فهرست کتاب


شخصیت زن از دیدگاه قرآن

هادی دوست محمدی

ه- استقامت و شکیبائی

مریم ع در مقابل ناجوانمردانه ترین تهمتها و شکنجه ها استقامت کرد و جز به ذات مقدس ربوی به هیچ قدرت دیگر تکیه نکرد و به جز او توکل ننمود و هرگز با ترس از مشکلات از میدان مبارزه حق و باطل بیرون نرفت و خود سمبل راه حق و حقیقت گشت و در مقابل باطل.
در اینجا خاطرنشان می سازم که سمبل و الگوی زن در فرهنگ و بینش اسلامی، بانوان دیگری هستند که از حضرت مریم ع نیز والاتر و بالاترند، مانند:
حضرت فاطمه زهرا ع که دختری بی نظیر و نمونه، همسری فداکار و بی مانند و مادری بی همتا و بی مثال و حجت خدا بود که اگر پیرامون شخصیت او و سرمشق بودن و الگو بودن او بخواهیم چیزی بنویسیم چندین کتاب هم از عهده آن برنخواهد آمد، ولی چون در این رساله بحث ما تنها زن از دیدگاه قرآن بود لذا اینگونه به بحث پرداختیم.
در پایان این بخش خاطر خوانندگان را به یک حدیث از پیامبر اسلام ص جلب می نمائیم، آن حضرت فرمود: افضل زنان اهل بهشت خدیجه دختر خویلد و فاطمه ع دختر محمد ص و مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم همسر فرعون است و در فضیلت او همین بس که خدای تعالی داستانش را در قرآن برای ما ذکر کرده است که گفته:
رب ابن لی عندک بیتاً فی الجنة(120)

زنان شایسته

با نفوذ استعمار فرهنگی، به گونه ای حقایق و واقعیت ها را وارونه کردند که حتی معانی و مفاهیم واژه ها و اصطلاحات را از آنها گرفته برای آنها مصادیق کاذب و تحمیلی جایگزین نمودند!
در رابطه با استعمار و استثمار هر چه بیشتر زن، مبلغین مکتبهای مادی که طبعاً اخلاق، فضیلت و کمال را پوچ و تخیلی پنداشتند و انسان را تا حد بهائم و حیوانات تنزل داده و ساقط کردند، ارزشهای زن را نیز تنها ارزشهای حیوانی معین ساخته، بیشتر زنهای آلوده و کسانی را که در اختیار سوداگران قرار می گرفتند و بهتر وسیله و ابزاری برای شهوترانان می گشتند شایسته معرفی نمودند!
انواع تحقیر و اهانت به مقام زن در جریان ناجوانمردانه و غیر انسانی مسابقات زنان و دختران به اصطلاح شایسته در جهان به قدری تأسفبار و غم انگیز است که نقل همه آنها را هم، بر خلاف انسانیت و اخلاق دانسته، از نگارش آن صرفنظر می کنیم!

شایستگی در قرآن

منطق وحی قرآن کریم علاوه بر اینکه برای زن و مرد، به طور یکسان معیار ارزش و کرامت و بزرگواری را، تقوا و ایمان معرفی کرده است که ثمره آن طبعاً، همه فضیلت ها و پاکیها خواهد بود برای زنان یک سلسله ارزشها و شایستگی ها را مشخص ساخته است که باز با ایمان و تقوا رابطه تنگاتنگ دارند.
قرآن مجید اعلام می دارد که:
انا خلقنا کم ذکر و انثی و جعلنا کم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندلله اتقاکم(121)
ما شما را چه زن و چه مرد شعبه شعبه و قبیله قبیله قرار دادیم تا مورد شناسائی قرار گیرید در حقیقت، بزرگوارترین و گرامی ترین شما در پیشگاه خدا، با تقواترین شما است.
ملاحظه می کنید که ملاک شایستگی، فقط تقوا معرفی شده است و برای زن و مرد، هیچ چیز دیگر قابل مقایسه با صفت تقوا و هم وزن با آن نیست.
آنگاه تمام صفات والای الهی و ارزشهای انسانی را برای زن و مرد خاطر نشان ساخته و همواره راه رشد و حرکت تکاملی آنان را نشان داده و آنها را از آنچه که بر زیان کرامت و شرافت انسانی آنان می باشد، باز داشته است!