غربت در کوچه بنی هاشم

نویسنده : مهدی مهدوی

نخل امامت

ای گل باغ رسالت زهرا - ریشه نخل امامت زهرا
فاطمه قائمه عرش برین - مخزن علم و فقاهت زهرا
خادم بیت تو جبریل امین - به تو آورده بشارت زهرا
چون توئی بنت رسول اکرم - حق فرستاده سلامت زهرا
همه حوران جنان عطر، بدست - منتظر بهر لقایت زهرا
عاصیان در صف محشر دارند - ز تو امید شفاعت زهرا
افتخار همه اهل جهان - همه عالم به فدایت زهرا
خصم بی دین، نکرد، شرم و حیا - کرد آنگونه جنایت زهرا
پهلویت از درو دیوار شکست - محسنت یافت شهادت زهرا
رخ تو گشته کبود از سیلی - ماسوا شد به عزایت زهرا
تو که ناموس الهی بودی - کی روا بود جفایت زهرا
کس نداند به خدا قدر تو را - که خدا کرده ثنایت زهرا
کن نظر حضرت زهرا به (طلوع) - تا زند دم ز برایت زهرا
(غلامحسین رجبیان)

بوی خوش

بوی خوش می آید اینجا عود و عنبر سوخته - یا که بیت الله را کاشانه و در سوخته
از چه خون می گرید این دیوار و دریا رب مگر - گلشن آل خلیل اینجا در آذر سوخته
خانه وحی از ملک یکباره شد در ازدحام - اندر این غوغا مگر جبریل را پر سوخته
خانه زهراست اینجا قتلگاه محسن است - آشیان قهرمان بدر و خیبر سوخته
سینه زهرا شکسته چهره اش نیلی شده - مرتضی خونین جگر قلب پیمبر سوخته
به حریم عقل کل دیوانه ای زد آتشی - کز غمش هر عاقلی را جان و پیکر سوخته
خیمه گاه کربلا را آتش از اینجا زدند - شد ز داغ محسن آخر کام اصغر سوخته
گر نمی کرد اشک چشمانت (حسان) امداد من - می شد از آه من این اوراق دفتر سوخته
(حبیب چایچان)

اشک مظلوم

الا نازنین شویم علی جان - بیا بنشین به پهلویم علی جان
بیا تا اشک غم با هم بریزیم - بیا تا درد دل گویم علی جان
بگیرم اشکت ای مظلوم عالم - کشم بر سینه و رویم علی جان
نهان می سازم از تو دردهایم - به تو چیزی نمی گویم علی جان
ولی ترسم که وقت غسل دادن - رسد دستت به بازوم علی جان
مرا مخفی بده غسل و کفن کن - به دور از خصم بد خویم علی جان
برای آخرین بار است امروز - لباس کودکان شویم علی جان
(سید محمد تقی ساداتیه)