فهرست کتاب


ترجمه کتاب مکارم الاخلاق «جلد اول و دوم»

حسن بن فضل طبرسی‏‏‏‏‏‏ سید ابراهیم میرباقری‏

(و نیز برای درد دندان)

بر نان خمیر شده نوشته شود و بر دندانی که درد دارد بگذارد (بسم الله) (هر عده ای را جایگاهی است و بزودی خواهید دانست) (امر خدا آمد و برای آمدن آن عجله مکنید، و خداوند از آنچه برایش شریک قرار می دهید منزّه است) (گفتیم قسمتی از آن را بر او بزنید ... تا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ - بقره/ 68) (گفت چه کسی استخوانها را زنده میکند ... تا علیم- یس 78 و 79).

(برای شفاء غدّه یا پیله دندان)

میخی آهنی بگیرد و بر آن سه بار حمد و معوّذتین را بخوانید و نیز بخوانید (قالَ مَنْ یُحْیِ الْعِظامَ تا آخر ... علیم) بعد بگوید: (ای دندان گرمی و سردی خوردم، آیا با گرمی آرام میگیری یا با سردی) بعد بخواند: (و له ما ... تا آخر) درد این دندان فلان کس سخت شده .... باسم عظیم خدا) بعد آن را به دیواری بکوبد و بگوید (اللَّه اللَّه اللَّه).

(و نیز برای درد دندان)

بر روی سبزی بنویسد: (الَّذِی جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ) پس بر روی دندانی که درد می کند بگذارد و راه برود، و سبزی را بپشت سرش پرتاب کند در حالی که بعقب سر نگاه نکند که ان شاء اللَّه درد ساکن خواهد شد.