رؤیای نور

نویسنده : رضا استادی

مادری صالحه

روز پنجشنبه چهاردهم ربیع الثانی سال هزار و سیصد هجری شخصی از افاضل احباب که موصوف و مزین به آداب فلاح بود اینجانب را به شرف قدوم خود فایز نمود و در اثنای مکالمات، سخن به این مقامات کشید و قصه بعض از اشخاص که خدمت امام زمان (علیه السلام) مشرف شده بودند مذکور گردید آن شخص هم گفت:
مرا مادری بود کامله که از غایب صلاح و تقوی در میان اهالی آن ولایت معروفه بود و اهل آن ولایت از زن و مرد نظر به حسن ظن به ایشان در مهمات امور خود رجوع به او می نمودند و طلب دعا در حاجات و شفای مرضی و سایر مهمات از او میکردند و فایده میبردند و نظیر بعض این وقائع (یعنی مشرف شدن خدمت حضرت امام زمان (علیه السلام)) از او در میان مردم معروف بود و من هم مکرر از او پرسیدم و تفصیل را شنیدم و خود هم به صدق و وقوع آن واقعه قاطع هستم زیرا که صدق و صلاح او نه به طوری بود که هر کس آن را بداند احتمال خلاف در اقوال او بدهد.
حقیر از ایشان خواستم که این واقعه را بخط خود بنویسد و بفرستد که در این کتاب درج شود قبول نمود و صورت این نوشته را روانه نمود که: زنی صالحه معروفه به تقوی و طهارت دامن از اهل آمل مازندران گفت که: هنگام عصر پنجشنبه به زیارت اهل قبور که در مصلی که مکانی است در آمل معروف رفتم و بر بالای قبر برادرم نشستم بسیار گریستم که ضعف بر من مستولی گردید و عالم به نظرم تاریک شد پس برخواستم و متوجه زیارت امام زاده جلیل القدر امام زاده ابراهیم شدم.
ناگاه در اثنای راه در پهلوی رودخانه که در آنجا هست از طرف آسمان و اطراف هوا انواری را به الوان مختلفه چون زرد و کبود و زنجاری و سایر الوان دیگر مشاهده کرده که در مکانی متموج و صعود و نزول می نماید قدری پیش رفتم دیگر آن انوار را ندیدم و لکن مردی را دیدم که در آن مکان نماز میکند و در سجده می باشد با خود گفتم باید این مرد یکی از بزرگان دین باشد و باید من او را بشناسم پیش از آنکه مفارقت کنم، پس پیش رفتم و ایستادم تا آنکه از نماز فارغ گردید بر او سلام کردم.
جواب داد. پس عرض کردم شما کیستید. متوجه من نشد الحاح و اصرار نمودم.
فرمود: تو را چه کار، به تو که دخلی ندارد، من غریبم.
او را قسم دادم بعد از آنکه قسم بسیار شد و به عترت اطهار رسید فرمود که:
من عبدالحمید هستم.
عرض کردم اینجا به چه کار تشریف آورده اید؟
فرمود: به زیارت خضر.
عرض کردم که خضر کجا هستند.
فرمود: قبرش آنجا است و اشاره به سمت بقعه ای کرد که نزدیک به آنجا بود و معروف است به قدم گاه خضر نبی (علیه السلام)(60) و در شبهای چهارشنبه در آنجا شمع بسیار روشن می نمایند.
عرض کردم میگویند که خضر (علیه السلام) هنوز زنده است.
فرمود که این خضر نه آن خضر است بلکه این خضر پسر عموی ما است و امام زاده است.
