فهرست کتاب


شخصیت زن از دیدگاه قرآن

هادی دوست محمدی

از ارزشهای زن در قرآن

حضرت مریم ع سمبل بانوان مسلمان و الگو و اسوه ای برای بانوان جهان می باشد، او تنها بانوئی است، که نامش در قرآن در حدود بیست و چند سوره و در سی و چند مورد، برده شده و آیت و نشانه خدا معرفی گشته است.(110)
قرآن در موارد مختلف به چند صفت از صفات آن حضرت اشاره می کند:

1- عبادت، عروج یک انسان

از آنجا که انسان استعداد دارد که به مقام قرب نائل گردد و چون دارای روح و نفس الهی نیز هست، می تواند از علم و قدرت الهی برخوردار شود و راه وصول به این موقعیت، عبودیت، و با دیده دل معبود و معشوق خدا را دیدن و تسلیم محض در مقابل او شدن و طبعاً عبادت می باشد و عبادت واقعی حق، عروج انسان به نزدیکی کمال نهائی است.
در مورد مریم ع می فرماید:
کلما دخل علیها زکریا لمحراب وجد عندها رزقاً یا مریم انا لک هذا؟ قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب(111)
و هرگاه زکریا در محراب عبادتش مریم را ملاقات می کرد در کنار او رزق و روزی می یافت، گفت: ای مریم این روزی از کجا است؟ پاسخ داد از نزد خدا که خدا هر کسی را بخواهد بی حساب روزی او را می دهد.
این آیه مبارکه نشانگر این است که مریم ع همواره در محراب عبادت و در حال عروج الی الله، بوده است و تقرب او به خدای متعال به حدی بوده که با دخل و تصرف، در نظام آفرینش و ولایت تکوینی، روزیش می رسیده و نه با اسباب و مسببات عادی.
از تمام آیات قرآن، این حقیقت به دست می آید که ارزش واقعی انسان خدائی شدن و به خدا رسیدن او است و همه انبیاء برای این آمده اند که در طی این مسیر، انسان را یاری نمایند و زن نیز می تواند به این موقعیت والا دست یابد.

2- پاکی و برگزیدگی خدا

انسان با اختیار خویش می تواند با انجام اعمال صالحه و سیر و سلوک الی الله مورد عنایت خاص الهی قرار گیرد. و به ولایت الهیه دست یابد و لطف و محبت ویژه خدا را جلب نماید که: فاذکرونی اذکرکم...(112) دلهایتان متوجه من باشد که من به شما توجه خواهم داشت.
و فاتبعونی یحببکم الله...(113) مرا پیروی کنید که خدا شما را دوست بدارد. این شایستگی را انسان خود به دست می آورد وگرنه خدای متعال به همه موجودات و انسانها، مهربان است.
در مورد حضرت مریم ع می فرماید:
و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین(114)
و هنگامی که ملائکه الهی گفتند: ای مریم در حقیقت خدا تو را برگزیده خویش و پاکی قرار داد و تو را بر همه زنان جهان برگزید.