فهرست کتاب


انسان بر آستان دین «خلاصه آثار استاد شهید مرتضی مطهری ج 8 »

مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام

رابطه تربیت و عادت:

گفتیم که تربیت، ساختن و از نوع صنعت نیست، بلکه صرف پرورش است. ممکن است کسی چنین بگوید که قسمتی از تربیت، پرورش است. و قسمت دیگر ساختن. اینجا دو نظریه است: نظریه علمای قدیم و نظریه علمای جدید غرب.
از نظر علمای قدیم شکی نبود که قسمتی از اخلاقیات را باید در وجود بشر ایجاد کرد و اصلا آدم تربیت شده را آدمی می دانستند که فضایل فردی در او از ((حال)) خارج شده، به صورت ((ملکه)) در آمده باشد تا زوالش مشکل شود؛ مثلا آنقدر راستگو باشد که حتی در عالم خواب هم دروغ نگوید، و لذا معتقد بودند که اساسا تربیت، فن تشکیل عادت است و عادت، ساختن است نه پرورش، زیرا پرورش، رشد استعدادی است که وجود دارد، اما عادت هر گونه شکل دادن به ماده انعطاف پذیری است که استعداد خاصی ندارد و توانایی تبدیل به حالات مختلف را دارد. بر این اساس انسان ساختنی است و قسم اعظم تربیت، ساختن است نه پرورش.
اما نظریه جدید علمای غرب این است که تربیت، صرف پرورش است، چون بحث آن ها در تربیت اخلاقی بوده و روی سایر استعدادها، مثل حس دینی و حس زیبایی صحبت نکرده اند، گفته اند: تربیت فقط رشد نیروی عقل و اراده اخلاقی است و بس و انسان را به هیچ چیز - چه خوب و چه بد - نباید عادت داد، و عادت، مطلقا بد است، زیرا همینکه چیزی عادت شد، بر انسان حکومت می کند و انسان نمی تواند آن را ترک کند و آنوقت آن کار را نه به حکم عقل و اراده اخلاقی بلکه به حکم عادتش انجام می دهد، ما قریب به این مضمون را هم در روایات داریم که مثلا امام صادق علیه السلام فرمود:
لا تنظروا الی طول رکوع الرجل و سجوده فان ذلک شی ء اعتاده فلو ترکه استوحش لذلک، و لکن انظروا الی صدق حدیثه و اداء امانته(7)
که نشان می دهد هر چیزی ولو بهترین عبادات و فضایل، همین که به صورت عادت درآمد، ارزش خود را از دست می دهد. کانت روسو در غرب سردسته معتقدان به این مکتبند.
روسو در کتاب ((امیل)) می گوید: ((امیل)) را باید عادت دهم که به هیچ چیز عادت نکند. به عقیده او تربیت، تقویت عقل و روح است، به گونه ای که بتواند در هر کاری آزادانه فکر کند و تصمیم بگیرد. این ها در واقع مدافع آزادی در اخلاقند و معتقدند انسان باید آزاد باشد و هیچ قدرتی بر او حکومت نکند، حتی قدرت عادت.(8)
به نظر ما هیچ یک از این دو نظریه کاملا درست نیست؛ البته این مطلب درست است که گفته اند: انسان نباید به کاری چنان عادت کند که ترک آن برایش دشوار باشد، بلکه هر کاری را باید به حکم عقل انجام دهد، نه به حکم عادت، ولی این دلیل نمی شود که عادت مطلقا بد باشد، چون عادت بر دو قسم است:
عادات فعلی و عادات انفعالی. توضیح مطلب این که علمای روان شناسی می گویند: وقتی کاری برای انسان عادت شد، دو خاصیت در او به وجود می آورد: یکی این که آن کار سهل تر و ساده تر می شود، دوم این که از توجه فرد به عمل کاسته می شود و به یک عمل غیر ارادی نزدیک تر می شود.
حال می گوییم: عادت فعلی این است که انسان تحت تأثیر یک عامل خارجی قرار نمی گیرد، بلکه با تمرین، کار را بهتر انجام می دهد. هنرها و فنون، مثل نقاشی و خطاطی و بسیاری از ملکات نفسانی مثل شجاعت عادات فعلی هستند؛ البته ممکن است که هر کسی به طور طبیعی مقداری شجاعت داشته باشد، ولی آن حالت فوق العاده شجاعت که شخص در مواجهه با خطر ناگهانی خود را نبازد، در اثر عادت پیدا می شود؛ سخاوت، و عفت نیز از این قبیل است.
در این عادات، ایراد امثال کانت وارد نیست، زیرا اولا: خاصیت این عادات، اسیر کردن انسان نیست، بلکه فقط این است که تا وقتی عادت نکرده، اراده اش در مقابل محرکات خلاف آن ها ضعیف است.
ثانیا: علمای قدیم که به عادت اهمیت می دادند می گفتند: عادت، کاری را که بر حسب طبیعت برای انسان دشوار است آسان می کند؛ مثلا عادت به سحر خیزی، سختی آن را آسان می کند، چرا که شخص در اثر عادت، نیرویی برابر با نیروی طبیعت پیدا می کند و آنگاه عقل می تواند آزادانه تصمیم بگیرد که بخوابد یا بیدار بماند، پس چنین عادتی موجب تقویت عقل و اراده است.
ثالثا: در اینکه اراده اخلاقی باید بر انسان حاکم باشد، آنها از نظر دینی بحث نمی کردند، ولی ما که از این منظر بحث می کنیم، باید بگوئیم: اراده اخلاقی انسان باید تابع عقل و ایمانش باشد. اما راه حاکم کردن عقل و ایمان، تضعیف سایر نیروها چه نیروی طبیعت و چه نیروی تربیتی عادت نیست، مثل کسانی که برای پرهیز از گناهان جنسی، به جای تقویت ایمان، خود را عقیم می کردند تا نیروی طبیعت را از بین ببرند. چون عادت طبیعت ثانوی ماست، باید ببینیم که از نیروی عادت کاری ساخته است یا نه؟ بلی، چون کارها را بر ما آسان می کند، ولی در عین حال باید عقل و اراده را به قدری قوی نگه داریم که همانطور که اسیر طبیعت نیست، اسیر عادت هم نباشد؛ مثلا کسانی که مریضند و باز اصرار بر روزه گرفتن دارند، معلوم می شود که روزه را از روی عادت می گیرند نه از روی عقل و ایمان.
اما عادات انفعالی عاداتی است که انسان تحت تأثیر یک عامل خارجی کسب می کند؛ مثل سیگار کشیدن، که شخص همیشه می خواهد دود سیگار به او برسد یا عادت کرده فقط روی تشک پر قو بخوابد و... عادات انفعالی عموما حالت انس برای انسان ایجاد می کند و انسان را اسیر خود می کند.
عادات انفعالی در هر موردی بد است، ولی عادات فعلی را نمی شود به صرف اینکه عادت است بد دانست، بلکه اگر بد باشند، دلیل دیگری دارد.(9)