با خودم خیال کردم که این مرد بزرگی است و غریب. خوب است او را راضی کرده و به خانه برده مهمان باشد. دیدم از جای خود برخاست که تشریف ببرد و لبهای او به دعائی متحرک بود، گویا بر من الهام شد که این حضرت حجت (علیه السلام) است و چون می دانستم که آن حضرت بر گونه مبارک خالی دارد و دندان پیش او گشاده است از برای امتحان و تصدیق آن خطور و گمان به صورت انورش نظر کردم. دیدم دست راست را حایل صورت کرده. عرض کردم نشانه ای از شما می خواهم. فی الحال دست مبارک را به کنار برده، تبسم فرمودند هر دو علامت را مشاهده کرده خال و دندان را چنان دیدم که شنیده بودم. یقینم حاصل شد به آنکه همان بزرگوار است. مضطرب شدم و گمان کردم که آن حضرت ظهور فرموده. عرض کردم قربانت گردم کسی از ظهور شما مطلع شد.
فرمود هنوز وقت نرسیده و روانه گردید از غایت دهشت و اضطراب دست و پا و سایر اعضایم گویا از کار ماند، ندانستم چه بگویم و چه حاجت بخواهم این قدر شد که عرض کردم فدایت شوم اذن بدهید که پاهای مبارکتان را ببوسم پای مبارک را از کفش بیرون آورده بوسیدم گویا کف پای مبارکش هموار بود و مانند پاهای متعارف پست و بلند نبود.
پس براه افتادند هر قدر تأمل کردم، از دهشت خود و تنگی وقت از حوائج خود که داشتم چیزی بخاطرم نیامد، مگر آنکه عرض کردم آقا آرزوی آن دارم که خدا به من پنج نفر اولاد بدهد که به اسامی پنج تن آل عبا آنها را نام گذارم.
در بین راه دستهای مبارک خود را بالا کرد به دعا و فرمود: ان شاء الله. دیگر هر چه سخن گفتم و التماس نمودم اعتنائی نفرمودند تا آنکه داخل آن بقعه مذکوره شدند و مرا مهابت او و دهشت مانع گردید از آنکه داخل آن بقعه شوم. گویا راه مرا بستند و خوف مستولی گردید و می لرزیدم و می ترسیدم تنها بر در بقعه که زیاده از یکدر نداشت ایستادم که شاید بیرون آیند طولی کشید و بیرون نیامدند اتفاقاً در آن اثنا زنی را دیدم که می خواهد به آن قبرستان برود او را نزد خود خوانده خواستم که با من همراه شود در دخول بقعه اجابت نموده داخل شدیم. کسی را ندیدیم و از بیرون و درون هر قدر نظر کردیم، اثری ندیدیم با آنکه آن بقعه مدخل و مخرجی دیگر غیر از دری که من ایستاده بودم نداشت.
از مشاهده این غرایب حالم دگرگون گردید و نزدیک به آن شد که حالت غشی عارض شود لهذا مرا به خانه رسانیدند پس در همان ماه به برکت دعای آن حضرت، به محمد حامله شدم، بعد به علی، بعد به فاطمه، بعد به حسن، و پس از چندی حسن فوت شد بسیار دلتنگ شده الحاح و استغاثه کردم تا آنکه حسن را دیگر بار بعلاوه حسین توام و به یک حمل حامله شدم. بعد از آن، عباس نام هم، علاوه شد.
این بود بیان آن واقعه از قراری که از آن زن صالحه مکرر شنیدم و چون مقرون بقراین صدق بود از صلاح و تقوی و استجابت دعا در باب اولاد با اخبار به این واقعه قبل از ولادت آنها به دیگران و موافقت آن اخبار با ولادت آنها جازم و قاطع به آن گردیدم و العلم عندالله
و وقوع این واقعه در سال هزار و دویست و پنجاه و یک هجری بود و وفات آن زن صالحه در هزار و دویست و هشتاد و چهار یا هشتاد و پنج هجری واقع گردید. و الله العالم.

