فهرست کتاب


خلاصه آثار شهید مطهری، دفتر دوم «سیری در سیره معصومین علیهم السلام»

مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام

عوامل مؤثر در نهضت حسینی و ارزش هر یک از عوامل

پیش از آنکه بخواهیم درباره عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی صحبت کنیم، ابتدا باید بررسی کنیم که آیا اصلاً این عنصر یکی از عوامل مؤثر در ایجاد این نهضت بوده است یا نه؟ و اگر بوده، درجه دخالت و تأثیر آن در این نهضت تا چه اندازه بوده است؟
می دانیم که فلسفه عزاداری و تذکر امام حسین (علیه السلام) به خاطر آموزندگی آن است. برای استفاده از این درس باید آن را فهمید و اجزای آن را تحلیل کرد. به خاطر عناصری که در به وجود آمدن این حادثه مؤثر بوده اند، این واقعه پیچیدگی خاصی پیدا کرده است که این پیچیدگی از مهمترین علل تفسیرهای مختلف و احیاناً سوء استفاده هایی از آن می باشد. در این حادثه ما به مسائل زیادی برخورد می کنیم. در یک جا سخن از بیعت خواستن حکومت یزید از امام (علیه السلام) و امتناع ایشان از بیعت است. در جای دیگر، بحث دعوت مردم کوفه و پذیرفتن این دعوت از سوی امام (علیه السلام) مطرح می شود و در جای دیگر می بینیم امام بدون توجه به مسأله بیعت و دعوت، از وضع حکومت وقت انتقاد کرده، تغییر ماهیت اسلام را یادآوری می کند و می گوید: وظیفه یک فرد مسلمان این است که با وجود چنین منکراتی ساکت نباشد(189).
در این جا برای تحلیل واقعه عاشورا نیازمند به شناخت عناصر در آن هستیم که عبارتند از:
1 - انگیزه ها و عواملی که در آن محیط رخ داد که منشأ یک حرکت یا نهضت می توانست باشد.
2 - عکس العملی که امام حسین (علیه السلام) در برابر هر یک از عوامل فوق نشان داد.
3 - روش امام در این عکس العملها.
مثلاً روش آن حضرت در امتناع از بیعت چه بوده و تا چه حدی می خواسته مقاومت کند و یا روشش از نظر اجابت مردم کوفه در چه حد بود و روشش از نظر عامل امر به معروف و نهی از منکر که شدیدتر و بالاتر از کشته شدن و در حد توسعه انقلاب و دامنه خونریزی بود.
در این جا عوامل سه گانه ای را که در شکل گیری نهضت حسینی نقش داشتند از نظر میزان ارزشی که به نهضت بخشیده اند، مورد بررسی قرار می دهیم(190):
عامل اول مسأله تقاضای بیعت می باشد که از آخر عمر معاویه و اوایل حکومت یزید مطرح شد. آنها از امام (علیه السلام) فقط یک امتیاز می خواستند و امام (علیه السلام) همه رنجها را تحمل کرد و تن به شهادت خود و یارانش داد که همان یک امتیاز را ندهد و آن یک امتیاز، فروختن رأی و عقیده بود. بیعت در آن روز به معنای رأی دادن بود، پس اگر امام (علیه السلام) یک رأی غیر وجدانی و غیر مشروع می داد، شهید نمی شد. شهید که رأی و عقیده خودش را نفروخته باشد. بیعت با یزید دو مفسده مهم داشت که در حکومت معاویه نبود: اول این که پذیرفتن حکومت وی باعث موروثی شدن خلافت می شد؛ قبل از یزید درباره خلافت، تنها دو طرز فکر وجود داشت؛ یعنی