آشنایی با سوره ها

نویسنده : جواد محدثی

یک حدیث

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید:
اگر در زندگی، خواستار سعادت و در مرگ، طالب شهادت هستید، اگر نجات در روز حسرت، و سایه سار در گرمای محشر را می خواهید، و اگر هدایت را در روز سرگردانی و حیرت قیامت می خواهید، قرآن بیاموزید، زیرا که آن، کلام خدا و ایمنی از شیطان است و مایه برتری در میزان(1).

پیشگفتار

قرآن معجزه جاویدان پیامبر اسلام و کتاب شناخت و معرفت است، کتاب انسان سازی و تربیت بشر است،
کتاب نور و روشنایی و حکمت است،
کتاب اندیشه و تفکر و تدبر و خداشناسی است،
قرآن، کتاب ایمان و عمل صالح، جهاد و عدالت اجتماعی، بشارت و انذار، وعد و وعید است.
کتاب همیشگی، همه جایی، همه جانبه و جامع ا ست.
کتاب هدایت است، سخن خدا و پیام آسمانی اوست.
جای سپاس است که در فضای معطر جمهوری اسلامی، به برکت خونهای شهدا موج قرآنی فراگیر شده است و عشق به انس و آشنایی با قرآن از جهات مختلف، همچون آموزش، حفظ، قرائت، ترتیل، مفاهیم، تفسیر و... همه جا دیده می شود و وظیفه ما را در برابر قرآن، سنگینتر می سازد.
کتاب حاضر که تقدیم علاقه مندان می شود، اطلاعات مفید و مختصری را درباره یکایک 114 سوره قرآن ارائه می دهد، از قبیل: نامهای سوره ها، معنا و مناسبت این نامها برای سوره ها، اجمالی از محتوا و مطالب سوره، تعداد آیات، شأن نزول، محل و سال نزول و... از این قبیل اطلاعات.
این کتاب، اولین بار در سال 1363 چاپ شد و تاکنون دوازده بار تجدید چاپ شده و مورد استقبال شما جوانان قرآنی قرار گرفته است. چاپ حاضر با برخی اصلاحات و اضافات تقدیم می شود. امید است همچون گذشته برای نسل جوان و نوجوان کشور و فرهنگیان و مربیان محترم سودمند باشد.
قم، جواد محدثی
1377 ش

آگاهیهای کلی و مقدماتی