رؤیای نور

نویسنده : رضا استادی

خاندان او

ملا محمد سمیع میثمی

برادرش ملا محمد سمیع بن محمد جعفر میثمی عراقی است.
علامه طهرانی درباره او می نویسد:
ادیب فاضل و خطیب مصنف بارع، از اهل فضل و ادب بود و تخلص او در شعر واعظ بود و در منبر و خطابه ید طولائی داشت.
از تألیفات اوست:
1. مشاغل النفوس در احوال چهارده معصوم به فارسی نثر و نظم نظیر جلاء العیون علامه مجلسی ولی از آن بزرگتر است، که به نام ناصر الدین شاه و مستوفی الممالک نگاشته شده است و نسخه آن به خط مؤلف نزد فرزندش میرزا محمد شفیع بوده است و نیز نسخه ای از آن در کتابخانه آیه الله مرعشی موجود است.(15)
2. لسان الواعظین در مواعظ و اخلاق فارسی شامل هشت باب، تاریخ تألیف 1290.
نسخه اصل آن نزد نواده برادرش شیخ جمال الدین و نسخه دیگر نزد فرزند میرزا محمد شفیع بوده است.(16)

شیخ محمد شفیع میثمی

فرزند برادرش شیخ محمد شفیع بن محمد سمیع میثمی عراقی نیز دانشمندی ادیب و فاضلی جلیل بود. در 1279 متولد و در 1353 یا 1354 در اراک از دنیا رفت. او در ایران درس خوانده، از اساتیدی بهره برده بود و در نهایت از شاگردان خاص حاج آقا محسن عراقی متوفای 1325 بود.
وی تألیفاتی به این شرح دارد:
1. الانتباهیه فارسی در رد فرقه بهائیه به منزله مقدمه کتاب دیگرش رجوم الشیاطین است. تاریخ تألیف 1338.
2. تنزیه القلوب کتاب بزرگی است در اخلاق به نثر و نظم، تاریخ تألیف 1350.
3. حقایق اسلامیه در اصول عقائد، فارسی.
4. رجوم الشیاطین در رد برخی از گمراهان، (منظومه فارسی است).
5. زبده العرفان در مذاهب و ادیان، تاریخ تألیف 1348.
6. هدایه المتعلمین در رد بهائی ها، تاریخ تألیف 1349.
7. هدایه المتعلمین برای تدریس در مدارس ابتدایی نوشته و در 1333 چاپ شده
8. دیوان شعر و تخلیص او شوقی می باشد.
علامه طهرانی گوید: در سال 1350 که برای زیارت حضرت رضا (علیه السلام) به ایران رفتم در عبور از شهر اراک، این کتابها را نزد او دیدم و در مذاکره با او در برخی مسائل مطالبی گفت که شاهد فضل وی بود، سپس علامه طهرانی می افزاید که فرزند او حاج محمد جعفر داماد برخی از دختر عمه های من است.(17)