مردم معتقد بودند که خلیفه از طریق نص خدا و پیغمبر (ص) مشخص می شود و یا از طریق اجماع مردم، یکی از شرایط که امام حین (علیه السلام) در صلح نامه گنجاند، این بود که معاویه حق ندارد برای خود جانشین تعیین کند. اما معاویه به این شرط عمل نکرد و یزید را به خلافت خود برگزید. اگر امام حسین (علیه السلام) با یزید بیعت می کرد، مسأله موروثی شدن خلافت تثبیت می شد. مفسده دوم به شخصیت خود یزید مربوط می شد. معاویه فرد زیرکی بود و می دانست برای بقای حکومت خود حداقل باید تظاهر به اسلام کند؛ در حالی که در حکومت یزید فساد علنی و آشکار بود. نباید گمان کرد که معاویه و یزید آن طور که در این زمان کاملاً شناخته اند، در آن زمان هم کاملاً شناخته شده بودند. با نبودن وسایل ارتباطات، عموم مردم آن گونه که باید آگاه نبودند. البته فرق است بین خلیفه ای که وجودش در حال حاضر علیه مصالح مسلمین است. در زمان امام حسین (علیه السلام) عمده این بود که مدار خلافت اسلام تبدیل به سلطنت جائرانه و مترفانه شده بود نفاق ها از پرده درافتاده بود و اگر امام حسین (علیه السلام) قیام نمی کرد، خطر این بود که بساط اسلام از طرف مردم و با انقلاب ممالک فتح شده برچیده شود.
یزید در بادیه رشد یافته بود، بنابر این اخلاق بادیه نشینی و صحرانشینی داشت. زبانش فصیح بود، در دربار او شعرا مقامی داشتند و خودش هم در وصف شراب و سایر چیزها اشعاری دارد. علاقه او به بازی با حیوانات، کارهای او را به صورت مسخره ای درآورده بود. به تمام معنی مردی عیاش و سبکسر بود. یزید نه تنها فاسق و فاجر بود، بلکه تظاهر به فسق و فجور می کرد، شایستگی سیاسی نداشت، فرد هتاکی بود و خوشش می آمد به مردم و اسلام بی اعتنایی کند. بدین ترتیب وجود این شخص در رأس خلافت و حکومت تبلیغ علیه اسلام بود.
از این جا دو نکته معلوم می شود، یکی این که روی کار آمدن یزید که هیچ گونه لیاقتی نداشت معلول فساد تدریجی اخلاق مسلمین در آن عهد بود. دیگر این که فرق ظاهری دیده می شد بین عمر و معاویه که عمر حاضر نشد عبدالله پسرش را انتخاب کند و یا جزء شورا قرار دهد و گفت: عبدالله در تدبیر منزل خودش عاجز است، ولی معاویه علی رغم عقیده خودش به عدم لیاقت یزید، زمام کار را به دست او سپرد.
این است که امام (علیه السلام) می فرماید: و علی الاسلام السلام اذ قد بیلت الأمة براع مثل یزید(191). اما می بینیم حکومت، به شدت تقاضای بیعت می کرد، زیرا می دانست که عدم بیعت امام حسین (علیه السلام)، یعنی معترض بودن به حکومت و خلاف یزید(192). نکته قابل توجه این است که زمان امام یگانه شخصیت لایق و وارث خلافت و دارای مقام معنوی امامت بود. البته این امر به تنهایی وظیفه ای برای امام ایجاد نمی کند. اگر مردم اصلحیت را تشخیص دادند و بیعت کردند، او هم قبول می کند، اما مادامی که مردم آمادگی ندارند و اوضاع بر طبق مصالح مسلمین می گردد وظیفه امام مخالف نیست، بلکه همکاری است، مانند حضرت علی (علیه السلام).
