فهرست کتاب


شخصیت زن از دیدگاه قرآن

هادی دوست محمدی

3- طرد فرهنگ طاغوتی و شیطانی

او با ابراز تنفر و انزجار از عمل فرعون نه تنها از مردی سیه دل، تبه کار، مغرور و مخالف حق مثل فرعون، متنفر است بلکه کلا با فرهنگ فرعونی مخالفت می کند و از روش و کردار او بیزار است! بنابراین هر کس که روشی مانند روش فرعون داشته باشد نیز برای او منفور و با تفکر و روش آنان مخالف است و به همین جهت با معبود عالمیان نیایش می کند و می گوید: ونجنی من فرعون و علمه و مرا از فرعون و عمل او خلاص بخش، ناگفته پیدا است که عمل و کردار انسان، نتیجه و ثمره طرز تفکر، انگیزه، آرمان و بالاخره عقیده و بینش او و نشانگر شخصیت او است.

4- نفرت و انزجار از ستمکاران

در فرهنگ قرآن، همانطور که مهر و محبت، در راه خدا و برای خدا بر بندگان خدا لازم و از علائم و صفات مؤمنان است، نفرت و انزجار از زشتیها و زشت کاران نیز از وظایف آن شمرده شده است، همسر فرعون این ارزش را نیز ارائه داده و به خدای جهان عرضه می دارد و نجنی من القوم الضالمین، خدایا مرا از قوم و گروه ستمکار نجات ده، و با این گفته، نفرت و خشم خود را از ستم پیشگان ابراز نموده است.
بدیهی است که دوست داشتن و نفرت داشتن بی جهت نمی باشد، دوستی هنگامی است که سنخیت و تناسبی در بین و جذبه و کشش در میان باشد ولی موقعی که سنخیت نباشد بر اثر عدم انجذاب و کشش، دفع و فرار و سرانجام نفرت خواهد بود.

5- عشق و ایمان

هنگامی که همسر فرعون، به وسیله هدایتها و راهنمائیهای حضرت موسی ع ارشاد می گردد و با نور ایمان، قلبش نورانی می شود، به مرحله ای از ایمان دست می یابد که عاشقانه در این راه، از جان خود نیز می گذرد و از انواع شکنجه ها و زجرهای فرعونیان نمی هراسد و با استقامت و ایمان، سمبل عشق و ایمان و الگوئی برای بانوان جهان و حجتی بزرگ برای جهانیان می گردد و به همه زنان عالم پیام می دهد که: ولو در محیطی فاسد، در جامعه ای ستمکار، با افرادی تبهکار و...، در عین حال می توان مؤمن و پاک باقی ماند! که درود خدا بر او و زنانی همچو او باد. (109)