ملا عبدالحمید قزوینی

صالح ورع متقی مولی عبدالحمید قزوینی که در نجف اشرف ساکن بود و با حقیر مأنوس و مألوف و بسیاری از روزهای پنجشنبه را از برای حضور مجلس روضه امام حسین (علیه السلام) به خانه حقیر می آمد و از اشخاصی بود که زیارت مخصوصه حسینیه را پیاده می رفت بلکه سر حلقه زائرین پیاده نجف بود که ایشان را راهنمایی می نمود زیرا که چون بسیار رفته بود بلد آن راه گشته بود و در اوائل امر خود در مدرسه کوچک که در صحن مطهر واقع است منزل داشت و در اواخر تزویج کرده به خانه رفت و پس از آن چند سالی زندگانی کرد و گویا وفات او در سال هزار و دویست و نود و چهارم هجری واقع گردید.
شرح داستان ایشان این است که حقیر چندگاه در شب های چهارشنبه به مسجد سهله می رفتم و بعد از فراغ از اعمال مسجد سهله، گاه بیتوته را در خود مسجد سهله می کردم و صبح را به مسجد کوفه می رفتم یا آنکه مراجعت به نجف می کردم و گاه بیتوته را در مسجد کوفه میکردم و هر وقت که به مسجد سهله می رفتم ملا عبدالحمید را هم در آنجا یا آنکه در اثنای راه می دیدم که به مسجد می رود به طوری که دانسته شد که او هم از جمله کسانی است که بیتوته سهله را مداومت می نماید.
اتفاقاً حقیر در یکشب از شبها با دو نفر دیگر از اشراف طهران که تازه بعزم مجاورت به نجف آمده بودند و هنوز در لباس مجاورین نرفته بودند در مسجد سهله بیتوته کردیم و صبح را به مسجد کوفه رفتیم با همراهان و چون هوا گرم بود در طاق بزرگ مسجد در نزدیک محراب مقتل امیرالمؤمنین (علیه السلام) منزل کردیم پس زمانی نگذشت ناگاه ملا عبدالحمید کوزه آبی در دست و سفره نانی زیر بغل گرفته وارد طاق بزرگ گردید چون نظرش بهمراهان حقیر افتاد که در زی لباس کارمندان دولت بودند بسمت دیگر میل نمود حقیر او را به اصرار به سمت خود خواندم و بنزد خود نشانیدم و به او فهمانیدم که همراهان اگر چه در زی و لباس بیگانه اند لکن در باطن یگانه اند چون این شنید مطمئن گردید در اثنای کلام به او گفتم چنان گمان دارم که در این بیتوته مسجد سهله مداومت داری باعث بر آن چه بوده و از ثمرات آن چه دیده شده.
چون این بشنید سکوت نمود و دانسته شد که همراهان را اهل راز ندید او را گفتم که ایشان هم چنانکه گفتم اهل حالند و وحشت از این نوع مقال ندارند بلکه خریدارند بعد از اطلاع از حال ایشان گفت: باعث اول بر این کار آن بود که بدهی داشتم که به ظاهر اسباب از اداء آن مأیوس و بسبب آن متفکر و مهموم بودم اتفاقاً یکشب خوابیده بودم مردی جلیل را در خواب دیدم که به نزد من آمد و از هم من پرسید گفتم بدهی دارم که خیال آن مرا فارغ نمی گذارد مرا امر برفتن مسجد سهله نمود لهذا بنا را بر آن گذاشتم که چند گاه شبهای چهارشنبه را بروم چندی برفتم بدهی های من باسباب غیر عادی ادا گردید.
چون این اثر در این عمل دیدم عازم بر آن شدم که یک اربعین بطریقه مجاورین، چهارشنبه را به مسجد سهله بروم شاید به فیض شرفیابی حضرت قائم چنانکه معروفست در اثار این عمل فایز شوم پس شروع در آن کرده تا آنکه سی و نه شب چهارشنبه را موفق شدم اتفاقاً شب چهارشنبه چهلم معارض شد با یکی از زیارات مخصوصه حسینیه (علیه السلام) به طوری که هر یک را که انجام می دادم آن دیگری فوت می گردید و زیارت را عازم بر مداومت بودم لکن بعد از تأمل ملاحظه کردم که قضا و تدارک زیارت بعد از این ممکن است و تدارک و استیناف عمل بیتوته یک اربعین دیگر مشکل.
ناچار بیتوته را ترجیح داده شب چهارشنبه را به مسجد سهله رفتم و از عادتم آن بود که بعد از اتمام عمل مسجد از برای خواب بر بام مقامیکه در کنج غربی مسجد در جهت قبله واقع است بالا می رفتم و آخر شب را برخواسته مشغول نماز شب می شدم اتفاقاً در آن شب چون اکثر مجاورین از برای زیارت مخصوصه کربلا رفته بودند مسجد خلوت بود در آن وقت. و معدودی هم که از برای عمل مسجد در اول شب بودند - چون مسجد سهله در آن اوقات مخروبه بود و نان و آب در آن نبود - بعد از فراغت از عمل به مسجد کوفه رفتند و بعضی از خوف دست برد اعراب بیابان جرأت ماندن نکردند و رفتند و چون چیزی با خود نداشتم و آب و نان هم به قدر حاجت داشتم و مقصودم اتمام عمل بود ماندم با تنهایی بعد از نماز عشائین و اتمام اعمالی که در مسجد سهله وارد است بر بام مقام مذکور بر آمدم و خوابیدم تا آنکه بیشتر شب بگذشت ناگاه دیدم که کسی با دست خود مرا حرکت می دهد.
چون چشم گشودم شخصی را بر بالین خود دیدم که نشسته و مرا می جنباند پس به من گفت: که شاهزاده تشریف دارد اگر طالب و شوق درک فیض ملاقات او را داری بیا شرفیاب شو جواب گفتم که من به شاهزاده کاری ندارم چون این بشنید برخواست و برفت.
پس من با خودم گفتم که در اول شب که کسی غیر از من در مسجد نبود این شاهزاده کیست و چه وقت آمده پس برخاستم و نشستم و نظر بر صحن مسجد انداختم دیدم فضای مسجد روشن است و ما بین این مقام که من بر بام اویم و مقام مقابل آن که در سمت شمال مسجد در زاویه غربی واقع است، جماعتی بشکل حلقه مدوره ایستاده اند و در وسط حلقه ایشان شخصی بزرگ با مهابت ایستاده نماز می کند چون آن دیدم گمان کردم که کسی از شاهزادگان عجم در نجف بوده و شب از برای بیتوته مسجد بیرون آمده و بعد از خوابیدن من وارد شده پس باز دراز کشیدم و در اثنای خوابیدن ملتفت آن شدم که روشنایی مسجد بدون شمع و مشعل بود و اینطور وقوف و عبادت به شاهزادگان چه مناسبت دارد دیگر بر بام نشستم و بر صحن مسجد نظر انداختم مسجد را خلوت و تاریک دیدم و از آن جماعت اصلاً اثری ندیدم.
پس دانستم که این شاهزاده مولا و آقای من بوده و مرا سعادت دریافت صحبت او نبود و پشت دست خود را بدندان حسرت گزیدم تا آنکه شب را صبح کرده گریان و نالان بنجف اشرف برگردیدم از فیض زیارت حسینیه (علیه السلام) باز ماندم و به مقصود و مطلوب خود هم نرسیدم.