عامل بیعت، نسبت به مسأله دعوت کوفیان، ارزش بیشتری به نهضت حسینی می دهد، زیرا در روزهای اول که هنوز کسی اعلام یاری نکرده تقاضای بیعت از سوی یک حکومت جبار مطرح می شود. معاویه با وجود تظاهر سیاسی باز جو رعب آوری ایجاد کرده بود. در چنان شرایطی سختی به جانشین بی منطق و کوتاه بین معاویه که حتی رعایت ملاحظه سیاسی را هم نمی کرد، نه گفتن، کار بسیار دشواری بود. در این جا می بینیم که امام به تنهایی در مقابل تقاضای نامشروع یک حکومت جبار ایستاده است. بدون این که حتی ده درصد احتمال موفقیت باشد. علت جواب رد امام (علیه السلام) این است که تاریخ سرافراز باشد و تاریخ نگوید: حسین به زور و جبر بیعت کرد. آنهایی که بیعت را به جبر می گیرند، تاریخ را هم به زور پول می سازند، همان گونه که ساختند(193).
عامل دوم مسأله دعوت و نامه نگاری مردم کوفه است. بر خلاف مشهور، دعوت اهل کوفه عامل اصلی قیام امام حسین (علیه السلام) نبود، زیرا امام در آخر ماه رجب (اوایل حکومت یزید) برای امتناع از بیعت از مدینه به مکه حرکت می کند و مدتی در مکه علیه یزید تبلیغ می نماید و بعد از حدود دو ماه تازه نامه های مردم کوفه به مکه می رسد. نامه های مردم کوفه اصلاً به مدینه؛ نیامد؛ در حالی که امام، نهضت خود را از مدینه شروع کرده است. بنابراین، این عامل، عامل اصلی نهضت نبود و حدأکثر تأثیرش این بوده که ظاهراً فرصت مناسبی برای امام ایجاد می کرد، زیرا کوفه مرکز ارتش اسلام بود و پایگاه قرار دادن آن جا امام (علیه السلام) مجبور نبود مکه یا مدینه یا کوهستانهای یمن را مقر خود سازد و بدین ترتیب قیام وی در خود عراق شکل می گرفت؛ به همین علت می بینیم سیدالشهدا (علیه السلام) هنگام مواجهه با لشکر حر می فرماید: اگر نمی خواهید، بر می گردم نه این که دست از حرف خود برداشته، سکوت کنم، بلکه مقر دیگری برای خود انتخاب می کنم. البته ابا عبدالله (علیه السلام) مسلماً مکه را به عنوان مقر انتخاب نمی کرد، زیرا ایام حج نزدیک بود و احتمال شهادت ایشان توسط مأمورین وجود داشت. از طرفی بر وقوع این حادثه در مکه چند ضرر مترتب بود: یکی هتک حرمت خانه خدا و مسجد الحرام و همچنین هتک حرمت فرزند پیامبر و هدر رفتن خون وی. ارزشی که این عامل به نهضت حسینی می دهد، بسیار ساده و عادی است - البته ساده در سطح عمل امام؛ نه در سطح کارهای ما - زیرا به موجب آن یک منطقه نیرومند اعلام آمادگی کرده و به هر حال سی - چهل درصد احتمال موفقیت هست. در چنین شرایطی بسیاری از افراد عادی نیز جواب مثبت می دهند(194).
عامل سوم، مسأله امر به معروف و نهی از منکر است. امام حسین (علیه السلام) در وصیت نامه خود به محمد حنفیه تصریح می فرماید که انی ما خرجت اشراً و لا بطراًو لا مفسداً و لا ظالماً، انما خرجت لطلب الاصلاح فی أمة جدی ارید أن آمر بالمعروف و انهی عن المنکر و اسیر بسیرة جدی و ابی علی بن ابی طالب (علیه السلام)(195).
امام (علیه السلام) در این جا اصلاً سخنی از دعوت اهل کوفه و یا امتناع خود از بیعت به میان نمی آورد و معنای کلام آن حضرت این است که اگر از من بیعت هم نخواهند و دعوتی هم در کار نباشد باز قیام خواهم کرد(196).
