فهرست کتاب


خلاصه آثار شهید مطهری، دفتر دوم «سیری در سیره معصومین علیهم السلام»

مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام

قصه لیلا مادر حضرت علی اکبر:

نمونه دیگری از تحریفها در وقایع عاشورا که یکی از معروف ترین قضایا شده است و حتی یک تاریخ هم به آن گواهی نمی دهد، قصه لیلا مادر حضرت علی اکبر است. البته ایشان مادری به نام لیلا داشته اند، ولی حتی یک مورخ نگفته که لیلا در کربلا بوده است. اما ببینید که چقدر ما روضه لیلا و علی اکبر داریم، روضه آمدن لیلا به بالین علی اکبر. حتی من در قم، در مجلسی که به نام آیة الله بروجردی تشکیل شده بود که البته خود ایشان در مجلس نبودند، همین روضه را شنیدم که علی اکبر به میدان رفت، حضرت به لیلا فرمود که از جدم شنیدم که دعای مادر در حق فرزند مستجاب است، برو در فلان خیمه خلوت، موهایت را پریشان کن، در حق فرزندت دعا کن، شاید خداوند این فرزند را سالم به ما برگردان!
اولاً لیلایی در کربلا نبوده که چنین کند. ثانیاً اصلاً منطق، منطق حسین نیست. منطق حسین در روز عاشورا، منطق جانبازی است. تمام مورخین نوشته اند که هر کس اجازه می خواست، حضرت به نحوی که می شد، عذر برایش ذکر کند، ذکر می کرد، بجز برای علی اکبر فاستاذن فی القتال اباه فاذن له؛ یعنی تا اجازه خواست، گفت: برو. حال چه شعرها که سروده نشد! از جمله این شعر که می گوید:
ع ع ع خیز ای بابا از این صحرا رویم - تک بسوی خیمه لیلا رویم ع ع ع ع
نمونه دیگری در همین مورد که خیلی عجیب است من در همین تهران در منزل یکی از علمای بزرگ این شهر، در چند سال پیش، از یکی از اهل منبر که روضه لیلا را می خواند، شنیدم و من در آن جا چیزی شنیدم که به عمرم نشنیده بودم. گفت: بعد از این که حضرت لیلا رفت در آن خیمه و موهایش را پریشان کرد، نذر کرد که اگر خدا علی اکبر را سالم به او برگرداند و در کربلا کشته نشود، از کربلا تا مدینه را ریحان بکارد؛ یعنی نذر کرد که سیصد فرسخ را ریحان بکارد؛ این را گفت و یک مرتبه زد زیر آوز:
ع ع ع نذر علی لئن عادوا و ان رجعوا - لا زرعن طریق لطف ریحاناً ع ع ع ع
من نذر کردم که اگر اینها برگردند، راه طف را ریحان بکارم. این شعر عربی بیشتر برای من اسباب تعجب شد که این شعر از کجا پیدا شده؟ بعد بدنبال آن رفتم و گشتم، دیدم این طفی که در این شعر آمده کربلا نیست، بلکه این طف، سرزمین مربوط به داستان لیلی و مجنون معروف است که لیلی در آن سرزمین سکونت داشته و این شعر مال عامری است برای لیلی، و این آدم این شعر را برای لیلا مادر علی اکبر و کربلا می خوانده!
تصور کنید اگر یک مسیحی با یک یهودی یا یک آدم لا مذهب آنجا باشد و این قضایا را بشنود، آیا نخواهد گفت که تاریخ اینها چه مزخرفناتی دارد؟ آنها که نمی فهمند که این داستان را این شخص از خودش جعل کره است، بلکه می گویند: العیاذ بالله زنها اینها چقدر بی شعور بوده اند که نذر می کردند از کربلا تا مدینه ریحان بکارند. این حرفها یعنی چه(301)؟!

عروسی قاسم:

از این بالاتر داستان عروسی قاسم است. حاجی نوری می گوید: در همان گرماگرم روز عاشورا که می دانید مجال نماز خواندن هم نبود، امام نماز خوف(302) خواند و با عجله هم خواند، حتی دو نفر از اصحاب آمدند و خودشان را سپر قرار دادند که امام (علیه السلام) بتواند این دو رکعت نماز خوف را بخواند، و تا امام این دو رکعت نماز را خواندند، این دو نفر در اثر تیرهای پیاپی که می آمد از پا در آمدند. مجالی برای نماز خواندن به اینها نمی دادند، ولی گفته اند: در همان وقت امام فرمود: حجله عروسی را بیندازید، من میخواهم عروسی قاسم با یکی از دخترهایم را در این جا، لا اقل شبیه آن را هم که شده ببینم، من آرزو دارم، آرزو را که نمی شود به گور برد!
شما را به خدا ببینید حرفهای را که گاهی از افرادی در سطح پایین می شنویم که مثلاً می گویند: من آرزو دارم عروسی پسرم را ببینم، آرزو دارم عروسی دخترم را ببینم، به فردی چون حسین بن علی (علیه السلام) نسبت می دهند، آنهم در گرما گرم زد و خورد که مجال نماز خواندن نیست! و می گویند: حضرت فرمود: من در همین جا می خواهم دختر را برای پسر برادرم عقد بکنم و یک شکل از عروسی هم که شده است در این جا راه بیندازم. کی از چیزهایی که از تعزیه خوانیهای قدیم ما هرگز جدا نمی شد، عروسی قاسم نوکد خدا، یعنی نو داماد بود، در صورتی که این موضع در هیچ کتابی از کتابهای تاریخی معتبر وجود ندارد. حاجی نوری می گوید: ملا حسین کاشفی اولین کسی است که این مطلب را در کتابی بنام روضة الشهدا نوشته است و اصل قضیه صد در صد دروغ است. بقول آن شاعر که گفت:
ع ع ع بس که ببستند بر او برگ و ساز - گر تو ببینی نشناسیش باز(303) ع ع ع ع

مسرور شدن زینب از وفای اصحاب:

تحریف دیگر این که حضرت زینب در شعر عاشورا به جهت هم و غم و خوف از ادا، در میان خیمه ها سیر می کرد برای استخبار حال اقربا و انصار، دید حبیب بن مظهر اصحاب را در خیمه خود جمع کرده و از آنها عهد می گیرد که فردا نگذارند احدی از بنی هاشم قبل از ایشان به میدان برود... آن مخدره مسرور آمد پشت خیمه ابوالفضل، دید آن جناب نیز بنی هاشم را جمع کرده و به همان قسم از ایشان عهد می گیرد که نگذارند احدی از انصار پیش از ایشان به میدان برود. مخدره مسرور در خدمت حضرت رسید و تبسم کرد. حضرت از تبسم او در این وقت تعجب کرد و سبب پرسید آنچه دیده بود عرض کرد(304)...