فهرست کتاب


خلاصه آثار شهید مطهری، دفتر دوم «سیری در سیره معصومین علیهم السلام»

مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام

عزاداری به خاطر تسلی حضرت زهرا (علیها السلام):

علاوه بر این که چرا امام حسین (علیه السلام) قیام کرد و کشته شد، سؤال دیگر این است که چرا ائمه اطهار و حتی پیغمبر اکرم گفتند که این نهضت باید زنده بماند، فراموش نشود، مردم برای امام حسین (علیه السلام) بگریند؟ هدف آنها از این دستور چه بوده است؟ ما آن هدف واقعی را مسخ کردیم و گفتیم: فقط به خاطر این است که تسلی خاطری برای حضرت زهرا (علیها السلام) باشد! با این که ایشان در بهشت همراه فرزند بزرگوارشان هستند، دائماً بی تابی می کنند تا ما مردم بی سرو پا یک مقدار گریه کنیم تا تسلی خاطر پیدا کنند! آیا توهینی بالاتر از این برای حضرت زهرا پیدا می کنید؟! خیال می کنیم هز اندازه ما گریه کنیم، تسلی خاطر بیشتری برای حضرت رسول (ص) و حضرت زهرا (علیها السلام) هست. چقدر در این صورت ما حضرت رسول و حضرت زهرا و حضرت امیر را که همیشه آرزوی شهادت می کشیدند و آن را فخر خود می دانستند کوچک کرده ایم و خیال می کنیم هنوز هم بعد از هزار و سیصد و بیست سال در حال جزع و فزع می باشند(322).

اظهار تأسف برای مظلومانه کشته شدن امام حسین (علیه السلام):

تحریف دیگر در مورد علت عزاداری برای امام حسین (علیه السلام) این است که معمولاً ذاکرین سعی دارند شهادت امام حسین (علیه السلام) را چنان جلوه دهند که شخصی مظلوم و بی تقصیر و بی جهت کشته و نفله شد و ضایع گشت و هدر رفت و معمولاً تذکر حادثه سیدالشهدا از قبیل اظهار تأسف است. آن هم اظهار تأسف از نفله شدن سیدالشهدا که افسوس که آقا نفله شد. می گویند: امام حسین (علیه السلام) در کربلا به دست یک عده مردم تجاوز کار، بی تقصیر کشته شد، پس این تأثر آور است!
من هم قبول دارم امام حسین (علیه السلام) بی تقصیر کشته شد. امام حسین (علیه السلام) بی تقصیر کشته شد، اما همین؟! یک آدم بی تقصیر به دست یک عده متجاوز کشته شد؟! روزی هزار نفر آدم بی تقصیر به دست آدمهای باتقصیر کشته می شوند. روزی هزار نفر آدم در دنیا نفله می شوند و تأثر آور است، اما آیا این نفله شدنها ارزش دارد که سالهای زیاد، قرنهای زیاد، ده قرن، بیست قرن، سی قرن، مطرح باشد و ما بنشینیم و اظهار تأثر کنیم که حیف، حسین بن علی (علیه السلام) نفله شد، خونش هدر رفت! حسین بن علی (علیه السلام) بی تقصیر کشته شد، به دست افرادی متجاوز کشته شد!
اما تنها کسی که نفله شد و برای هر قطره خون خود ارزش بی نهایت قرار داد، امام حسین (علیه السلام) بود. کسی که موجی ایجاد کرد که قرنها کاخهای ستمگران را لرزاند و می لرزاند و نامش با آزادی و برابری، با عدالت و توحید خداپرستی و ترک خودپرستی یکی شده، چگونه هدر رفته است؟! ما هدر رفته ایم که عمری را جز در پستی و نکبت زندگی نکرده و نمی کنیم(323).

کتابهای مشتمل بر تحریفات و مطالب دروغین

دو سه روز قبل از محرم سال 1389ه ق به مناسبت این که می خواستم در اطراف تحریفات در واقعه تحریفات تاریخی کربلا بحث کن، به وسیله تلفن از آقای علی اکبر غفاری مدیر مؤسسه کتابفروشی صدوق، دروغترین کتاب های مقتل را خواستم. نظر هر دو نفر ما به اسرار الشهاده بود. ایشان این کتاب را نداشت و قول داد تهیه کند، اما بعد از دو سه روز تلفن کرد که از هر کتافروش خواستم او هم دنبال این کتاب بود، زیرا مشتری زیاد دارد و همه اهل منبر هستند، با این تفاوت که شما برای انتقاد و آنها برای نقل و استفاده می خواهند. در این جا جهت آشنایی، به چند نمونه مهم از این کتابها اشاره می کنیم؛ مثلاً کتاب منتخب شیخ طریحی مشتمل بر موهونهایی از قبیل عروسی قاسم و زنده دفن کردن حضرت عبدالعظیم در ری است. کتابهای برغانیهای قزوینی نیز مشتمل بر برخی اکاذیب است(324). اما