فهرست کتاب


آداب معاشرت با مردم در سیره و سخن پیشوایان ترجمه کتاب العشرة وسایل الشیعه

شیخ حر عاملی ترجمه:محمد علی مقدس

باب بیست و نهم: استحباب دوستی کردن با مردم

1 - عن أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: ان أعرابیا من بنی تمیم أتی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و سلم فقال له: أوصنی، فکان مما أوصاه: تحبب الی الناس یحبوبک.
ابو بصیر از امام باقر (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: بادیه نشینی از بنی تمیم خدمت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و سلم رسید و عرض کرد: مرا توصیه و موعظه کن، حضرت ضمن موعظه هایش به او فرمود: با مردم دوستی کن تا تو را دوست بدارند.
2 - عن موسی بن بکر، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: التودد الی الناس نصف العقل.
موسی بن بکر از ابوالحسن (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: دوستی با مردم نصف عقل است.
3 - و رواه ابن ادریس فی (آخر السرائر) نقلا من کتاب موسی بن بکر مثله، و زاد: و الرفق نصف المعیشه، و ما عال امروء فی اقتصاد.
ابن ادریس پس از نقل روایت فوق این قسمت را هم به آن اضافه کرده است: و مدارا نصف زندگی است، و انسان اگر اقتصاد و میانه روی را رعایت کند فقیر نخواهد شد.
4 - عن سلیمان بن داود بن زیاد التمیتی عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال الحسن بن علی (علیهما السلام) القریب من قربته الموده و ان بعد نسبه، و البعید من بعدته الموده و ان قرب نسبه لا شیی ء من ید الی جسد و ان الید تغل فتقطع، و تقطع فتحسم.
سلیمان بن داود از امام صادق (علیه السلام) و او از امام حسن (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: نزدیک، کسی است که دوستی و مودت او را به انسان نزدیک کند گرچه از حیث خویشاوندی از او دور باشد، و دور کسی است که از جهت دوستی دور باشد اگر چه از نظر خویشاوندی و نسبت نزدیک باشد، هیچ چیز مانند دست به جسد نزدیک نیست، ولی هرگاه دست خیانت کند قطع می شود و پس از قطع داغ می شود.
5. عن السکونی عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله التودد الی الناس نصف العقل.
سکونی از امام صادق (علیه السلام) و او از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده که فرمود: دوستی با مردم نصف عقل است.

باب سی ام: سازش با مردم و برخورد محترمانه با آنان

1. عن سماعة، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: مجاملة الناس ثلث العقل.
سماعه از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: سازش با مردم یک سوم عقل است.
2. عن السکونی، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله ثلاث یصفین ود المرء لأخیه المسلم یلقاه بالبشر اذا لقیه، و یوسع له فی المجلس اذا جلس الیه، و یدعوه بأحب الأسماء الیه.0
سکونی از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: رسول خدا فرمود: سه چیز است که دوستی انسان را نسبت به برادر مسلمانش صفا می بخشد: 1. با خوشرویی برخورد کردن، 2. در مجلس برای او جا باز کردن، 3. با بهترین نامها او را صدا زدن.
3. عن حذیفة بن منصور قال: سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول: من کف یده عن الناس فانما یکف عنهم یدا واحدة، و یکفون عنه أیدیا کثیرة.
حذیقة بن منصور گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: هر که دست (تعدی) خویش را از مردم بازگیرد، یک دست از آنان باز داشته، ولی دستهای بسیاری از خودش باز داشته شده است.

باب سی و یکم: استحباب اعلام دوستی به دوستان

1. هشام بن سالم، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: اذا أحببت رجلا فأخبره بذلک فانه أثبت للمودة بینکما.
هشام بن سالم از امام صادق (علیه السلام) نقل میکند که فرمود: هرگاه کسی را دوست داری او را از این دوستی آگاه کن که این کار دوستی شما را پایدارتر می سازد.
2. عن نصر بن قابوس قال قال: لی أبو عبدالله (علیه السلام) اذا أحببت أحدا من اخوانک فأعلمه ذلک، فان ابراهیم (علیه السلام) قال: رب أرنی کیف تحی الموتی قال أولم تؤمن قال بلی و لکن لیطمئن قلبی.
نصر بن قابوس گوید: امام صادق به من فرمود: وقتی که یکی از برادرانت را دوست داری او را از این دوست داشتن آگاه کن، چه، ابراهیم (علیه السلام) گفت: پروردگارا به من بنما که چگونه مرده ها را زنده می کنی؟ خداوند فرمود: آیا باور نداری؟ گفت: چرا، لیکن می خواهم دلم آرام گیرد.
(پس با اعلام محبت به دوستان و گفتن دوستت دارم دل دوست را به محبت و دوستی بیشتر جلب می کند.م.)
3. عن یحیی بن ابراهیم بن أبی البلاد، عن أبیه، عن جده أن رجلا قال لأبی جعفر (علیه السلام) انی لأحب هذا الرجل فقال له أبو جعفر (علیه السلام): فأعلمه فانه أبقی للمودة و خیر فی الألفة.
ابی البلاد گوید: مردی به امام باقر (علیه السلام) گفتن من این مرد را دوست دارم، امام فرمود: پس به او اعلام کن که دوستش داری زیرا این کار دوستی را پایدارتر می کند و برای انس و الفت مفیدتر است.
4. عن هشام بن سالم، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: اذا أحببت رجلا فأخبره.
هشام بن سالم از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: هرگاه کسی را دوست داشتی او را آگاه کن .
5. عن عبدالله بن القاسم الجعفری عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: اذا أحب أحدکم صاحبه أو أخاه فلیعلمه.
عبدالله بن قاسم از امام صادق (علیه السلام) و او از رسول خداروایت کرده که فرمود: هرگاه یکی از شما رفیق یا برادر خود را دوست داشت، باید به او اعلام کند و او را آگاه سازد.