عامل امر به معروف و نهی از منکر، ارزش بسیار بیشتری به نهضت حسینی می دهد و به موجب همین عامل است که این نهضت، شایستگی زنده ماندن پیدا کرده است، زیرا نه متکی به دعوت دیگران است و نه متکی به تقاضای بیعت؛ یعنی به هر حال باید قیام کرد. اگر فقط عامل دوم؛ یعنی تقاضای بیعت اصالت داشت، در آن صورت اگر تقاضایی نبود، قیامی هم شکل نمی گرفت. عامل اول؛ یعنی دعوت مردم کوفه نیز زمینه پیروزی را ظاهراً تا حدی فراهم کرده بود، اما اگر تنها عامل قیام امام (علیه السلام) مطرح بود تاریخ، چنین قضاوت می کرد که در صورت عدم دعوت کوفیان، امام حسین (علیه السلام) نیز برای این نهضت حرکت نمی کرد، اما به موجب عامل سوم، حسین (علیه السلام) یک مرد معترض و انقلابی است و انگیزه ای دیگر برای نهضت او لازم نیست، زیرا می گوید: چون فساد همه جا را گرفته باید قیام کرد.
درباره اصل امر به معروف و نهی از منکر، حتی اگر فقط به قرآن رجوع کنیم و همه احادیث را کنار بگذاریم، می بینیم چقدر در اسلام بر آن تاکید شده به صورتی که قرآن، بدبختی ملل گذشته را به ترک امر به معروف و نهی از منکر اسناد می دهد و علت بهتر و برتر بودن مسلمانان نسبت به سایر امام را رعایت این اصل می شمرد. کنتم خیر أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر(197) بنابر این اگر امتی این اصل را ترک کرد، امت خوبی نخواهد بود و نمی تواند به اسلامش افتخار کند، و زیرا اسلام واقعی نیست(198).
اهمیت مسأله امر به معروف و نهی از منکر از نظر ارتباط به مسأله قضا و قدر نیز قابل توجه می باشد. بعضی از مستشرقین اروپایی اسلام را متهم می کنند که دین قضا و قدری است و هیچ اراده ای برای انسان قائل نیست؛ در حالی که اسلام نه تنها شخص را مسئول کار خودش معرفی می کند انا هدیناه السبیل اما شاکراً و اما کفورا(199)، بلکه فرد را از نظر اجتماع هم مسئوول و متعهد می داند (وجوب امر به معروف و نهی از منکر) و نه تنها چنان قضا و قدری را قبول ندارد، بلکه مسؤولیت را صریحاً بر عهده خود مردم گذاشته ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم(200) قابل توجه این که قرآن کریم می فرماید: یغروا و نه یغیر ما بأنفسهم(201) یعنی خود مردم باید اقدام کنند و اگر همین طوری اوضاع عوض شود و یا دیگران برای آنها کاری بکنند، باز تحول اساسی رخ نمی دهد. پس این انتظار که دیگران بیایند، وضع ما را سرو سامان دهند یا خدا خودش کارها را درست کند، توقع غلطی است، زیرا اگر چنین بود حسین (علیه السلام) می نشست تا خدا همه چیز را اصلاح کند. اما او خواست این آیه را به مسلمانان بفهماند که خود ما باید دست به کار شویم. اما چه باید کرد؟ کارهای ساده را که همه بلد هستیم و اسلام که همیشه با این وظایف پیش پا افتاده اداره نمی شود. موقعی هم می رسد که باید مثل حسین (علیه السلام) قیام کرد و همه عزیزان و فرزندان خود را قربانی نمود و اهل بیت خویش را به اسارت فرستاد(202).

شرایط امر به معروف و نهی از منکر

التائبون العابدن الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین(203).
از بحثهای گذشته معلوم شد که ارزش قیام امام حسین (علیه السلام) بر حسب عامل امر به معروف و نهی از منکر بسیار بالا می رود، پس ما باید این عامل را بشناسیم و بفهمیم که این چه امری است که مردی مانند حسین (علیه السلام) را وادار به چنان فداکاری عظیمی می کند.
