چرا از بهائیت برگشتیم؟ «خاطرات مسیح الله رحمانی»

علی امیر مستوفیان‏

راه راست چرا از بهائیت برگشتم؟

تشریف نامه به اسلام در هر دو جلد چرا از بهائیت بازگشتیم درج شده است. که جهت اهمیت نگارش کتاب رساله هدایت نامه آقای مسیح الله رحمانی به آن آغاز نمودیم:

تشریف به دین مبین اسلام

این جانب مسح الله رحمانی (دارای) شناسنامه شماره 20 صادره از بشرویه بهائی زاده و رئیس محفل بهائیان قربه زرگ بشرویه (خیرالقری) که تاکنون در راه تبلیغ بهائیت از هیچ گونه فعالیتی روگردان نبوده ام، لطف پروردگار متعال شامل حالم گردید که با مراجعه به کتب اسلامی و بهائی، و تماس با مبلغین اسلامی، بر من ثابت و مسلم شد که بهائیت دین نیست، و آخرین شریعت الهی، دیانت مقدسه اسلام است. لذا ضمن تبری از آن مرام، اعتراف قلبی خود را نسبت به خاتمیت حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامت ائمه دوازده گانه و قائمیت و حیات حضرت حجه بن الحسین العسکری (عج) اعلام داشته از خدای بزرگ خواستارم از فعالیت های گمراه کننده گذشته ام درگذرد، و مرا موفق دارد تا آنهائی را که گمراه کرده ام به حقیقت اسلام و قرآن رهنمون باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الحمد الله الذی هدانا لهذا و ما
کنالنهتدی لولا ان هدانا الله و
صلی الله علی محمد و آله
الطیبین الطاهرین
به نام
خدای بخشنده
مهربان، سپاس مر خدائی
را سزاست که ما را هدایت فرمود.
اگر نبود که خداوند ما را هدایت فرمود، ما
خود لیاقت راهیابی نداشتیم. و درود و تحیت
خداوند بر پیامبرش حضرت محمد و عترت و جانشینانش باد!

پیشگفتار مولف

پس از حمد خدا و تحیت و درود برروان آخرین فرستاده او حضرت محمدبن عبدالله - (صلی الله علیه و آله و سلم) - که نجات بخش عالم بشریت بود، توجه خاطر خواننده عزیز را به سرگذشت آشفته زندگی خود که به نظرم عبرت انگیزترین واقعه است، و در حقیقت هشداری برای کسانی که مانند نگارنده درگیر غفلت و گول خوردگی هستند محسوب می شود، جلب می کنم؛ امید آنکه از کتاب راه راستم ، پند راست و صحیح گیرند. و مانند نگارنده پس از یک عمر اشتباه، حقیقت را دریافته و به حقیقت رهنمون گردند. شاید از این رهگذر مرا از خدا نصیب خیری رسد و مشمول عنایات حق قرار گیرم.
قبل از ورود به مطلب، فهرست مختصری را متذکر می شوم تا خواننده به موضوعات اجمالی مطالب آشنا گردد.
بدین منظور گفته می شود که کتاب حاضر به پنج دوران و یک خاتمه تقسیم می گردد:
1. دوران کودکی
2. دوران جوانی
3. دوران آشفتگی
4. دوران هجرت از وطن
5. دوران هدایت
6. خاتمه