سید مهدی حلی

عالم عامل کامل فاضل سید جلیل نبیل آقا سید مهدی قزوینی نجفی حلی که از اجله سادات قزوینی است که آباء و اجداد او از قزوین هجرت به نجف اشرف کرده اند و از اعزه و اشراف علمای نجف بوده اند و خود او از نجف هجرت به حله کرده و اکنون ریاست شرعیه حله و توابع آن با اوست و در کثیری از علوم بلکه در جمیع علوم شرعیه از فقه و اصول و حدیث و تفسیر صاحب تصانیف خوبی می باشد و در این ایام که سال هزار و سیصد هجری است در نجف اشرف می باشند چون در سن، به شیوخیت رسیده اند و شاید در میان نود و صد باشند با آنکه جمیع حواس سالم و از همه آنها متمتع می باشد.
آقا علیرضای اصفهانی رحمه الله که مردی بود فاضل و عالم و از جمله اخیار مجاورین در سال هزار و دویست و نود و سه هجری که سید مذکور در نجف بود و حقیر هم در آنجا بودم ذکر نمودم که در نزد سید مهدی بودم به او عرض کردم که الحمدلله جل کمالات عملیه و علمیه را دارا هستید و در مواظبت طاعات و عبادات و اذکار و ریاضات شرعیه منفرد عصر خود هستید با وجود این نباید شرفیاب ملاقات امام عصر خود نشده باشید اگر دریافت این فیض شده باشید دوست دارم که بر من منت گذاشته تفصیل آنرا ذکر نمائید فرمود اما ملاقات به طوری که در وقت دیدن شناخته باشم که اتفاق نیفتاده لکن تا حال سه واقعه اتفاق افتاده که بعد از وقوع هر یک از آنها علم عادی به آن (ملاقات) حاصل شده است.