یک نکته درباره امر به معروف و نهی از منکر این است که طبق آیه فوق، کسانی می توانند به این اصل قیام کنند که اول از راه خطا برگشته باشند و فقط خدا را بپرستند و در آثار او تفکر و در رکوع و سجود، خدا را تسبیح گویند؛ یعنی کسی می تواند مصلح دیگران شود که خود، صالح باشد و امیرالمؤمنین (علیه السلام) نیز می فرماید: لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له، الناهین عن المنکر العاملین به(204)
امر به معروف و نهی از منکر یگانه اصلی است که ضامن بقای اسلام است و اگر این اصل نباشد، اسلام هم نیست و حضرت سیدالشهدا نیز در این اصل یعنی در راه اساسی ترین اصل ضامن بقای اجتماع اسلام کشته شد و این نکته را باید همواره در عزاداری های آن حضرت به یاد داشت که هدف از زنده شدن عاشورا، تجدید حیات این اصل است؛ و از طرفی باید متذکر این نکته بود که این اصل دایره و شمول وسیعی دارد، زیرا معروف به معنای هر کار خیر و هر هدف مثبت و منکر نیز به معنای هر عمل زشت و ناپسند می باشد(205).
اما شروط امر به معروف و نهی از منکر؛ این وظیفه بزرگ چند شرط اساسی دارد: اولین شرط آن، رشد، آگاهی و بصیرت است. ما گاهی معروفها را جای منکر و منکرها را جای معروف می گیریم و چه منکرها که به نام امر به معروف و نهی از منکر به وجود نیامده است. طبق این اصل و بر اساس این شرط، علاوه بر علم به معروف و نهی از منکر به وجود نیامده است. طبق این اصل و بر اساس این شرط، علاوه بر علم به معروف و منکرها، روانشناسی، جامعه شناسی و شناخت اوضاع زمان نیز لازم است تا انسان راه دعوت به معروف را تشخیص داده ریشه منکر را پیدا کند. به همین علت است که ائمه اطهار (علیه السلام) فرموده اند: بهتر است فرد جاهل، امر به معروف و نهی از منکر نکند لأنه ما یفسده أکثر مما یصلحه(206) البته جهالت، دلیل ساقط شدن این واجب نمی شود و عذر جاهل در آخرت پذیرفته نیست، زیرا به او می گویند: خدا عقل را آفرید تا تو نه تنها اوضاع زمان خود را درک کنی، که آینده را هم پیش بینی نمایی؛ یعنی نه تنها امر به معروف از وی ساقط نمی شود، بلکه شناخت اوضاع زمان نیز بر او واجب می شود تا بتواند درست امر به معروف کند.
یکی از اموری که به نهضت عاشورا ارزش زیادی می دهد همین روشن بینی و پیش بینی آینده است؛ یعنی امام (علیه السلام) در آن روز، چیزهایی را در خشت خام می دید که دیگران در آیینه هم نمی دیدند (مانند همراه بردن اهل بیت)، برای همین علت می بینیم علی رغم شکست ظاهری این واقعه با تبلیغی که کاروان اسرا به عمل آوردند، چنان تأثیری بر جای گذاشت که همه، حتی اطرافیان یزید هم او را سرزنش کردند و او سعی داشت مسؤولیت این حادثه را به گردن دیگران بیندازد(207).
شرط دیگر امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر است؛ یعنی این فریضه، مثل نماز و روزه تعبدی محض نیست. به ما گفته اند: شما در هر حال باید نماز بخوانید و نباید سؤال کرد که آیا این نماز خواندن اثر دارد یا ندارد، ولی امر به معروف و نهی از منکر را باید با تدبیر و اندیشه انجام داد؛ یعنی شخص روی نتیجه حساب کند و باید سودی که به دست می آید بیش از سرمایه مصرفی باشد. این نظر در مقابل منطق خوارج است که می گفتند: حتی اگر کوچکترین تأثیری هم محتمل نباشد، باز باید امر به معروف و نهی از منکر نمود. عده ای علت انقراض خوارج را همین امر دانسته اند. تقیه نیز که در شیعه مطرح است؛ یعنی به کار بردن تاکتیک در امر به معروف و نهی از منکر، تقیه یعنی استفاده از سلاح دفاعی، یعنی در مبارزه ضربه بزن، ولی کوشش کن آسیب نبینی.
