فهرست کتاب


آداب معاشرت با مردم در سیره و سخن پیشوایان ترجمه کتاب العشرة وسایل الشیعه

شیخ حر عاملی ترجمه:محمد علی مقدس

باب سی و یکم: استحباب اعلام دوستی به دوستان

1. هشام بن سالم، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: اذا أحببت رجلا فأخبره بذلک فانه أثبت للمودة بینکما.
هشام بن سالم از امام صادق (علیه السلام) نقل میکند که فرمود: هرگاه کسی را دوست داری او را از این دوستی آگاه کن که این کار دوستی شما را پایدارتر می سازد.
2. عن نصر بن قابوس قال قال: لی أبو عبدالله (علیه السلام) اذا أحببت أحدا من اخوانک فأعلمه ذلک، فان ابراهیم (علیه السلام) قال: رب أرنی کیف تحی الموتی قال أولم تؤمن قال بلی و لکن لیطمئن قلبی.
نصر بن قابوس گوید: امام صادق به من فرمود: وقتی که یکی از برادرانت را دوست داری او را از این دوست داشتن آگاه کن، چه، ابراهیم (علیه السلام) گفت: پروردگارا به من بنما که چگونه مرده ها را زنده می کنی؟ خداوند فرمود: آیا باور نداری؟ گفت: چرا، لیکن می خواهم دلم آرام گیرد.
(پس با اعلام محبت به دوستان و گفتن دوستت دارم دل دوست را به محبت و دوستی بیشتر جلب می کند.م.)
3. عن یحیی بن ابراهیم بن أبی البلاد، عن أبیه، عن جده أن رجلا قال لأبی جعفر (علیه السلام) انی لأحب هذا الرجل فقال له أبو جعفر (علیه السلام): فأعلمه فانه أبقی للمودة و خیر فی الألفة.
ابی البلاد گوید: مردی به امام باقر (علیه السلام) گفتن من این مرد را دوست دارم، امام فرمود: پس به او اعلام کن که دوستش داری زیرا این کار دوستی را پایدارتر می کند و برای انس و الفت مفیدتر است.
4. عن هشام بن سالم، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: اذا أحببت رجلا فأخبره.
هشام بن سالم از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: هرگاه کسی را دوست داشتی او را آگاه کن .
5. عن عبدالله بن القاسم الجعفری عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: اذا أحب أحدکم صاحبه أو أخاه فلیعلمه.
عبدالله بن قاسم از امام صادق (علیه السلام) و او از رسول خداروایت کرده که فرمود: هرگاه یکی از شما رفیق یا برادر خود را دوست داشت، باید به او اعلام کند و او را آگاه سازد.

باب سی و دوم: استحباب ابتدا به سلام و...

1. عن عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: البادی ء بالسلام أولی بالله و رسوله.
عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: کسی که ابتدا به سلام کند به خدا و رسول اولی است.
2. عن أبی حمزة، عن علی بن الحسین علیهما السلام قال: من أخلاق المؤمن الانفاق علی قدر الاقتار، و التوسع علی قدر التوسع، و انصاف الناس، و ابتداؤه ایاهم بالسلام علیهم.
ابو حمزه از امام سجاد (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: از اخلاق مومن این است که در حد توان انفاق کند، و به مقدار ممکن در مجلس برای دیگران جا باز کند،(4) و با انصاف با مردم رفتار نماید، و به ایشان سلام کند.
3. عن السکونی، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: أولی الناس بالله و برسوله من بدأ بالسلام.
سکونی از امام صادق (علیه السلام) و او از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده که فرمود نزدیکترین مردم به خدا و رسول او کسی است که ابتدا به سلام کند.
4. و بهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه، و قال: ابدءوا بالسلام قبل الکلام، فمن بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه.
و باز رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که قبل از سلام سخن گوید جوابش را ندهید. و فرمود: قبل از کلام سلام کنید، وکسی که قبل از سلام سخن گوید جوابش را ندهید.
5. عن جابر، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: ان ملکا مر برجل علی باب فقال له: ما یقیمک علی باب هذه الدار؟ فقال: أخ لی فیها أردت أن أسلم علیه، فقال له الملک، بینک و بینه قرابد أو نزعتک الیه حاجة؟ فقال: لا ما بینی و بینه قرابد و لا نزعتنی الیه حاجة الا أخوة الاسلام و حرمته فأنا أسلم علیه و أتعهده لله رب العالمین، فقال له الملک؛ أنا رسول الله الیک و هو یقرئک السلام و یقول لک: ایای زرت، و لی تعاهدت، وقد أوجبت لک الجنة، و أعفیتک من غضی، و أجرتک من النار.
اسماعیل بن ابی زیاد از امام صادق (علیه السلام) و آن حضرت از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کرده که فرمود: کسی که قبل از سلام شروع به سخن کند جوابش را ندهید .
و فرمود: هیچ کس را به طعام خوددعوت مکن مگر اینکه سلام کند.

باب سی و سوم: تأکید بر استحباب سلام و وجوب پاسخ آن

1. عن عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال رد جواب الکتاب واجب کوجوب رد السلام، و البادی ء بالسلام أولی بالله و برسوله.
عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: جواب نامه واجب است همچنان که جواب سلام واجب است، و کسی که ابتدا کند به سلام، به خدا و رسول نزدیکتر است.
2. عن معاوید بن وهب عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: ان الله عزوجل قال: البخیل من بخل بالسلام.
معاویه بنوهب از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: خداوند عزوجل فرمود: بخیل کسی است که از سلام کردن بخل ورزد.
3. عن السکونی، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: السلام تطوع، و الرد فریضة.
سکونی از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: رسول خدا فرمود: سلام مستحب است و جواب آن واجب.
(مولف گوید: آنچه در روایات گذش که جوابش را ندهید، منظور جواب کلام اوست نه جواب سلام او.)