آرام بخش دل داغدیگان یامسکن الفؤاد

نویسنده : شهید ثانی مترجم : حسین جناتی

مشخصات کتاب مسکن الفواد

کتاب را که هم اکنون در مقابل رو دارید ترجمه رساله شریف مسکن الفواد از تالیفات شهید ثانی رضوان الله علیه است. این رساله شامل یک مقدمه و چهار باب و یک خاتمه است.
مقدمه
مقدمه در مورد عوامل و موجبات رضا به قضاء الهی است و پیرامون عدل و حکمت خدا و فلسفه احمام و دستورات و بعثت انبیاء و تدبر در گفتار و حالت آنها مطالبی ارزنده و مثالهائی بسیار آموزنده بیان داشته است.
باب اول
باب اول در مورد عوضهائی است که خداوند کریم در برابر مصائب و مرگ فرزندان بندگان عطاء می فرماید .و حدود 45 حدیث و روایت از پیامبر (ص) الله و علیه و اله و ائمه علیهم السلام در این زمینه گرد آورده است و در پایان این باب حدود 7 حکایت شگفت انگیز و آموزنده ای در این مورد ذکر نموده است .
باب دوم
باب دوم در مورد صبر می باشد ،و در این باب نیز در اهمیت صبر و عظمت صابران چند نمونه از آیات قرآن و قریب 50 روایت از معصومین علیه السلام جمع آوری نموده است و در پایان این باب نیز حکایات عجیب و غریبی متجاوز از 50 قضیه از صبر و استقامت مردان و زنان مصیبت دیده ذکر نموده است .
باب سوم
باب سوم در مورد رضا و خشنودی از مقدرات الهی است در این باب همچنین پس از ذکر چند نمونه از آیات قرآن مجید متحاوز از 20 روایت در این زمینه گرد آورده است و در پایان این باب حدود 11 حکایت شگفت انگیز از صبر و تسلیم اهل بلا را یاد آور شده است .
باب چهارم
باب چهارم در مورد گریه کردن در مرگ فرزندان و بستگان است و بیان داشته است که گریه کردن در مرگ فرزندان و خویشان و دوستان ما دامی که متضمن اعتراض به کار خدا نباشد بی اشکال است و منافاتی با صبر و رضا به قضاء الهی ندارد و در اثبات این مطلب شواهدی از گریه های پیامبر و ائمه علیه السلام که در مرگ فرزندان و دوستان خویش ابراز داشته اند آورده است و بیان داشت که گریه های آن بزرگواران در مرگ فرزندان و دوستانشان گریه رحمت بوده است نه به عنوان اعتراض به کار خدا و در پایان این باب احادیثی در مذمت صورت خراشیدن و گریبان پاره کردن و داد و فریاد و ناله براه انداختن در مرگ فرزندان و خویشان گرد آورده است .
خاتمه
و خاتمه پیرامون استحباب و فضیلت تسلیت به صاحب عزا و ثواب و کیفیت آن احادیثی ذکر نموده است و سرانجام رساله را با تسلیت نامه مفصلی از امام صادق علیه السلام که آن حضرت به این عنوان برای عموزاده های خویش نوشته بود ختم نموده است .این بود خلاصه از مشخصات و شناسنامه این کتاب با همین توضیح کوتاه می توانید پی به اهمیت این کتاب ببرید که با حجم کمش حدود 200 حدیث ارزنده و قریب 70 حکایت آموزنده در آن گرد آوری شده است که مطالعه هر یک از آنها باعث زدودن زنگار دل و جلا و روشنی قلب میگردد.می گویند شهید ثانی در وقتی این کتاب را تالیف کرد که فرزندانش در سن طفولیت از دنیا می رفتند و او از مرگ آنها بسیار متاثر می شد شاید این حالت تاثر را بر خلاف رضا و تسلیم در برابر قضا و قدر الهی می دانست لذا برای تسلیت خود و کسانی که به این گونه مصائب مبتلا می شوند این کتاب را نوشت و آن را مسکن الغوا عندفقدا لاحبه والاولادنام نهاد یعنی تسکین دهنده دلها هنگام فقدان دوستان واولاد ،حقیقتا اسم با مسمائی است .لازم به ذکر است که عناوین کتاب و شماره بندی روایات و حکایات و توضیحات داخل پرانتز و پاورقیها از مترجم است .از خوانندگان محترم استدعا دارم چنانچه نقصی در ترجمه این کتاب مشاهده کرده اند بر حقیر ایراد نگیرند زیرا اینجانب از باب (مالا یدرک کله لا یترک کله) اقدام به ترجمه این کتاب نمودم.«آب دریا را اگر نتوان کشید ------هم بقدر تشنگی باید چشید»امیدوارم مترجمین و نویسندگان ماهر در رفع این نقضیه خصوصا خانواده شهدا ء ترجمه و شرح نمایند و این ترجمه حقیر نیز به منزله یاد آوری و تذکری باشد برای آنها در اقدام این کار از خداوند متعال توفیق همگان را در راه خدمت به دین مقدس اسلام و جامعه اسلامی مسئلت دارم و الله الموفق و المعین .حسین جناتی قم اول خرداد ماه 1363

گذری کوتاه به زندگی شهید ثانی

جناب شیخ زین الدین معروف به شهید ثانی در سیزدهم شوال سال 911در قریه جباع (1) دیده به جهان گشود و مقدمات علوم را نزد پدر خویش فرا گرفت و بعد از وفات پدر جهت کسب علوم و معارف مسافرتهای زیادی نمود به مصر و دمشق و حجاز و بیت المقدس و عراق و استانبول رفته و از هر خرمنی خوشه هائی چیده است .در این راه تنها به دانشمندان شیعه اکتفاء نورزید بلکه از علمای سنت نیز استفاده نمود و اساتید سنی او را دوازده تن ذکر کرده اند و به همین جهت مردمی جامع بوده است ،علاوه بر فقه و اصول از فلسفه و عرفان و طب و نجوم هم آگاهی داشته است .شهید مرد فوق العاده زاهد و متقی بوده است شاگردان او در احوالش نوشته اند که در ایام تدریس ،شبها به هیزم کشی برای اعاشه خاندانش می رفت و صبح به تدریس می نشست ،مدتی در بعلبک به پنج مذهب (جعفری ،حنفی ،شافعی ،مالکی ،حنبلی )تدریس می کرده است شهید تألیفات زیادی دارد که معروف ترین آنها شرح لمعه شهید اول است این کتاب یک دوره فقه می باشد و تا کنون از کتب درسی طلاب حوزه های علمیه است که قریب صد شرح و حاشیه بر آن نوشته اند .

کرامات شهید ثانی

از شهید کرامات زیادی بروز کرده است که صاحب کتاب قصص العلماء حدود 14کرامت از کرامات آن شهید را ذکر نمود مانند خواب دیدن شهید در مصر پیامبر اسلام را و وعده خیر دادن آن حضرت به او و با خبر شدن از شهادت خود در خواب و خبردادن از مکان شهادت خود و ساطح شدن نوراز قتلگاه او بطرف آسمان و...