معنای احتمال تأثیر این نیست که در خانه ات بنشینی و بگویی: من احتمال اثر میدهم یا نمی دهم، بلکه باید بروی و حداکثر تحقیق را انجام دهی تا ببینی که آیا به نتیجه می رسد یا نه. کسی که بی اطلاع است و به دنبال تحقیق هم نمی رود نمی تواند چنین عذری بیاورد.
شرط دیگری برای امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده به نام قدرت انما یحب علی القوی المطلع(208)؛ یعنی شخص ناتوان نباید امر به معروف و نهی از منکر کند. این هم مثل مطلب قبل است؛ یعنی نیروی خود را حفظ کن و نتیجه بگیر، اما آن جا که ناتوانی و نیرویت هدر می رود اقدام نکن. این جا هم یک اشتباه بزرگ برای بعضی پیدا شده که می گویند: من که قدرت ندارم فلان کار را انجام دهم، اسلام هم گفته اگر قدرت نداری انجام نده. پس تکلیف از من ساقط است. در جواب باید گفت: خیر! اسلام می گوید: برو و قدرت به دست بیاور؛ این شرط وجود است نه شرط وجوب؛ یعنی تا توانی، دست به کاری نزن، ولی باید بروی قدرت و توانایی کسب کنی تا به نتیجه برسی. تحصیل قدرت برای این اصل به قدری مهم است که گاه کار حرام واجب می شود؛ مثلاً پست و مقام گرفتن از خلفای جور و ظلم و خدمت در حکومت آنها، اما اگر می بینی این مقام تو وسیله ای می شود که بر امر به معروف و نهی از منکر قدرت پیدا کنی، حتماً این کار را انجام بده. در تاریخ اسلام داریم که اشخاص به دستور ائمه (علیهم السلام) به دربار خلفا وارد می شدند.
در پاسخ به این عقیده که اگر قدرت، تصادفاً پیدا شد امر به معروف و نهی از منکر واجب است و اگر نه، واجب نیست باید ببینیم اسلام چه ارزشی به این اصل داده است. در بحثهای قبل گفتیم که ارزش این اصل تا آن جاست که آن را ضامن بقای اسلام دانسته اند و به خاطر آن امام حسین (علیه السلام) و یارانش شهید می شوند و اهل بیت آن حضرت به اسارت می روند. در روایتی در نکوهش برخی از مردم آخرالزمان آمده است: لا یوجبون أمراً بالمعروف و نهیاً عن المنکر الا اذا أمنوا الضرر(209) در حدیث دیگر از امام باقر (علیه السلام) آمده است: ان الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الأنبیاء منهاج الصلحاء بها تقدم الفرائض و تأمن المذاهب و تعمر الارض وینتصف من الاعداء(210) فرضیه ای که چنین ارزشی دارد، آیا ممکن است درباره آن بگویند: اگر یک روز اتفاقاً و تصادفاً نیرویی داشتی انجامش بده و گرنه تکلیف ساقط است. این بدان معناست که بگویند: اگر تصادفاً نیرویی داشتی انجامش بده و گرنه تکلیف ساقط است. این بدان معناست که بگویند: اگر تصادفاً دیدی می توانی اسلام را نگه داری، نگه دار و اگر دیدی نمی توانی دیگر لازم نیست! در مورد احتمال تأثیر هم همینطور است؛ یعنی نمی توانیم بگوییم: چون احتمال تأثیر وجود ندارد، پس تکلیف ساقط است(211).
