فهرست کتاب


آداب معاشرت با مردم در سیره و سخن پیشوایان ترجمه کتاب العشرة وسایل الشیعه

شیخ حر عاملی ترجمه:محمد علی مقدس

باب سی و هشتم: آشکار کردن سلام و جواب آن، به طوری که طرف بشنود

1. عن ابن القداح عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: اذا سلم أحدکم فلیجهر بسلامه و لا یقول سلمت فلم یردوا علی و لعله یکون قد سلم ولم یسمعهم فاذا رد أحدکم فلیجهر برده و لا یقول المسلم سلمت فلم یردوا علی.
ابن قداح از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: وقتی سلام می کنید باید بلند سلام کنید که نگویید من سلام کردم و جوابم را ندادند، چه ممکن است مخاطبین نشنیده باشند (و از این جهت جواب نداده باشند)، و وقتی جواب سلام را می دهید باید با صدای رسا جواب دهید که سلام کننده نگوید: من سلام کردم و جواب سلامم را ندادند...

باب سی و نهم: سلام چگونه است؟

1. عن الحسن بن المنذر قال: سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول: من قال: السلام علیکم فهی عشر حسنات، و من قال: سلام علیکم و رحمة الله فهی عشرون حسنة و من قال سلام علیکم و رحمة الله و برکاته فهی ثلاثون حسنة.
حسن بن منذر گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: کسی که بگوید: السلام علیکم ده حسنه دارد، و کسی که بگوید: سلم علیکم و رحمة الله بیست حسنه دارد، و کسی که بگوید: سلام علیکم و رحمة الله و برکاته سی حسنه خواهد داشت.
2. عن السکونی عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال أمیرالمومنین (علیه السلام): یکره للرجل أن یقول: حیاک الله ثم یسکت حتی یتبعها بالسلام.
امام صادق (علیه السلام) از امیرالمومنین (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: مکروه است که انسان به گفتن حیاک الله (یعنی زنده باشی) اکتفا کرده و سلام نکند.
3. عن عمار الساباطی أنه سأل أبا عبدالله (علیه السلام) عن النساء کیف یسلمن اذا دخلن علی القوم؟ قال: المرأة تقول علیکم السلام و الرجل یقول السلام علیکم.
عمار ساباطی از امام صادق (علیه السلام) سوال کرد که: زنان وقتی به مجلسی وارد می شوند چگونه باید سلام کنند؟ فرمود: زن می گوید: علیکم السلام و مرد می گوید السلام علیکم.
4. عن وهب الیمانی فی حدیث قال: ان الله قال لآدم انطلق الی هؤلاء الملا من الملائکة فقل السلام علیکم و رحمة الله و برکاته، فسلم علیهم فقالوا: و علیک السلام و رحمة الله و برکاته فلما رجع الی ربه عزوجل قال له ربه تبارک و تعالی هذه تحیتک و تحیة ذریتک من بعدک فیما بینهم الی یوم القیامة.
وهب یمانی در حدیثی نقل می کند که: خداوند به آدم فرمود: برو به سوی این ملائکه و بگو: السلام علیکم و رحمة الله و برکاته، آدم به ایشان سلام کرد و ملائکه گفتند: و علیک السلام و رحمة الله و برکاته وقتی آدم به سوی پروردگار بازگشت، خداوند تبارک و تعالی به او فرمود: این سلام و تحیت تو و ذریه تو است که باید تا روز قیامت بدین سان به یکدیگر سلام کنند.

باب چهلم: تکرار سلام در صورت نشنیدن جواب

1. علی بن الحسین عن امیرالمومنین (علیه السلام) أنه قال لرجل من بنی سعد: ألا أحدثک عنی و عن فاطمة الی أن قال فغدا علینا رسول الله صلی الله علیه و آله و نحن فی لحافنا فقال: السلام علیکم فسکتنا و استحیینا لمکاننا ثم قال: السلام علیکم فسکتنا، ثم قال: السلام علیکم فخشینا ان لم نرد علیه أن ینصرف و قد کان یفعل ذلک فیسلم ثلاثا فان أذن له و الا انصرف فقلنا: و علیک السلام یا رسول الله ادخل فدخل ثم ذکر حدیث تسبیح فاطمة (علیه السلام) عند النوم.
امام سجاد از امیرالمومنین علیهما السلام نقل می کند که به مردی از بنی سعد فرمود: می خواهی حدیثی در رابطه با خودم و فاطمه برایت بگویم؟... تا آنجا که فرمود: یک روز صبح پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در حالی که ما در بستر بودیم بر ما وارد شد و سلام کرد، و ما با توجه به موقعیت خود خجالت کشیده سکوت کردیم، باز فرمود: السلام علیکم و ما باز سکوت کردیم، برای سومین بار فرمود: السلام علیکم، ما ترسیدیم که اگر جواب ندهیم حضرت برگردد چون شیوه او این بود که سه مرتبه سلام می کرد، اگر جواب می شنیدو اجازه داده می شد وارد می شدند، وگرنه بر می گشتند - لذا ما گفتیم: و علیک السلام یا رسول الله، بفرمایید. حضرت وارد شد. سپس امیرالمومنین (علیه السلام) داستان تسبیحات فاطمه را که هنگام خواب خوانده می شود بیان فرمود.
2. عن أبان بن عثمان، عن الصادق (علیه السلام) فی حدیث الدراهم الاثنی عشر أن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قال للجارید مری بین یدی و دلینی علی أهلک و جاء رسول الله صثص حتی وقف علی باب دارهم و قال: السلام علیکم یا أهل الدار فلم یجیبوه فأعاد علیهم السلام فلم یجیبوه، فأعاد السلام، فقالوا: و علیک السلام یا رسول الله و رحمة الله و برکاته، فقال: ما لکم ترکتم اجابتی فی أول السلام و الثانی؟ قالوا: یا رسول الله سمعنا سلامک فأحببنا أن نستکثر منه الحدیث.
ابان بن عثمان از امام صادق (علیه السلام) ضمن حدیث درهم های دوازده گانه نقل می کند که: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به کنیز فرمود: از جلو حرکت کنومرا به خانه و خانواده ات راهنمایی کن، و پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) رفت تا به در خانه ایشان رسید و صدا زد: السلام علیکم یا اهل الدار (اهل خانه سلام بر شما) ولی جوابی نیامد، بار دوم سلام کرد، باز جوابی نیامد، برای سومین بار سلام کرد. گفتند: و علیک السلام یا رسول الله و رحمة الله و برکاته حضرت فرمود: چرا بار اول و دوم جواب ندادید؟ گفتند: یا رسول الله! سلام شما را شنیدیم دوست داشتیم بیشتر بشنویم...