
کاش می ماندی و روز بی کسی - مثل زینب تکیه گاه می شدی
کاش همرزمم به یاری علی - ای شهید بی گناهم می شدی
کاش بین کوچه بودی یاورم - تا عصای دست و راهم می شدی
(محمد نعیمی)

غنچه لاله زار

شاهد داغهای فاطمه کیست - طفل ششماهه محسن بن علی است
غنچه لاله زار فاطمه اوست - اولین داغدار فاطمه اوست
مونسش بود بعد پیغمبر - همنوا بود طفل با مادر
هر کجا فاطمه مصیبت دید - محسنیش ناله های او بشنید
فاطمه چون فتاد پشت در - شد شریک مصیبت مادر
این سخن گفت با زبان حال - از چه مادر قدت شده چو هلال
که رهت را به کوچه بسته بگو - گوشوارت چرا شکسته بگو
خانه پر از نوای وا ابتاست - باب مظلوم من علی به کجاست
(سید محمد تقی ساداتیه)

فرزند حیدر

محسن خدای ملک دل حیدری ماست - او رهنمای کوچک ما در ره ولاست
فرزند حیدر است و به دنیا نیامده - در غیرت و وقار و شجاعت چو مرتضاست
نشکفته غنچه است به گردش چو عندلیب - خلیل ملک به شوق رخش گرم در نواست
بر لطف و مهر او همه دارند احتیاج - همچون علی زکار دو عالم گره گشاست
الگوی شاهزاده، علی اصغر حسین - درگیرو دار حاثه تلخ کربلاست
دارد ز غصه های دل فاطمه خبر - او شاهد جسارت عدوان بی حیاست
تا اینکه عشق خود به ولایت نشان دهد - در پشت در چو مادر مظلومه جانفدان است
(محمد قاسمی)