فهرست کتاب


آداب معاشرت با مردم در سیره و سخن پیشوایان ترجمه کتاب العشرة وسایل الشیعه

شیخ حر عاملی ترجمه:محمد علی مقدس

باب نود و یکم: سازش با همسفران در مسافرت

1. قال: رسول الله صلی الله علیه وآله: حق المسافر أن یقیم علیه أصحابه اذا مرض ثلاثا.
امام صادق (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده که فرمودند: حق مسافر این است که اگر مریض شد، همراهانش سه روز برایش بمانند.
2. عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله: ما اصطحب اثنان الا کان أعظمهما أجرا و أحبهما الی الله عزوجل أرفقهما بصاحبه. و رواه الصدوق مرسلا و کذا الذی قبله.
امام صادق (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کرده که فرمود: از بین دو نفر که با یکدیگر همسفر می شوند، آن کسی دارای اجر بیشتر و نزد خدا محبوبتر است که بیشتر با رفیقش سازش داشته باشد.
3. قال رسول الله صلی الله علیه وآله: اذا کنتم فی سفر فمرض أحدکم فأقیموا علیه ثلاثه أیام.
امام صادق از پدرش و او ازجدش علیهم السلام از رسول خدا صلی الله علیه وآله نقل کرده اند که فرمود: اگر در سفر یکی از شما مریض شد، سه روز به خاطر او بمانید.
4. عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: اسماع الأصم من غیر تضجر صدقة هنیئة.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: شنواندن به شخص کر بطوری که ناراحت نشود صدقه گوارائی است.
مؤلف: روایاتی به این مضمون سابقا گذشت و باز خواهد آمد.

باب نود و دوم: همگامی با همسفر هنگام جدائی

1. أن أمیرالمومنین (علیه السلام) صاحب رجلا ذمیا فقال له الذمی: أین ترید یا عبدالله؟ قال: أرید الکوفد، فلما عدل الطریق بالذمی عدل معه أمیر المومنین علیه الی أن قال: فقال له الذمی: لم عدلت معی؟ فقال له أمیرالمومنین (علیه السلام): هذا من تمام حسن الصحبة أن یشیع الرجل صاحبه هنیئة اذا فارقه، و کذلک أمرنا نبینا الحدیث.
امام صادق از پدرانش علیهم السلام نقل کرده اند که أمیرالمومنین (علیه السلام) با فردی ذمی همسفر شدند. آن مرد ذمی عرض کرد: ای بنده خدا کجا می روی؟ فرمود: به کوفه می روم. هنگامی که به دو راهی رسیدند (که راه کوفه از راه ذمی جدا می شد) أمیرالمومنین (علیه السلام) همراه او به راه ادامه دادند... مرد ذمی به او گفت: چرا همراه من می آئی؟ أمیرالمومنین (علیه السلام) فرمود: این از کمال همسفر خوب است که وقتی از هم جدا می شوند انسان مقداری رفیق خود را همراهی کند، و پیامبر ما چنین دستوری به ما داده است... در ادامه این حدیث آمده است که: آن مرد ذمی بدین جهت مسلمان شد.(10)
مؤلف: روایاتی از این قبیل سابقا گذشت.

باب نود و سوم: استحباب نوشتن نامه در سفر و وجوب جواب نامه

1. عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: رد جواب الکتاب واجب کوجوب رد السلام الحدیث.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: جواب نامه مانند جواب سلام واجب است...
2. عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: التواصل بین الاخوان فی الحضر التزاور و فی السفر التکاتب.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: ارتباط وصله برادران در حضر، به دیدن یکدیگر رفتن، و در مسافرت، نامه رد و بدل کردن است.
3. عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: التواصل بین الاخوان التزاور، و التواصل بینهم فی السفر التکاتب.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: ارتباط بین برادران، به زیارت یکدیگر رفتن، و ارتباط بین آنان در سفر نامه نگاری است.