فهرست کتاب


فرهنگ تربیت

عباس اسماعیلی یزدی‏

تقدیم به پیشگاه:

ناموس دهر و امام عصر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

جوانان عزیز!

برای پاسداری از کیان مذهب و ناموس فرهنگ و حیثیت آئین آسمانی خود در مقابل سیل خروشان و طوفان سهمگین وسوسه های دشمنان، محکم ترین رکنی که می تواند آدمی را بسان کوه های استوار، محکم و پای برجا از خطرات بی شمار و پی آمدهای فراوان دسیسه های اجانب مصون و محفوظ دارد، دژهای محکم و قلعه های پولادین اسوه ها و الگوهای جاودانه ای است که آئین زندگی ساز اسلام به اقتضای جاودانگی اش برای سلامت، سعادت و کمال پیروان خویش ارائه فرموده است. الگوهای جاودانه ای که وجود اقدسشان خورشیدهای فروزانی است فرا راه بشر برای همیشه تاریخ و فراتر از عرصه ای محدود و زمان و مکانی خاص، تا با کاوش در جای جای زندگی و زوایای پیچیده شان به خواسته های فطری، معنوی و مادی خویش نائل آید.
با نصب العین قرار دادن اسوه های هدایتگر چهارده نور مقدس - به عنوان کامل ترین و وارسته ترین انسانها - قدرتمندانه به پا خیزید و با استعانت از ساحت اقدس آن بزرگواران، گام های استوار خویش را بر فرق ابلیس و هواداران آن مطرود دور از خدا کوبیده، و مردانه به پیش روید!

سخن ناشر

بسم الله الرحمن الرحیم
تکامل و توسعه ی هر جامعه بر پایه ی تربیت صحیح نیروهای آن جامعه امکان پذیر است.
اجرای دستورات تربیتی امامان معصوم (علیهم السلام) راه گشای مشکلات پدید آمده و خنثی کننده ی تهاجم فرهنگی دشمن خواهد بود.
با توجه به استقبال بیش از پیش جوانان عزیز از فرهنگ اسلام ناب محمدی و توصیه ی مکرر حضرت امام خمینی (قدس سره) و مقام معظم رهبری - دام ظله - بر اهتمام در تربیت با زیرساخت فرهنگ اسلامی، بر آن شدیم کتاب فرهنگ تربیت را به زیور طبع بیاراییم.
انتشارات مسجد مقدس جمکران