فهرست کتاب


امام در عینیت جامعه

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

11- وجود ناامنی در جامعه(17)

ومن مراره خوف الظالمین حلاوه الامنه...(18)
- خداوندا! تلخی ترس و دلهره از ستمکاران را به شیرینی ایمنی بدل ساز.

12- در برابر زمانه

ونعوذ بک من سوء السر یره، واحتقار الصغیره، وان یستحوذ علینا الشیطان، او ینکبنا الزمان، اویتهضمنا السلطان...(19)
- خداوندا! به تو پناه می بریم از اینکه بد باطن و بد نیت باشیم، و از اینکه گناه صغیره را کوچک شماریم، و از اینکه شیطان بر ما چیره گردد، و از اینکه زمانه به ما گزند رساند، و از اینکه قدرتها ما را هضم کنند (آرمان و دین و حقایق انسانی ما را پایمال کنند و مغلوب فرهنگهای باطل سازند).

13- مبارزه با اسراف

ونعوذ بک من تناول الاسراف...(20)
- خداوندا! به تو پناه می بریم از اینکه دست به اسراف زنیم (چه در اموال فردی، و چه در اموال عمومی).