نمونه ای از عملکرد صحیح در مسأله احتمال تأثیر را در واقعه عاشورا می بینیم که اهل بیت، حتی کشته شدن امام حسین (علیه السلام) را هم پایان کار و وظیفه ای خود ندانستند و حتی در دربار یزید و ابن زیاد دنبال همان هدف حسینی بودند. کشته شدن امام (علیه السلام) از یک نظر برای آنها آغاز کار بود، نه پایان کار.
چنان که می توان گفت: تاریخ کربلا را اسرا زنده کردند. تا آخرین لحظه تبلیغ کردند، امر به معروف و نهی از منکر کردند. کاری کردند که مردم شام که دشمن علی (علیه السلام) و اهل بیت (علیهم السلام) بودند نزدیک بود علیه یزید قیام کنند. با آن همه شکنجه روحی و جسمی که در طول راه به کاروان اسرا وارد می شود باز می بینیم مجلس ابن زیاد و یزید را منقلب می کنند. این که بعدها یزید، اهل بیت را احترام می کرد برای این بود که روحیه اش عوض شده، بلکه چون زینب (علیه السلام) و زین العابدین (علیه السلام) اوضاع را برگردانده بودند، یزید مجبور بود ملاحظه اطرافیان و جو موجود را بنماید(212).

مراحل و اقسام امر به معروف و نهی از منکر

علمای اسلام برای امر به معروف و نهی از منکر، مراتب و درجاتی قائل شده اند که اولین درجه و مرتبه آن تنفر و انزجار باطنی است که آثار آن هجر و اعراض می باشد؛ یعنی اگر کسی مرتکب منکری می شود، برای مبارزه با کار وی و بازداشتن او از آن کار، باید با او قطع رابطه نمود. البته این قطع رابطه باید از روی منطق و تدبیر صحیح باشد؛ یعنی این کار وقتی مفید است که جنبه تنبیه داشته باشد و در جلوگیری از آن منکر مؤثر باشد؛ اما اگر با قطع رابطه، آن شخص، آزادتر به دنبال منکرات می رود، چنین قطع رابطه ای درست نیست، مگر این که ادامه ارتباط و رفت و آمد، مفسده ای برای خود شخص و خانواده و اطرافیانش داشته باشد که در این صورت باید از فرد خطاکار دوری کرد.
درجه دوم امر به معروف و نهی از منکر، مرحله زبان است؛ یعنی نصیحت و ارشاد با منطقی و روشنگر؛ یعنی ابتدا با کمال مهربانی با وی صحبت کنیم و معایب و مفاسد ترک معروف و یا انجام منکر را به وی گوشزد کنیم و او را به انجام معروف و ترک منکر تشویق کنیم. در صورت عدم تأثیر برخورد این چنین، باید با بیانی آمرانه و تحکم آمیز با وی برخورد شود.
مرحله سوم، مرحله عمل است. گاهی شخص مورد نظر، در حالی است که نه اعراض ما بر او تأثیری می گذارد، نه با بیان و تشریح مطالب می توانیم او را از منکر باز داریم، بلکه باید وارد عمل شویم، معنای عمل، تنها برخورد خشن نیست. البته گاهی جای تنبیه هست، ولی نه همه موارد(213).
این سه مرحله در احادیث، به بیان دیگری هم مطرح شده اند، مثلاً علی (علیه السلام) با توجه به این مراحل، ایمان مردم به چند دسته تقسیم نموده است. بدین ترتیب که عده ای با دیدن منکر در ناحیه قلب، متأثر می شوند؛ زبانشان به سخن می آید و انتقاد می کنند و اگر موفق نشدند با هر نوع عملی، محبت یا خشونت، با منکر مبارزه می کنند و اگر موفق نشدند با هر نوع عملی، محبت یا خشونت، با منکر مبارزه می کنند و اگر موفق نشدند با هر نوع عملی، محبت یا خشونت، با منکر مبارزه کنند. این عده به تمام معنی زنده می باشند. بعضی دیگر با دیدن منکر دلشان آتش می گیرد و با زبان هم داد و فریاد می کنند؛ اما مرد عمل نیستند. اینها هم دو سوم حیات را دارند. دسته سوم کسانی هستند که فقط در دل منکرات رنجیده می شوند؛ اما حاضر نیستند که حتی یک کلمه؛ مثلاً به دوست یا رفیق خود اخطار دهند. اینها که یک سوم حیات را دارند و عده ای دیگر وجود دارند که حتی از مشاهده منکرات و زشتیهای جامعه در درون خود نیز متأثر نمی شوند؛ اینها به تعبیر علی (علیه السلام) مردگانی در میان زندگان هستند(214).
