فهرست کتاب


شخصیت زن از دیدگاه قرآن

هادی دوست محمدی

د- افتخار مادر بودن

مریم افتخار داشت که فرزندی همچون حضرت عیسی مسیح ع به دنیا عرضه کرده است برای هیچ عاقلی پوشیده نیست که بزرگترین رسالت یک زن، مادر بودن او است که اگر در جامعه، مادران نمونه و شایسته و مریم وار داشته باشیم تمام افراد جامعه، نمونه انسانهای واقعی خواهند گشت که مع الاسف دنیای مادی و فلسفه های غربی، این مقام والا را نیز لکه دار ساخته و زن دیگر این رسالت خویش را خطیر نمی شمارد. در اینجا گفتنی زیاد است و از عهده این مقاله کوتاه خارج.

ه- استقامت و شکیبائی

مریم ع در مقابل ناجوانمردانه ترین تهمتها و شکنجه ها استقامت کرد و جز به ذات مقدس ربوی به هیچ قدرت دیگر تکیه نکرد و به جز او توکل ننمود و هرگز با ترس از مشکلات از میدان مبارزه حق و باطل بیرون نرفت و خود سمبل راه حق و حقیقت گشت و در مقابل باطل.
در اینجا خاطرنشان می سازم که سمبل و الگوی زن در فرهنگ و بینش اسلامی، بانوان دیگری هستند که از حضرت مریم ع نیز والاتر و بالاترند، مانند:
حضرت فاطمه زهرا ع که دختری بی نظیر و نمونه، همسری فداکار و بی مانند و مادری بی همتا و بی مثال و حجت خدا بود که اگر پیرامون شخصیت او و سرمشق بودن و الگو بودن او بخواهیم چیزی بنویسیم چندین کتاب هم از عهده آن برنخواهد آمد، ولی چون در این رساله بحث ما تنها زن از دیدگاه قرآن بود لذا اینگونه به بحث پرداختیم.
در پایان این بخش خاطر خوانندگان را به یک حدیث از پیامبر اسلام ص جلب می نمائیم، آن حضرت فرمود: افضل زنان اهل بهشت خدیجه دختر خویلد و فاطمه ع دختر محمد ص و مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم همسر فرعون است و در فضیلت او همین بس که خدای تعالی داستانش را در قرآن برای ما ذکر کرده است که گفته:
رب ابن لی عندک بیتاً فی الجنة(120)

زنان شایسته

با نفوذ استعمار فرهنگی، به گونه ای حقایق و واقعیت ها را وارونه کردند که حتی معانی و مفاهیم واژه ها و اصطلاحات را از آنها گرفته برای آنها مصادیق کاذب و تحمیلی جایگزین نمودند!
در رابطه با استعمار و استثمار هر چه بیشتر زن، مبلغین مکتبهای مادی که طبعاً اخلاق، فضیلت و کمال را پوچ و تخیلی پنداشتند و انسان را تا حد بهائم و حیوانات تنزل داده و ساقط کردند، ارزشهای زن را نیز تنها ارزشهای حیوانی معین ساخته، بیشتر زنهای آلوده و کسانی را که در اختیار سوداگران قرار می گرفتند و بهتر وسیله و ابزاری برای شهوترانان می گشتند شایسته معرفی نمودند!
انواع تحقیر و اهانت به مقام زن در جریان ناجوانمردانه و غیر انسانی مسابقات زنان و دختران به اصطلاح شایسته در جهان به قدری تأسفبار و غم انگیز است که نقل همه آنها را هم، بر خلاف انسانیت و اخلاق دانسته، از نگارش آن صرفنظر می کنیم!