فهرست کتاب


آداب معاشرت با مردم در سیره و سخن پیشوایان ترجمه کتاب العشرة وسایل الشیعه

شیخ حر عاملی ترجمه:محمد علی مقدس

باب یکصد و چهل و نهم: حرمت قطع رحم

1. عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قال أمیرالمومنین (علیه السلام) اذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال فی أیدی الأشرار.
ابو حمزه از امام باقر و او از أمیرالمومنین (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: وقتی (مردم) قطع رحم کنند، اموال به دست اشرار می افتد.
2. عن أبی حمزة الثمالی، عن أمیرالمومنین (علیه السلام) (فی حدیث) أن من الذنوب التی تعجل الفناء قطیعة الرحم.
ابو حمزه از أمیرالمومنین (علیه السلام) نقل کرده که در حدیثی فرمود: از جمله گناهانی که در نابودی و فنا سرعت می بخشد قطع رحم است.
3. عن عنبسة العابد قال: جاء رجل فشکا الی أبی عبدالله (علیه السلام) أقاربه فقال له: اکظم غیظک و افعل، فقال: انهم یفعلون و یفعلون، فقال أ ترید أن تکون مثلهم فلا ینظر الله الیکم.
عنبسه عابد گوید: مردی از دست خویشانش به امام صادق (علیه السلام) شکایت کرد، امام به او فرمود: خشم خود را فرو بر و (با آنان نیکی) کن، عرض کرد: آنها چنین و چنان (و قطع رحم) می کنند، فرمود: آیا می خواهی تو هم مانند آنها باشی تا خدا به شما توجه نکند؟
4. عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله: لا تقطع رحمک و ان قطعتک.
سکونی از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: قطع رحم مکن اگر چه آنها با تو قطع رابطه کنند.

باب یکصد و پنجاهم: حرمت بر شمردن لغزشهای مومن و سرزنش وی

ابن بکیر از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: دورترین حالات بنده از خدا اینست که انسان با شخصی طرح دوستی بیفکند، و لغزشهای او را حفظ کند تا روزی بوسیله آن او را مورد نکوهش قرار دهد.
2. عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: ان أقرب ما یکون العبد الی الکفر أن یؤاخی الرجل الرجل علی الدین فیحصی علیه زلاته لیعنفه بها یوما ما.
زراره از امام باقر (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: نزدیکترین حالات بنده به کفر اینست که انسان با شخصی به عنوان همکیشی طرح دوستی بیفکند، و لغزشهای او را شماره کند تا روزگاری از آنها علیه او سوء استفاده نماید.
3. عن اسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول: قال رسول الله صلی الله علیه وآله: یا معشر من أسلم بلسانه و لم یخلص الایمان الی قلبه لا تذموا المسلمین، و لا تتبعوا عوراتهم، فانه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، و من تتبع الله عورته، یفضحه و لو فی بیته.
اسحاق بن عمار گوید: از امام صدق (علیه السلام) شنیدم که از قول رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمود: ایجماعتی که به زبان ایمان آورده ولی ایمان در قلبتان خالص نشده است! از مسلمانان بدگوئی نکنید، و در اسرار آنان جستجو ننمائید، زیرا هر کس در اسرار مسلمانان جستجو نماید، خدا اسرار نهان او را پیگیری می کند، و کسی که خدا اسرارش را جستجو کند، او را گرچه در خانه اش بسر برد رسوا خواهد نمود.
در روایتی که ابو بصیر از امام باقر، و حلبی از امام صادق (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کرده اند، به جای در اسرار مسلمانان جستجو ننمائید جمله: در لغزشهای مسلمانان (مومنین) جستجو نکنید ذکر شده است.
4. عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: أدنی ما یخرج به الرجل من الایمان أن یؤاخی الرجل الرجل علی دینه فیحصی علیه عثراته و زلاته لیعیره بها یوما ما.
سیف بن عمیره از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: کمترین چیزی که انسان را از ایمان خارج می کند اینست که: شخصی با دیگری به عنوان برادر دینی دوست شود و لغزشها و نقاط ضعف او را جمع آوریکند تا روزی آنها را به رخش بکشد.

باب یکصد و پنجاه و یکم: حرمت نکوهش و سرزنش مومن

1. عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: من عیر مومنا بذنب لم یمت حتی یرکبه.
عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: هر کس مومنی را به گناهی سرزنش کند، از دنیا نمی رود مگر اینکه خود نیز مرتکب آن گناه شود.
2. عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله: من أذاع فاحشة کان کمبتدئها، و من عیر مؤمنا بشی ء لم یمت حتی یرکبه.
اسحاق بن عمار از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که از قول رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که کار زشتی را فاش کند، مانند آغاز کننده آن است. و هر کس مومنی را به چیزی نکوهش کند، نخواهد مرد تا خود مرتکب آن شود.
3. عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: من أنب مومنا أنبه الله عزوجل فی الدنیا و الاخره.
از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که فرمود: هر که مومنی را سرزنش کند، خداوند عزوجل در دنیا و آخرت او را توبیخ خواهد فرمود.
4. عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: من لقی أخاه بما یؤنبه أنبه الله فی الدنیا و الاخرة.
معاویه بن عمار از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: هر که با برادر خود ملاقات کند تا او را مورد سرزنش قرار دهد، خداوند در دنیا و آخرت او را نکوهش خواهد نمود.
5. قال أبو عبدالله (علیه السلام): قال رسول الله صلی الله علیه وآله: من .ذاع فاحشة کان کمبتدئها، و من عیر مسلما بذنب لم یمت حتی یرکبه.
منصور بن حازم از امام صادق (علیه السلام) از رسول خدا صلی الله علیه وآله نقل کرده که فرمود: کسی که کار زشتی را فاش کند، مانند شروع کننده آنست، و هر که مسلمانی را به خاطر گناهی توبیخ نماید، نمیرد تا خود نیز مرتکب آن شود.(27)