غربت در کوچه بنی هاشم

مهدی مهدوی‏

ثنای فاطمه

(مدیحه)
من چگونه در ثنای فاطمه - گفته در قرآن خدای فاطمه
آیه ها در شأن او نازل شده - تا کتاب وحی حق کامل شده
من چگونه در مدیح فاطمه - گفته پیغمبر مدیح فاطمه
فاطمه ریحان خشبوی من است - روح ما بین دو پهلوی من است
گفته آن فخر بنی آدم همه - جان من بادا فدای فاطمه
فاطمه ای جان شیرین نبی - کوثر طاها و یاسین علی
ای جمال سرمدی خوش آمدی - ای بهشت احمدی خوش آمدی
چون خدای خلق تو را آغاز کرد - بر حبیب خویشتن آواز کرد
اربعینی ای حبیب ما بیا - پا منه الا به خلوتگاه ما
با دو صد تشریف اکرامت کنیم - از بهشت خویش اطعامت کنیم
بعد از آن کوثر ترا خواهیم داد - نازنین دختر ترا خواهیم داد
او همان انسیه الحوراستی - عصمت کبرای ما زهراستی
این عطیه رمز اعطینای ماست - جلوه ای از وجه ناپیدای ماست
او تو را ام ابیها می شود - او علی را کفو و همتا می شود
خلقت هستی طفیل هست او - چرخ می چرخد به میل دست او
لیله القدر است و مخفی قدر او - شرحها دارد علوم صدر او
آیه الایات خلقت فاطمه - غایه الغایات خلقت فاطمه
کار خلق ماسوی بی واهمه - می شدی تعطیل لولا فاطمه
فاطمه ای دست حق در دست تو - فاطمه ای هست ما از هست تو
عرش حق از نام تو زینت گرفت - پاکی از مهر تو هر طینت گرفت
پر به عشقت می زند روح الامین - بر تو می نازد امیرالمؤمنین
ای علی مرتضی حیران تو - انبیا ریزه خوار احسان تو
ای ملک در خدمت فرمان تو - ای فلک گوی خم چوگان تو
عطر جنت از گل و ریحان تو - چشمها بر گوشه چشمان تو
می کنم در روز محشر زمزمه - اشفعی یا فاطمه یا فاطمه
ریشه های چادرت حبل المتین - (موسوی) را این بود آئین و دین
(سید محمد تقی سادایته)

آئینه حسن

(مدیحه)
ای گوهر جان که جان طاهائی - ای در محمدی که دریائی
ممدوحه شخص اول خلقت - محبوبه ذات حق تعالائی
هم آینه کمال و الشمسی - هم و القمر اذا تلاهائی
هم سیده النساء امروزی - هم شافعه الرجال فردائی
در بیت محقر گلین خود - بر کل وجود حکفرمائی
از حیز مدح و وصف بیرونی - این بس بجلالتت که زهرائی
از سر تا پا محمدی دیگر - وز پای تا سر علی اعلائی
ترسم که کنم پرستشت زیرا - آئینه حسن حق تعالائی
ما ذره تو جاودانه خورشیدی - ما قطره، تو بی کرانه دریائی
ما تیرگی و تو مطلع الانوار - ما خار ره تو باغ گلهائی
هم پروردی دو نازنین مریم - هم مادر یازده مسیحائی
برهر چه نگفتی است آگاهی - بر هر چه ندیدی است بینائی
خورشید بلند بام توحیدی - ولله قسم تمام توحیدی
مدح تو ز طبع من کجا آید - این کار خدا است از خدا آید
اوصاف تو ای ملیکه هستی - وحی است که باید از سما آید
تا حق سخن ادا کند جبرئیل - با کوثر و قدر و هل اتی آید
خیزد پی دست بوسیت احمد - از دور اگرت صدای پا آید
این نیست عجب اگر کنیزت را - چون مریم از آسمان غذا آید
یا بهر طواف حجره ات کعبه - با مروه و زمزم و صفا آید
بر دست تو بوسه زد نبی کاین دست - بر دست خدا گره گشا آید
منت نبرد زپادشاهان هم - هر کس که گدات را گدا آید
جائی که دو بار بردرت هر روز -از بهر سلام مصطفی آید
جا دارد اگر برای دربانی - موسای کلیم با عصا آید
عیسی برود آرزوی بیماری - کاین جا ببهانه شفا آید
ای آنکه زتار تار هر مویت - آوای خدا خدا خدا آید
از تو همه عفو و بخشش و رحمت - از ما همه عجز و التجا آید
با اشک دو دیده شستشویم ده - وز خاک مدینه آبرویم ده
(غلام رضا سازگار)

مراثی حضرت زهرا سلام الله علیها