در مورد امر به معروف نیز عیناً همین تقسیمات وجود دارد، با این تفاوت که امر به معروف یا لفظی است یا عملی. لفظی این است که انسان با بیان، حقایق را برای مردم بگوید و آنها را به خوبی ها تشویق کند و بگوید که امروزه کار نیک چیست. عملی هم این است که به صرف گفتن قناعت نکند، بلکه با عمل هم مردم را به کارهای معروف دعوت کند، و متأسفانه یکی از بیماریهای اجتماع امروز ما این است که می خواهد مشکلات را فقط با قدرت لفظ و بیان رفع کند.
هر یک از اقسام امر به معروف لفظی و عملی به دو طریق، قابل اعمال است: مستقیم و غیر مستقیم. گاهی که می خواهید امر به معروف و نهی از منکر کنید، مستقیم وارد می شوید؛ یعنی از شخص مقابل مستقیماً می خواهید که فلان کار را انجام دهد یا انجام ندهد. متأسفانه اغلب امر و نهی های مستقیم ما به طور ناخواسته به ضرر اسلام عمل کردن است و با شیوه غلط خود، باعث می شویم شخص مقابل، از اسلام بیزار می شود؛ در حالی که از راه غیر مستقیم، بسیار بهتر و مؤثرتر می توان به نتیجه رسید. امر به معروف و نهی از منکر غر مستقیم لفظی، این طور است که مثلاً از کار خیر دیگران تعریف و تمجید کنیم و یا بدون این که شخص مقابل متوجه شود، عمل او را در قالب شخص دیگر، تحلیل نماییم؛ و شیوه غیر مستقیم عملی بهترین راهش این است که خود ما صالح و با تقوا باشیم تا مردم تحت تأثیر اعمال ما قرار بگیرند. این که می بینیم مردم از انبیا بسیار بیشتر از فلاسفه تبعیت می کنند به همین علت است که انبیا اول عمل می کنند، بعد دعوت می کنند و بدین ترتیب تأثیر گفته آن ها چندین برابر می شود؛ به همین سبب گفته اند: کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم(215)
اگر به نهضت سیدالشهداء (علیه السلام) نگاه کنیم، می بینیم حجم خطابه های آن حضرت، بسیار کم و حجم عمل او بسیار زیاد است و همین امر، نمونه ای از امر به معروف غیر مستقیم است. وقتی حضرت از مکه حرکت کرد، اول عزیزان خود را همراه آورد و بعد فرمود: هر که می خواهد بیاید. اما از آن جایی که امام (علیه السلام) نمی خواست کسی که کوچکترین نقطه ضعفی در وجودش هست همراه ایشان باشد، در بین راه، چند با اطرافیان خود را تصفیه نمود و این چنین بود که روز عاشورا از سوی دشمن که در امنیت به سر می بردند عده ای به حضرت پیوستند، مانند: حر که خود فرمانده بخشی از لشکر دشمن بود، اما از سوی حضرت کسی به طرف دشمن نرفت و این، مسأله بسیار مهمی است، زیرا اگر یکی از اصحاب امام حسین (علیه السلام) از خود ضعف نشان می داد و با دشمن ملحق می شد، برای نهضت حسینی نقص بود(216).