رابطه تربیت و اخلاق:

تربیت با اخلاق فرق دارد؛ تربیت همان طور که در ابتدای بحث گفته شد صرفا مفهوم پرورش و ساختن را می رساند و از نظر تربیت فرقی نمی کند که این ساختن و پرورش چگونه و برای چه هدفی باشد؛ یعنی در مفهوم تربیت، قداست و رشد استعدادهای برتر نهفته نیست، و لذا تربیت شخص جنایتکار و تربیت حیوان هم تربیت است؛ اما فعل اخلاقی در مقابل و در عرض فعل طبیعی قرار دارد. در مفهوم اخلاق، قداستی نهفته و لذا این کلمه را در مورد جنایتکار و حیوان به کار نمی برند.(10)
از جمله نکات مهمی که هم در تربیت و هم در اخلاق باید مورد توجه قرار گیرد، این مطلب است که دوره های مختلف عمر از نظر شکوفا شدن استعدادها فرق دارد و بعضی دوره ها تناسب و موقعیت بسیار بهتری برای شکوفا شدن استعدادها دارد؛ مثلا دوره بعد از هفت سالگی که در احادیث هم به آن عنایت شده، دوره بسیار مناسبی برای شکوفا شدن روح از نظر انواع استعدادهای علمی، دنیوی و حتی اخلاقی است، لذا جزء بهترین دوران عمر هر کسی همان دوران محصل بودن اوست، چون هم اوان روحش یک اوان بسیار مناسبی است و هم در این اوان در محیطی قرار می گیرد که روز به روز بر معلومات، افکار، اندیشه ها، ذوقیات و عواطفش افزوده می شود و واقعا دوره بالندگی انسان است، و اگر کسی در این دوره از نظر علمی و معنوی محروم بماند زیانی است که نمی توان به جبران تمام آن اطمینان داشت.(11)(12)

فصل دوم: اصول و مبانی تربیت